Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

 • Bestyrelsesmøde 5. februar
 • Nyt om FGU
 • Bestyrelsens aktiviteter
 • God praksis ift. tiltrækning af elever til EUD
 • Kend din bestyrelse
 • Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmøde 5. februar

Bestyrelsen holdt sit første 2018-møde den 5. februar i Århus. Der var mange punkter på dagsordenen, herunder drøftelse af de kommende ændringer af UU og etablering af fælles kommunale ungeindsatser, samt oprettelsen af FGU – den forberedende grunduddannelse. Vi fortsatte også drøftelsen af det tætte samarbejde med Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, som vi håber, vil resultere i en fremtidig sammenlægning af vores to foreninger.

Nyt om FGU

Som mange af jer nok har fulgt med i, er lovkomplekset om den kommunale ungeindsats og FGU sendt i høring her i februar – det drejer sig om fire lovforslag: En lov om FGU, en institutionslov, en lov om vejledning, og en følgelov. I bestyrelsen synes vi, der er positive takter i forslaget til FGU, men vi er bekymrede for vejledningens status og professionalitet i den kommende kommunale ungeindsats. Og vi er bekymrede for konsekvenserne af, at vi i fremtiden ikke har en egentlig vejledningslov, men en “Lov om kommunal indsats for unge under 25 år”.

Vi har sendt høringssvar på de fire lovforslag om FGUen og ungeindsatsen til Undervisningsministeriet, hvor vi giver udtryk for vores bekymringer og anbefalinger. I kan finde vores høringssvar på hjemmesiden: Høringssvar fra Danmarks Vejlederforening

Bestyrelsens aktiviteter

Medlemmer af bestyrelsen har som vanligt deltaget i mange møder og konferencer. Her vil jeg gerne nævne både Ungdomsuddannelsernes Topmøde, afholdt af DEA, og VIA UCCs nytårskur eller vejledercafé for referencepanel og andre vejledningsinteresserede. På nytårskuren blev vi præsenteret for både et forskningsprojekt om mentorer for nyuddannede lærere og for to spændende afgangsprojekter fra diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Bestyrelsen er repræsenteret i både UCCs og VIA UCs referencepaneler for vejledning. Det er vi glade for, fordi det giver mulighed for at følge uddannelsesflowet for vejledere, og hvilke forsknings- og udviklingsprojekter de to professionshøjskoler har gang i indenfor vejledning.

God praksis ift. tiltrækning af elever til EUD

Bestyrelsen har også deltaget i den høring, som Folketingets Undervisningsudvalg afholdt her i februar i Landstingssalen på Christiansborg. Emnet var tiltrækning og fastholdelse af elever i erhvervsuddannelserne. Det er som bekendt et højt prioriteret mål for regeringen at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Undervisningsudvalget og de øvrige deltagere lyttede til en række indlæg fra praktikere, som præsenterede eksempler på god praksis:

 1. UU-vejleder Erik Von Magius fra Gribskov, som fortalte om ugentlige frokostmøder på den lokale erhvervsskole med de elever, der havde påbegyndt en erhvervsuddannelse det pågældende år (ca. 35 stk.), hvor han som UU-vejleder talte med dem om deres erfaringer og eventuelle problemer. Det havde effekt på fastholdelse i uddannelserne.
 2. Direktør Allan Kortnum, Herningsholms Erhvervsskole, som fortalte om skolens samarbejde med lærere og UU-vejledere, og som hævdede, at elever i 3.-4. klasse er mest optaget af tekniske fag, så man skal begynde at arbejde med interessen for erhvervsuddannelser allerede i den alder.
 3. Uddannelsesleder Mads Kirk, Tradium i Randers, og leder af UU Randers Morten Skivild, der fortalte om UU-teamets arbejde med EUD10 og Ungdommens Uddannelseshus på Tradium.
 4. Udviklingschef Charlotte Bisbjerg Nielsen fra EUC Nord, der fortalte om deres “Skills City”, hvor elever fra mange forskellige erhvervsuddannelser bygger en by, og om “Fagnørd”-møder for eleverne.

Det var en vigtig pointe fra oplægsholderne, at vejledning – og mere vejledning – er vigtig i.f.t. at opfylde målsætningen.

I relation hertil kan jeg anbefale et indlæg fra formand for Danske Skoleelever, Jacob Bonde Nielsens i UU Posten den 5.2.2018. Artiklen hedder Det store valg, og den handler om unges svære valg og behovet for vejledning.

Kend din bestyrelse

Vi bragte en liste over bestyrelsens medlemmer i efteråret 2017, men vi gentager den lige her:

 • Carla Tønder Jessing (formand), tidligere VIA UC
 • Lis Brok-Jørgensen (næstformand), Efterskoleforeningen
 • Stig Ravn, (kasserer) tidligere Jobcenter Århus
 • Charlotte Knagh Trojahn, Københavns Universitet (og medlem af sektionen SKUD)
 • Anette Jochumsen, eVejledning
 • Ann Christensen, Frijsenborg Efterskole
 • Gitte Dybdal, Studievalg Midtvest, Holstebro
 • Karina Meinecke, UU København
 • Kim Døhr Andersen, Odder Højskole
 • Catalina Kjær, Århus Universitet
 • Lene Veldt Pedersen, UU Silkeborg
 • Christina Rath, VEU Center Hovedstaden og Bornholm
 • Claus Lei Hansen, Studievalg København

En opdateret liste over bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og ansatte kan til enhver tid findes på vores hjemmeside.

Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen holder næste møde og seminar den 12-13. april i Fredericia. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

 

Mange hilsner fra

Carla Tønder Jessing (formand) og bestyrelsen