Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Bestyrelsens aktiviteter
  • Beretninger fra studieophold, konferencer og møder ved bestyrelsesmedlemmer
  • Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens aktiviteter: Bestyrelsesmøde, medlemstal, møde med UVM og høringssvar

Bestyrelsens seneste møde fandt sted den 8. juni, og referat af mødet kan findes på hjemmesiden under menupunktet bestyrelsesarbejde. På mødet blev det bl.a. besluttet at generalforsamlingen i år bliver den 22. november kl. 15.30-17.30 i Århus. Der indkaldes senere til generalforsamlingen, men sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu.

Bestyrelsen drøftede også initiativer til at øge medlemstallet – lokale besparelser har fået nogle ledere til at opsige gruppemedlemsskaber. Vi vil gerne stå endnu stærkere overfor ministerier og organisationer, derfor: Vi sender hermed en stor opfordring til at promovere foreningen og få kolleger til at melde sig ind.

Efter bestyrelsesmødet holdt bestyrelsen et gensidigt orienterende møde med kontorchef Lisbeth Bang Thorsen og medarbejdere fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Afdelingen for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud, før i tiden benævnt “Vejledningskontoret”. Bestyrelsen holder så vidt muligt et årligt møde med “kontoret” for at orientere om DVF’s arbejde og blive orienteret om arbejdet med relevans for vejledning i ministeriet.

Siden sidste nyhedsbrev har vi igen sendt høringssvar på en række lovforslag. Den vigtigste var denne gang Høring over udkast til ny bekendtgørelse om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse. Her indeholdt vores korte svar en påskønnelse af, at der stilles krav til Studievalgs-vejledere om vejlederuddannelse.

I kan finde alle vores høringssvar på hjemmesiden under menupunktet høringssvar.

Beretninger fra studieophold, konferencer og møder ved bestyrelsesmedlemmer

Beskrivelse af Academia-studieophold i Tallinn, Estland

Christina Rath, VEU-Center Hovedstaden og Bornholm

Christina Rath deltog i maj i et Euroguidance-vejlederophold i Tallinn med titlen “Development of Career Management Skills”. Hun skriver sådan om opholdet:

“Her er et powerpoint-oplæg (med fotos) om mit ophold: Academia i Talinn. Jeg kan kun anbefale alle at deltage i Euroguidance’s akademiophold. Se her: Academia Mobility Experience. Euroguidance har også en Facebookside.

På Academia-ophold har du mulighed for at møde vejledere fra andre lande og udveksle erfaringer, få indsigt i andre landes måde at gøre det på og deres problemer/udfordringer.”

Sidste nyt fra Studievalg Danmark

Gitte Dybdal, Studievalg Midt- og Vestjylland

Studievalg Danmarks nye direktør er Mathilde Tronegård. Mathilde er uddannet cand.scient.pol. fra Syddansk Universitet og kommer fra en lederstilling som uddannelseschef på uddannelsesområdet i Beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense kommune. Her har hun haft ansvar for uddannelsesfremmende og forebyggende indsatser samt uddannelsesvejledning.

Mathilde er tiltrådt stillingen som direktør den 1. juni og medarbejderne i Studievalg glæder sig til samarbejdet.

Ny Studievalg Danmark bliver en realitet pr. 1. august 2018.

Voksenpædagogisk Forums forårskonference i Horsens

Catalina Kjær, Aarhus Universitet, Science and Technology

Indledningsvis var der tre ekspertoplæg: Kristian Weise fra CEVEA fortalte om den teknologiske udviklings konsekvenser for arbejdsmarkedet. Janne Glerup fortalte om konsekvenserne af de mange “løse ansættelser”, og hvad det betyder i forhold til at være en del af et uforudsigeligt og rodløst arbejdsliv. Poul Nielsen fortalte om forslag til nye tidssvarende måder at arbejde med VEU på i et nordisk perspektiv. Det var tre meget spændende keynotes, og de gav et godt indblik i, hvilke konsekvenser den kommende arbejdskultur vil kunne få i fremtiden. Rent vejledningsmæssigt tror jeg, at vi får en opgave i at forberede og forventningsafstemme med vejledningssøgende i forhold til den arbejdskultur, de kommer til at møde.

Jeg deltog også i en workshop om “Vejledning der virker”, hvor vi fik lejlighed til at brainstorme på initiativer, der fremmer motivation til efteruddannelse. Sidst men ikke mindst, var der paneldebat mellem LO, politikere (fra Alternativet og Liberal Alliance) og Folkeoplysningen. Debattørerne skulle blandt andet forholde sig til tre forskellige cases, der blev fremlagt fra tre forskellige praksisser. Den case, som jeg kunne genkende fra min egen vejlederpraksis handlede om præstation. Der er et enormt stort fokus på at præstere, og jeg tænker på, om vi vejledere har de fornødne kompetencer til at hjælpe, når vejledningssøgende bliver udfordret af præstationskulturen?

Professionshøjskolen Københavns Vejlederkonference i Svendborg

Carla Tønder Jessing

Der var bl.a. en meget spændende og kritisk debat om begrebet karrierelæring, da begrebet i den politiske diskurs ofte spændes for en konkurrencestatsdagsorden. Og der var en paneldebat om vejledningens aktuelle situation mellem Anders Ladegaard, formand for UU Danmark, Lotte Klein, formand for UUVF, Torben Theilgaard, leder af Studievalg København og undertegnede fra DVF.

9. Følgegruppemøde i Brug for alle unge (BFAU), et fireårigt projekt i UU-centrene i UVMs regi

Carla Tønder Jessing

De fire publikationer om projekterne, som bliver udgivet efter sommerferien, blev præsenteret. De er vigtige ift. etableringen af de kommunale ungeindsatser og praksis her, og udbredelsen af dem er vigtig. De fire publikationer beskriver: 1. Relationer i vejledningen, 2. Opsøgende vejledning, 3. Inddragelse af forældre i vejledningen, 4. Samarbejde på tværs om vejledning og uddannelse. Alle har praksiseksempler fra specifikke UU-centre.

Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen holder næste møde den 30. august i København. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Og husk: Generalforsamling den 22. november i Århus.

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

 

Med ønsket om en dejlig sommerferie til alle vores medlemmer og læsere

Mange sommerhilsner fra Carla Tønder Jessing (formand) og bestyrelsen