Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Nyt fra bestyrelsen
  • Bestyrelsens aktiviteter
  • Kend din bestyrelse
  • Medlemmernes input
  • Glædelig jul

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen holdt sit sidste 2017-møde den 21. november i København. Der var mange punkter på dagsordenen, herunder orientering om bladudvalgets arbejde og oplæg fra vores webmaster, samt drøftelse af det tætte samarbejde med Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, som vi håber vil resultere i en fremtidig sammenlægning af vores to foreninger. De tre nye bestyrelsesmedlemmer blev også budt velkommen – se præsentation af dem her i nyhedsbrevet. Referatet af mødet kan læses på hjemmesiden.

I oktober kom så det politiske resultat af forhandlingerne om den kommunale ungeindsats og den forberedende ungdomsuddannelse (FGU): “Politisk aftale: Reform af det forberedende område”, som Ekspertudvalgets anbefalinger ligger til grund for. I bestyrelsen følger vi tæt, hvordan implementeringen af FGU’en på ca. 90 skoler bliver udformet, og hvordan den kommunale ungeindsats, herunder UU’ernes opgaver, bliver organiseret og varetaget i kommunerne. Det er vigtigt, at uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningsopgaverne fortsat varetages professionelt og af uddannede vejledere.

Den 14. oktober offentliggjorde UU Danmark organisationens bud på en definition af vejledning og vejlederprofessionen i relation til vejledning af børn og unge. Definitionen er udarbejdet af Anders Ladegaard fra UU Danmark og Rie Thomsen fra DPU. Det er et vigtigt og inspirerende bud på en professionsbeskrivelse, som vi i hele vejledningssektoren bør diskutere og sætte i relation til vejledning i andre sektorer, bl.a. voksenvejledningen: Skal definitionen udformes bredere, så den dækker al (karriere)vejledning, evt. med inspiration fra ELGPN, IAEVG, NICE og andre europæiske og internationale vejledernetværk og -organisationer? Fælles forståelser er vigtige i en tid, hvor vejledning ikke har en stærk politisk opbakning.

Bestyrelsens aktiviteter

Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i mange konferencer i efteråret, herunder seminar om Midtvejsevaluering af Brug for alle unge (BFAU). Der er udgivet en rapport om de 24 projekter i UU med inspirerende idéer til vejledningsarbejdet. Vi har også deltaget i en spændende NVL-konference i Malmø om Career Management Skills i kritisk belysning, og i UU Danmarks konference om ungeindsatsen. På denne konference blev det illustreret, hvor forskelligt den kommunale ungeindsats bliver organiseret og udformet rundt i landet.

Kend din bestyrelse

Karina Meinecke

Noget af det mest berigende i mit arbejde er, når jeg følger et ungt menneske gå fra forvirring, frustration og tvivl om, hvad han/hun skal, til at blive afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Se udviklingen i deres tro på sig selv. Eller når den unge gennem refleksion og vejledning får sat sig nogle mål, som de føler de kan nå, og har en tro på kan få dem nærmere en drøm.

Jeg har været UU-vejleder siden 2004, de sidste 10 år i UU København. I min tid som vejleder har jeg primært arbejdet med vejledning i grundskolen. Jeg har en baggrund som folkeskolelærer og har også taget en diplomuddannelse i vejledning.

Jeg har sideløbende med vejledning i grundskolen arbejdet med en del projekter, der har udvikling af vejledningsmetoder til fælles. De sidste år har jeg især været optaget af gruppevejledning og styrken i det refleksionsrum, der skabes, når man sætter flere unge sammen.

Jeg ser frem til arbejdet i Danmarks Vejlederforenings bestyrelse og glæder mig til at sætte fokus på vejledning som profession.

Kim Døhr Andersen

Jeg hedder Kim Døhr Andersen. Jeg er 57 år og ansat på Odder Højskole, hvor jeg har været ansat som fuldtidslærer siden 1995. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet 8 år på en folkeskole i Odder.

Jeg har fungeret som højskolevejleder siden 1998 og været frontløber i opbygningen af Højskolernes vejledningsindsats. Mit arbejde som højskolevejleder består i mange forskellige tilgange til vejledning. Uddannelsesvejledning er selvfølgelig en del af det, men forskellige former for eksistentiel vejledning fylder også. Til tider sidder jeg med meget store ører og lytter, andre gange sidder jeg med computeren og fortæller “sandheder og fakta”. Jeg er så heldig, at jeg er fuldstændig fri for alle former for statslige krav og målbarhed. Til gengæld kommer mine elever kun, hvis det giver mening for dem at snakke med mig. M.h.t. til uddannelse har jeg taget 5 moduler i den officielle vejlederuddannelse og fulgt en stor del af højskolernes egne vejlednings- og mentorskurser. Derudover har jeg levet mange år - det er vel også en kvalifikation. Ved siden af vejledning og mentoring underviser jeg i idræts- og friluftsfag og forskellige samfunds- og kulturfag. På en højskole glider de forskellige roller tit ud og ind imellem hinanden, så selv om den tid, jeg får til vejledning, er relativt lille, fylder vejledning en stor del af mit job.

Jeg sidder i bestyrelsen, fordi jeg blev opfordret af højskoleforeningen til at stille op. For højskolebevægelsen er det vigtigt at være synlig – også i vejlederkredse. Derudover har jeg en bred politisk interessere og vil gerne være med til at påvirke beslutningsprocesser. Det hele er stadig meget nyt, så i starten vil jeg nok mest koncentrere mig om sager, der er relateret til mit virke som højskolevejleder. Så må vi se senere, hvad det udvikler sig til.

Claus Lei Hansen

Cand.mag., studie- og karrierevejleder (Studievalg København).

Jeg har været ansat ved Studievalg København i knap 10 år. Før det var jeg ca. dobbelt så længe lærer på Munkensdam Gymnasium (i tysk og dansk) – de fleste af årene der var jeg også studievejleder. Så vejledning af gymnasieunge har fyldt meget i mit arbejdsliv – den primære opgave i Studievalg er jo at forestå individuel og kollektiv vejledning på de gymnasiale uddannelser. I de seneste år har jeg særligt interesseret mig for karrierelæring – bl.a. har jeg koordineret Studievalg Københavns deltagelse i “Karrierefokus i og efter gymnasiet”, et pilotprojekt om karrierelæring sat i søen af Region Hovedstaden. Desuden har jeg beskæftiget mig en del med internationale perspektiver og har i den forbindelse haft mulighed for både at organisere et nordisk projekt og arrangere kurser i ind- og udland. Selvom jeg for snart længe siden skiftede karrierespor, så har jeg forsat engageret mig tyskfagligt – bl.a. ved at være medarrangør af internationale kurser i Østrig og være censor på universiteterne.

Medlemmernes input

Bestyrelsen holder møde næste gang den 5. februar i Århus. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

Glædelig jul

Vi vil ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår – tak for samarbejde og indlæg i VEJLEDEREN i 2017 og på gensyn i 2018.

 

Med venlig hilsen

Carla Tønder Jessing (formand) og bestyrelsen