Velkommen til Danmarks Vejlederforenings nyhedsbrev.

Dette nyhedsbrev indeholder følgende nyheder:

 • Godt nyt for Studievalg Danmark
 • Generalforsamlingen den 22. november i Århus
 • Bestyrelsens aktiviteter
  • Bestyrelsesmøde
  • Møder med andre vejledningsaktører
  • Konferencedeltagelse
  • Høringssvar
 • Liste over kommende konferencer om vejledning
 • Information fra Birtha Theut i Uddannelses- og Forskningsministeriet om ansøgninger til Erasmus

Godt nyt for Studievalg Danmark

Den 18. december kom denne nyhed fra Uddannelses- og Forskningsministeren: “Unge skal klædes bedre på til at vælge uddannelse”. På ministeriets hjemmeside blev det offentliggjort, at “Konkret lægger regeringen op til at øge bevillingen til Studievalg Danmark med i alt 24 millioner kroner over de kommende fire år, så vejlederne for eksempel får mere tid til den enkelte unge og oftere kan vejlede eksempelvis elever på gymnasier og erhvervsskoler i mindre hold eller i større grupper”.

Forslaget fra regeringen begrundes med, at det kan være svært for unge at vælge uddannelse efter ungdomsuddannelse. Vi håber rigtig meget, at udspillet bliver til virkelighed, og vi er begejstrede for, at dette ministerium på denne måde anerkender Studievalgs vejledningsindsats. At der også ligger en besparelsesstrategi bag i relation til frafald, er forventeligt.

“Valg af uddannelse er et svært valg, og vi skal hjælp flere unge med at vælge rigtigt første gang. Derfor vil vi styrke vejledningen, så vi kan hjælpe unge med at forberede sig og finde den rette uddannelse, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers”.

Læs mere på UFM’s hjemmeside: Unge skal klædes bedre på til at vælge uddannelse

Generalforsamlingen den 22. november i Århus

Tidligere kontorchef i UVM, Steffen Jensen, indledte med et spændende og tankevækkende oplæg om vejledningens situation siden vejledningsreformen i 2003. Her blev det synliggjort, hvordan reformens landvindinger i forhold til professionalisering af vejledningen og etablering af selvstændige og uafhængige vejledningsinstitutioner gradvist og delvist er blevet rullet tilbage.

På generalforsamlingen blev alle bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter genvalgt, hvilket viser stabiliteten og det gode samarbejde i bestyrelsen. Vores kasserer gennem syv år, Stig Ravn, havde valgt ikke at genopstille, og bestyrelsen takkede ham for et fremragende arbejde for foreningen. Marie Nordskov Nielsen blev valgt som ny kasserer.

Læs hele referatet her: Referat generalforsamling 2018

Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsesmøde

Der blev holdt bestyrelsesmøde samme dag som generalforsamlingen, den 22. november. Her blev en kommende medlemskampagne bl.a. besluttet. I disse år, hvor især vejledningen af unge omlægges og er i fare for at blive afprofessionaliseret, er tilslutning til vejlederforeningerne ekstra vigtig for at gøre politisk indflydelse mulig. Derfor vil vi gøre en stor indsats for at få flere til at melde sig ind i vores forening.

Referatet kan som altid læses på vores hjemmeside: Referat af bestyrelsesmøde 22.11.2018

Møder med andre vejledningsaktører

Vi deltager fortsat i UU Danmarks Tænketank for sammen med en række andre vejledningsaktører at drøfte vejledningens aktuelle situation i Danmark. Målet er at skabe forståelse for vejledningens formål og nødvendighed hos politikerne. Vi afslutter arbejdet i januar 2019.

Det forberedende arbejde hen mod en mulig fusion med Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF) fortsætter også i 2019 med et arbejdsgruppemøde i februar.

Konferencedeltagelse

Bestyrelsens medlemmer har deltaget i forskellige vejledningskonferencer i november og december, bl.a. KPs fyraftensmøde om Profession vejleder ved Anders Ladegaard, formand for UU Danmark; BFAUs afslutningskonference: En styrket vejledning — fra idé til fornyet praksis; og UVMs informationsmøde om den nye erhvervsuddannelsesaftale, på IBC, Innovationsfabrikken i Kolding.

Et samlet overblik over bestyrelsens deltagelse i konferencer, møder og andre begivenheder kan til enhver tid findes på hjemmesiden: Aktivitetskalender for bestyrelsen

Høringssvar

Vi har siden sidste nyhedsbrev afgivet høringssvar på følgende lov- og bekendtgørelsesforslag — i alt har vi afgivet 32 høringssvar i 2018:

I kan finde alle vores høringssvar på hjemmesiden: Danmarks Vejlederforenings høringssvar

Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen holder næste møde den 7. februar 2019 i København. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

Liste over nogle af de kommende konferencer om vejledning

Nytårskur for vejledere
15.1.2019
VIA afholder et gratis cafearrangement for vejledere og andre interesserede. Formålet er bl.a. at sætte fokus på nyt fra vejledningsfeltet. Tilmeldingsfrist er 11. januar. Læs mere på VIAs hjemmeside: Nytårskur for vejledere

Konference om professionel trivsels betydning for kvalitet i undervisningen
21.1.2019
Undervisningsministeriet og Danske Undervisersorganisationers Samråd (DUS) inviterer alle interesserede til konference i København. Konferencen afholdes som led i Undervisningsministeriets og Danske Underviserorganisationers Samråds samarbejde om at sætte fokus på udvikling af underviserprofessionen. Konferencen bliver afholdt med afsæt i den årlige internationale konference The International Summit of the Teaching Profession (ISTP). Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside: Konference om professionel trivsels betydning for kvalitet i undervisningen

Højskolernes dialogmøder for vejledere 2019
19.3.2019, København
28.3.2019, Aarhus
Med udgangspunkt i temaet Mangfoldighed i vejledningen lægger Folkehøjskolernes Forening op til debat og erfaringsudveksling på tværs af vejledningsinstanser, for at understøtte gode overgange for unge i det danske uddannelsessystem. Læs mere på UG’s hjemmeside: Højskolernes dialogmøder for vejledere 2019

Information fra Birtha Theut i Uddannelses- og Forskningsministeriet om ansøgninger til Erasmus

EU Kommissionen har indkaldt ansøgninger til Erasmus+ programmet, hvor et af emnerne er anvendelsen af ny teknologi i vejledningen (se herunder). Deadline er 19. marts 2019, og der er informationsmøde (“information day”) i Bruxelles i slutningen af januar.

The Call Forward-Looking Cooperation Projects (EACEA 36/2018) has been published. The call includes a strand on Innovative Use of Technology in Career Guidance with an emphasis on career management skills as well as a range of other topics on education and training.

The EACEA funding webpage with all details and documentation for applicants is available here.

Fra bestyrelsen vil vi ønske alle vores medlemmer og læsere en rigtig glædelig jul og et godt og inspirerende nytår! Vi ønsker også alt godt for vejledningsaktørerne i 2019. Tak for samarbejdet i 2018 – vi glæder os til at fortsætte det i 2019!

Mange julehilsner fra Carla Tønder Jessing (formand) og Bestyrelsen