Velkommen til Danmarks vejlederforenings nyhedsbrev. Vi håber, alle vores læsere og medlemmer har haft en dejlig sommerferie. Arbejdslivet er begyndt igen, og her kommer det første nyhedsbrev efter ferien.

Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Bestyrelsens aktiviteter
  • Beretninger fra møder ved bestyrelsesmedlemmer
  • Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer
  • Liste over kommende konferencer om vejledning

Bestyrelsens aktiviteter: Bestyrelsesmøde, medlemstal, møde med UVM og høringssvar

Bestyrelsens seneste møde fandt sted den 8. juni, og referat af mødet kan findes på hjemmesiden under menupunktet bestyrelsesarbejde. På mødet blev det bl.a. besluttet at generalforsamlingen i år bliver den 22. november kl. 15.30-17.30 i Århus. Der indkaldes senere til generalforsamlingen, men sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu.

Vi har ikke haft bestyrelsesmøder hen over sommeren, men vi mødes igen den 30. august i København. Inden da er vi inviteret til møder med UU Danmark sammen med en række andre vejledningsaktører for bl.a. at drøfte vejledningens aktuelle situation i Danmark. Vi er meget glade for at kunne deltage i det forestående tænketanks-arbejde sammen med vejledningsforskere, -praktikere og -organisationer.

Hen over sommeren har vi igen sendt høringssvar på en række lov- og bekendtgørelsesforslag. I denne periode var det følgende:

I kan finde alle vores høringssvar på hjemmesiden: Danmarks Vejlederforenings høringssvar

Beretninger fra møder ved bestyrelsesmedlemmer

Carla Tønder Jessing

Jeg vil igen nævne det 4-årige projekt Brug for alle unge (BFAU), i UU-centrene i UVMs regi: De fire publikationer om projekterne bliver udgivet i september. De er vigtige ift. etableringen af de kommunale ungeindsatser og praksis her. De fire publikationer beskriver: 1. Relationer i vejledningen, 2. Opsøgende vejledning, 3. Inddragelse af forældre i vejledningen, 4. Samarbejde på tværs om vejledning og uddannelse. Alle har praksiseksempler fra specifikke UU-centre.

Der er Afsluttende konference den 21. november, hvor hele projektet og publikationerne bliver præsenteret og diskuteret.

Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen holder næste møde den 22. november i Århus. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Husk: Generalforsamling den 22. november i Århus – indkaldelse kommer både på hjemmesiden og i VEJLEDEREN.

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

Liste over kommende konferencer om vejledning

I dette nyhedsbrev har vi valgt at bringe en liste over kommende konferencer om vejledning. Danmarks Vejlederforening vil være repræsenteret ved en række af dem, se hvilke på vores kalender: Aktivitetskalender for bestyrelsen

Det nye VEU landskab, dialogforum i København
6.9.2018
Med trepartsaftalen efteråret 2017 blev det besluttet at nedlægge VEU centrene. Få overblik over det nye VEU-landskab. Læs mere på VEUs hjemmeside: Dialogforum 6. september

Uddannelsesdebatten Nr. Nissum
7.-8.9.2018
Læs mere på uddannelsesdebatten.dk

Den professionelle uddannelsesvejledning, professionsdag, Børkop
11.9.2018
Hvad er de særlige kendetegn for den professionelle uddannelsesvejledning, og hvordan kan vi beskrive vejlederens DNA og professionsidentitet? Læs mere på UU Danmarks hjemmeside: Professionsdag: Den professionelle uddannelsesvejledning

eVejlednings årskonference København
13.9.2018
Læs mere på konferencens hjemmeside: Vejledning under digitale og globale omstændigheder

Efterskolernes vejlederkonference
17.-18.9.2018
Læs mere på Efterskoleforeningens hjemmeside: Vejlederkonference 2018

Vejledertræf UC Syd i Kolding
20.9.2018
Professor Lene Tangaard fra Aarhus Universitet giver perspektiver på vejledningen ud fra sin bog “Læringsglemsel”. Læs mere: Vejledertræf 2018

Paragraffer og overgange (Foreningen Ligeværd)
19.9.2018, Roskilde
25.9.2018, Odense
27.9.2018, Kolding
3.10.2018, Århus
25.10.2018, Ålborg
Konference om lovgivning og praksis, der skaber en helhedsorienteret sammenhængende indsats for unge og voksne med særlige behov. Konferencen bliver holdt flere forskellige steder i landet, læs mere her: Foreningen Ligeværds konferencer

Træningskursus: UP2U - et intensivt vejledningsforløb
24.9.2018, Ishøj
25.9.2018, Fredericia
UP2U er et intensivt vejledningsforløb specielt rettet mod unge 15-24-årige, som ikke er kommet i gang med eller ikke er blevet fastholdt i en ungdomsuddannelse. Læs mere: Træningskursus: UP2U

IAEVG-konferencen i Gøteborg
3.-5.10.2018
Læs mere: IAEVG Conference 2018

UUVFs SAMBA-konference
25.-26.10.2018
Læs mere: SAMBA 7 – 2018

Aktuel vejledningsforskning 2018, inspiration & indsigt, i København
16.11.2018
Forskningsenheden i Vejledning ved DPU, Aarhus Universitet, inviterer sammen med Nationalt netværk for forskning i vejledning til arrangementet “Aktuel vejledningsforskning”. Læs mere: Aktuel Vejledningsforskning 2018

BFAU afslutningskonference: En styrket vejledning – fra idé til fornyet praksis
21.11.2018
Konference med fokus på vejledning af de ikke-uddannelsesparate unge. Læs mere: BFAU Afslutningskonference

Education Disrupted
21.11.2018
Konference om uddannelsesteknologi, DPU, Aarhus Universitet (Campus Emdrup). Læs mere: Education Disrupted

Mange sommerhilsner fra Carla Tønder Jessing (formand) og Bestyrelsen