Velkommen til Danmarks vejlederforenings nyhedsbrev. Vi håber, alle vores læsere og medlemmer har haft en dejlig efterårsferie.

Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

 • Bestyrelsens aktiviteter
  • Bestyrelsesmøde
  • Møder med andre vejledningsaktøre
  • Konferencedeltagelse
  • Høringssvar
  • Privatlivspolitik
 • Beretninger fra møder ved bestyrelsesmedlemmer
 • Generalforsamling den 22. november i Århus
 • Academia-ophold
 • Medlemmernes input
 • Liste over kommende konferencer om vejledning

Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsens seneste møde var den 30. august, og referat af mødet kan du finde på hjemmesiden under menupunktet bestyrelsesarbejde. Det næste bestyrelsesmøde er den 22. november umiddelbart før vores generalforsamling. Begge dele foregår i Århus.

Møder med andre vejledningsaktører

Som nævnt i tidligere nyhedsbrev deltager vi i møder i regi af UU Danmark for sammen med en række andre vejledningsaktører at drøfte vejledningens aktuelle situation i Danmark. Det drejer sig dels om en mindre gruppe, der ser på muligheden for at udarbejde en fælles beskrivelse eller definition af vejledning, og dels en større Tænketanks-gruppe, som har som mål at skabe forståelse for vejledningens formål og nødvendighed hos politikerne. Vi ser det som en vigtig del af vores formål at deltage i dette arbejde sammen med vejledningsforskere, -praktikere og -organisationer.

Det forberedende arbejde hen mod en mulig fusion med Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF) fortsætter. En arbejdsgruppe under de to foreninger har arbejdet med at udarbejde fælles vedtægter, forretningsorden og fusionsplanlægning, og vi stiler mod en mulig fusion ved årsskiftet 2019-2020. En fusion skal naturligvis vedtages på de respektive foreningers generalforsamlinger.

Konferencedeltagelse

Bestyrelsens medlemmer har deltaget i mange forskellige vejledningskonferencer her i efteråret, bl.a. om VEU-centrenes nedlæggelse og voksenvejledningsopgavens overflytning til eVejledning, om køn i uddannelse på Uddannelsesdebatten i Nr. Nissum (som er gratis og åben for alle), eVejlednings årskonference i København, Efterskolernes vejlederkonference i Vingsted ved Vejle, UUVFs Samba-konference i Nyborg og den internationale IAEVG-konference, som i år blev holdt i Göteborg, og hvor to fra bestyrelsen deltog med oplæg om eVejledning. Vi ser deltagelse i konferencerne som vigtige muligheder for møder med vejledere, forskere og beslutningstagere, og som inspirationssteder for foreningsarbejdet.

I Göteborg blev der også holdt et møde mellem NFSY (Nordisk Vejlederforening), som vi er medlem af, og NVL (Nordisk forening for Voksnes Læring). Mødet drejede sig om muligt samarbejde mellem de to fora, og det var der entydig tilslutning til. Formændene for NVL og NFSY vil arbejde videre med mulige samarbejdsformer i fremtiden, fx fælles konferencer eller deltagelse i hinandens konferencer, eller muligvis fælles projekter.

Høringssvar

Vi har siden sommerferien afgivet høringssvar på følgende lov- og bekendtgørelsesforslag i denne periode: 

I kan finde alle vores høringssvar på hjemmesiden: Danmarks Vejlederforenings høringssvar

Privatlivspolitik

Som vi er forpligtet til i henhold til lovgivningen, har bestyrelsen også udarbejdet DVFs privatlivspolitik, som I kan finde på vores hjemmeside: Privatlivspolitik for Danmarks Vejlederforening

Generalforsamling den 22. november kl. 15:30–17:30 i Århus

Vi håber at se rigtig mange medlemmer den dag. Kom og deltag i diskussionen om foreningen, om samarbejdet med Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening og om vejledningens situation. Tidligere kontorchef i UVM, Steffen Jensen, indleder med et oplæg om vejledningens situation siden reformen i 2003. I finder indkaldelsen både i VEJLEDEREN, på Facebook og på hjemmesiden: Indkaldelse til generalforsamling d. 22/11 2018. Generalforsamlingen foregår på VIAs Campus C i Århus.

Vi vil også opfordre jer til at få kolleger eller andre vejledere, I kender, til at melde sig ind i foreningen. Jo stærkere vi er som forening, jo større muligheder har vi for at påvirke vejledningspolitikken i den retning, vi ønsker.

Academia

Fra UUVF, Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, har vi fået denne information:

I 2019 er UUVF dansk koordinator for Academia-programmet, det mangeårige besøgsprogram for europæiske vejledere.

Dels vil UUVF i uge 19 være vært for en gruppe af udenlandske vejledere. Og dels er UUVF postkasse (men ikke pengekasse) for danske vejledere, der ønsker at deltage i et Academia-ophold i et af de andre lande, der udbyder et ophold. I kan læse mere på Euroguidance's hjemmeside: Academia Mobility Experience. Klikker man så videre til Training Opportunities, får man et Europakort med beskrivelser af de enkelte besøg i højre margin. Vi anbefaler brug af Firefox som browser.

Academia-tilbud i 2019 er 

 • Letland (Riga) og Tyskland (Schwerin) i uge 14 
 • Estland (Tallinn) og England (Bradford) og Frankrig (Prades) i uge 20 
 • Frankrig (Lyon) i uge 21

Vi gør opmærksom på, at deltagere eller deres institutioner selv skal dække alle udgifter til rejse og ophold, evt. gennem Erasmus+-mobiliteter, hvis kriterierne herfor er opfyldt. Som koordinator er UUVF alene ansvarlig for at sende ansøgninger videre til værtslandenes Academia-koordinatorer.

Danske ansøgere til de ovennævnte tilbud skal sende deres ansøgning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 20. november. Ansøgere vil medio december få svar på, om opholdet gennemføres. Søg evt. flere ophold i prioriteret orden, da nogle besøg enten kan være overtegnede eller ikke vil have deltagere nok.

Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen holder næste møde den 22. november i Århus før generalforsamlingen. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

Liste over kommende konferencer om vejledning

I dette nyhedsbrev har vi valgt at bringe en liste over kommende konferencer om vejledning. Danmarks Vejlederforening vil være repræsenteret ved en række af dem, se hvilke på vores kalender: Aktivitetskalender for bestyrelsen

Fyraftensmøde: Profession vejleder ved Anders Ladegaard, formand for UU Danmark
1.11.2018
Har vi brug for en profession vejleder? Hvordan tegner vejlederrollen sig i den fremtidige ungeindsats? Læs mere: Vejledning på tværs: Fyraftensmøde

Aktuel vejledningsforskning 2018, inspiration & indsigt, i København
16.11.2018
Forskningsenheden i Vejledning ved DPU, Aarhus Universitet, inviterer sammen med Nationalt netværk for forskning i vejledning til arrangementet “Aktuel vejledningsforskning”. Læs mere: Aktuel Vejledningsforskning 2018

BFAU afslutningskonference: En styrket vejledning – fra idé til fornyet praksis
21.11.2018
Konference med fokus på vejledning af de ikke-uddannelsesparate unge. Læs mere: BFAU Afslutningskonference

Education Disrupted
21.11.2018 
Konference om uddannelsesteknologi, DPU, Aarhus Universitet (Campus Emdrup). Læs mere: Education Disrupted

Seminar om voksenlæring, Luxembourg
21.-23.11 2018
Seminaret fokuserer på effektivt opsøgende arbejde, vejledning og kvalitet i voksenlæring. Læs mere på EPALE's hjemmeside (på tysk), arrangøren Anefore's hjemmeside (på fransk) eller se programmet og tilmeldingsblanketten her: Improving access, participation and quality in adult education for low-skilled adults

Hvad er planen? Fra ekspertudvalg til politisk aftale til kommunal realisering — nøglerne til at det lykkes?
27.11.2018
Konferencen er arrangeret af UU Danmark og foregår i Kolding. Læs mere: Hvad er planen?

Mange høsthilsner fra Carla Tønder Jessing (formand) og Bestyrelsen