Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Bestyrelsens aktiviteter
 • Medlemmernes input

Nyt fra bestyrelsen

I det forgangne trekvarte år har bestyrelsen fortsat arbejdet på vores samarbejdsrelationer med både ministerier og andre vejledningsaktører, herunder UUVF. Det har været et travlt år, som I kan følge med i via vores kalender på hjemmesiden.

Årets generalforsamling blev afholdt onsdag d. 13. september i København. Referatet kan læses på foreningens hjemmeside. På generalforsamlingen blev følgende nye medlemmer valgt ind: Karina Meinicke fra UU København, Kim Døhr Andersen fra Odder Højskole og Claus Lei Hansen fra Studievalg København. Samtidig tog vi afsked med Maria Jorsal fra UU Øresund og Elsebeth Nygaard fra eVejledning efter flere års aktivt og godt samarbejde. Charlotte Knagh Trojahn genopstillede ikke som formand, men fortsatte heldigvis i bestyrelsen, og undertegnede blev valgt som ny formand. De nye medlemmer vil blive præsenteret i næste nyhedsbrev.

Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer:

 • Carla Tønder Jessing (formand), tidligere VIA UC
 • Lis Brok-Jørgensen (næstformand), Efterskoleforeningen
 • Charlotte Knagh Trojahn, Københavns Universitet (og medlem af sektionen SKUD)
 • Anette Jochumsen, eVejledning
 • Stig Ravn, tidligere Jobcenter Århus
 • Ann Christensen, Frijsenborg Efterskole
 • Gitte Dybdal, Studievalg Midt- og Vestjylland
 • Karina Meinecke, UU København
 • Kim Døhr Andersen, Odder Højskole
 • Catalina Kjær, Århus Universitet
 • Lene Veldt Pedersen, UU Silkeborg
 • Christina Rath, VEU Center Hovedstaden og Bornholm
 • Claus Lei Hansen, Studievalg København

Bestyrelsens aktiviteter

Formanden deltager i de halvårlige referencepanelmøder for Diplomuddannelsen i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning og vejledningsforskning i UCC og VIA UC. DVF deltog også i Randi Skovhus’ spændende ph.d.-forsvar om valg og læring i vejledningen, på Århus Universitet.

Samarbejde med UUVF: I de seneste år har vi i de to foreningers formandskaber drøftet mulighederne for et tættere samarbejde og eventuelt en sammenlægning i fremtiden. Vi har nu nedsat en fælles arbejdsgruppe, der skal drøfte og beskrive mulighederne.

Bestyrelsesmedlem Gitte Dybdal har som repræsentant for DVF deltaget i det halvårlige møde i den nordiske vejlederforening NFSY’s bestyrelse. Islands vejlederforening har overtaget formandskabet for de næste tre år, så mødet fandt sted i Reykjavik. NFSY’s medlemmer vælger bl.a. bestyrelsesmedlemmer til den internationale vejlederorganisation IAEVG, som holder årlige konferencer – næste efterår i Göteborg.

DVF er repræsenteret i Følgegruppen for Brug for alle Unge (BFAU), som er et 4-årigt projekt i en række UU’er under Undervisningsministeriet. Her blev der bl.a. afholdt et stort midtvejsseminar den 7. november med præsentation af de hidtidige mange og spændende delprojekter og drøftelser på tværs af UU’erne af erfaringer og indvunden læring.

Bestyrelsens medlemmer har desuden været aktive med deltagelse i mange faglige konferencer som Efterskoleforeningens vejlederkonference, Euroguidance’s konference “Karrierekompetencer og vejledning. Hvad sker der i Europa?”, konferencen “Framtiden banker på” i Oslo, UUVFs SAMBA-konference og Børne- og kulturchefforeningens årsmøde. Formålet er, at bestyrelsen hele tiden skal være opdateret på nye strømninger i vejledningsteori, -metode og -organisering.

Endelig skal det nævnes, at DVF som høringsberettiget til nye love og bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet besvarer rigtig mange høringsbreve, alene i dette efterår er det blevet til 13 høringssvar, herunder lovforslag om Studievalg Danmark. Alle vores høringssvar kan læses her på hjemmesiden.

Alle bestyrelsens aktiviteter kan ses i kalenderen her på foreningens hjemmeside.

Medlemmernes input

Bestyrelsen holder møde næste gang d. 21. november. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Med venlig hilsen

Carla Tønder Jessing (formand) og bestyrelsen