Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Nyt fra bestyrelsen
  • Bestyrelsens aktiviteter
  • Medlemmernes inputs

Nyt fra bestyrelsen

I det forgangne halve år har bestyrelsen arbejdet på vores samarbejdsrelationer med både ministerier og andre vejledningsaktører, herunder UUVF. Det har været et spændende arbejde, som vi genoptager efter sommerferien.

Årets generalforsamling afholdes onsdag d. 13. september i København. Dagsorden m.m. følger her på hjemmesiden og på Facebook.

Bestyrelsens aktiviteter

I februar blev rapporten fra Ekspertudvalget for bedre veje til ungdomsuddannelser offentliggjort under stor medie- og ministerbevågenhed, og i maj blev regeringens udspil med baggrund i rapporten offentliggjort: “Tro på dig selv – det gør vi”. I skrivende stund forhandles der politisk om regeringsudspillets gennemførelse, og vi må se, om Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver kommunalt eller statsligt finansieret, om UUs opgaveportefølje forbliver intakt, og vejlederne dér fortsat skal have en vejlederuddannelse, og endelig om Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning bliver nedlagt som foreslået. DVF har været aktiv ift. både Ekspertudvalgets arbejde og ift. at skrive anbefalingerne til uddannelsesordførere og i UU Posten.

Den 18.-21. juni blev der holdt ICCDPP-symposium i Seoul, Sydkorea. ICCDPP står for International Centre for Career Development and Public Policy, og er som navnet siger en international forening for vejledningsforskere og -beslutningstagere med det formål at udvikle karrierevejledningen i alle lande. Der holdes møde hvert andet år, og DVF har været inviteret med to gange.

De danske deltagere ved symposiet var Steffen Jensen, bestyrelsesmedlem i ICCDPP, Sidsel Daubjerg Overgaard, Studievalg i Århus, Katja Munch Thorsen, formand for Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, Anne Larsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet, og Carla Tønder Jessing, næstformand i Danmarks Vejlederforening.

Temaet for symposiet var denne gang: “Career Development: At the Crossroads towards Relevance and Impact”. Der var ca. 100 deltagere fra i alt 26 lande, og der blev arbejdet intenst med både handleplaner og et afsluttende kommuniké. De anbefalinger, der er udarbejdet i år, er meget relevante også for Danmark, og de kan derfor læses på DVFs hjemmeside. Vi vil ligeledes skrive om dem i VEJLEDEREN i august.

Endelig skal det nævnes, at den rapport fra Ligestillingsudvalget, som DVF har været involveret i arbejdet med, endelig er offentliggjort efter et halvt års udsættelse og i al stilhed. Rapporten lå færdig i december 2016, men blev udsat (eller syltet?) indtil juni i år, og alle anbefalinger fra vejledningsgruppen, som DVF var medlem af, er udeladt. Det er meget skuffende. Rapporten kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

DVF er desuden repræsenteret i følgegruppen for Brug for alle Unge (BFAU), som er et 3-årigt projekt i en række UU-er under Undervisningsministeriet.

Alle bestyrelsens aktiviteter kan ses i foreningens kalender.

Medlemmernes input

Bestyrelsen holder møde næste gang d. 13. september. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Med venlig hilsen

Charlotte Knagh Trojahn (formand) og bestyrelsen