Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Nyt fra bestyrelsen
  • Uddeling af Vejlederprisen 2017
  • Nyt fra det nordiske vejledningssamarbejde
  • Kalenderaktiviteter
  • Højskolernes dialogmøder for vejledere
  • International repræsentation
  • Medlemmernes input

Nyt fra bestyrelsen

På bestyrelsesseminaret i marts arbejdede bestyrelsen med, hvordan vi som forening kan blive mere synlig overfor både vejledere, samarbejdspartnere og politikere. Vi vil i den forbindelse benytte os mere af Facebook og vores hjemmeside, så hold øje med spændende nye tiltag i den kommende tid.

Uddeling af Vejlederprisen 2017

Foreningens formand, Charlotte Knagh Trojahn, var inviteret med i Vejlederprisens bestyrelse i forbindelse med uddelingen af Vejlederprisen 2017. Det var et spændende arbejde med mange gode indstillinger af kompetente vejledere, der gør en stor forskel for feltet. Se listen med alle de indstillede vejledere på Schultz’ hjemmeside. Modtager af prisen blev Martin Svane, uddannelseskonsulent, Jobcenter Esbjerg. Tillykke til Martin!

Nyt fra det nordiske vejledningssamarbejde, NFUE

Den 29. april holdt de nordiske vejlederforeninger i NFUE deres forårs-bestyrelsesmøde i Åbo (Turku) i Finland. Det var sidste møde under Finlands formandskab – nu overtager Islands vejlederforening formandskabet for den næste 3-års periode, og i november holdes efterårsmødet i Reykjavik. Jeg har repræsenteret DVF i det nordiske samarbejde i tre år, og fra efteråret er det bestyrelsesmedlem Gitte Dybdal, der er DVFs repræsentant. Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF) har også en repræsentant i det nordiske samarbejde, så Danmark har to repræsentanter.

NFUE har fokus på, at medlemmerne udveksler viden om de nordiske landes vejledningssystemer og vejledningens vilkår i Norden og ad den vej inspirerer hinanden. Systemerne er ret forskellige – i både Norge, Sverige og Finland ligger uddannelses- og karrierevejledningen inde i uddannelsesinstitutionerne, så man har ikke vejledningsinstitutioner som UU, Studievalg og eVejledning. I Sverige er alle vejledere bacheloruddannede.

Et andet fokus er de politiske forandringer af vejledningssystemerne, dvs. orientering om, hvad der sker af udvikling eller nedskæringer på vejledningsområdet i landene. Og endelig er et tredje fokus det internationale samarbejde om forskning og vejledningsmetoder, herunder samarbejdet med den internationale vejlederorganisation IAEVG. Vi har sammen stemmeret til valget af bestyrelsesmedlemmer i IAEVG, og vi har stemt på den finske vejledningsforsker Raimo Vourinen.

Jeg vil gerne reklamere lidt for IAEVGs konference 2.-4. oktober 2018, som den svenske vejlederforening står for. Den kommer nemlig til at foregå i Göteborg, og de lave rejseudgifter til Sverige får forhåbentlig rigtig mange danske og nordiske vejledere til at deltage i denne spændende og inspirerende konference. Den annonceres på IAEVGs hjemmeside til efteråret.

Carla Tønder Jessing, næstformand i DVF

Kalenderaktiviteter

Et lille udpluk af de aktiviteter hvor bestyrelsen har repræsenteret eller skal repræsentere foreningen i nær fremtid. En fuldstændig liste kan ses i kalenderen på vores hjemmeside.

Højskolernes dialogmøder for vejledere

Man skulle tro, at det kun var højskolevejledere der deltog i de to dialogmøder, som Højskolerne inviterer til hvert år (København og Århus), men det er det absolut ikke. De næsten 100 vejledere, som deltog i København, kom fra rigtig mange forskellige uddannelsesinstitutioner: Studievalg, Københavns fængsler, UU, produktionshøjskoler, efterskoler, universiteter, ungdomsskoler mv.

Ved det seneste møde indeholdt et af punkterne et panel af unge, som fortalte om deres vej og valg gennem uddannelse – og det gjorde indtryk på os, at de fire unge var meget strategisk funderet i deres overvejelser for valget, og hvordan de prøver at navigere igennem den jungle af reformtiltag som spænder ben undervejs, som fx karakterkrav og uddannelsesloft.

Det er et rigtig godt forum til at mødes med vejledere på tværs, og der var også sat tid af til snak over bordene. De dagsmøder kan i den grad anbefales at deltage i, og de er der som sagt hvert år.

Lis Brok-Jørgensen, bestyrelsesmedlem DVF

International repræsentation

Til juni tager næstformand Carla Tønder Jessing til Sydkorea for at repræsentere foreningen og Danmark ved det internationale symposium ICCDPP sammen med Katja Munch Thorsen, Det Nationale Dialogforum, Anne Larsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet, samt Sidsel Daubjerg, Studievalg Østjylland.

Medlemmernes input

Bestyrelsen holder møde næste gang d. 9. juni. Har du ris, ros eller noget du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Med venlig hilsen

Charlotte (formand) og bestyrelsen