Velkommen til Danmarks vejlederforenings nyhedsbrev.

Dette nyhedsbrev indeholder følgende nyheder:

 • Notat fra UU Danmarks Tænketank: Vejledning til fremtidens fremtid
 • Bestyrelsens aktiviteter
  • Bestyrelsesmøde 7. februar
  • Møder med andre vejledningsaktører
  • Høringssvar
 • Kend din bestyrelse: Marie Nordskov Nielsen — ny kasserer
 • Liste over kommende konferencer om vejledning
 • Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Notat fra UU Danmarks Tænketank: Vejledning til fremtidens fremtid

For en uge siden offentliggjorde UU Danmark det notat, som Tænketanken har udarbejdet gennem nogle måneders drøftelse. Notatet er målrettet politikere og beslutningstagere og har som formål at argumentere for nødvendigheden af vejledning og virkningerne af vejledning — naturligvis for at få samme politikere til at revitalisere vejledningen og sætte et nationalt rammearbejde i gang om vejledning. Det er meget opløftende, at alle i tænketanken slutter op om notatet, dvs. også organisationer som Danmarks Lærerforening, LO og DI, forskere og vejledningsinstitutioner.

Notatet kan frit deles og anvendes af vejledningsaktører, vejlederuddannere og alle med interesse for vejledning. Notatet kan findes på UU Danmarks hjemmeside: Vejledning til fremtidens fremtid

Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsesmøde 7. februar

Bestyrelsesmødet den 7. februar havde især fokus på foreningens medlemstal ved årsskiftet, og hvordan vi kan gøre foreningen mere synlig for potentielle medlemmer og dermed vise, hvilke fordele der er ved et medlemskab. Et arbejdsudvalg blev nedsat for at udvikle idéer hertil. Desuden var foreningens forventede sammenlægning med UUVF til fortsat drøftelse. Arbejdsgruppen, der forbereder sammenlægningen, holder næste møde i april.

Referatet af bestyrelsesmødet kan som altid læses på vores hjemmeside under menupunktet bestyrelsesarbejde.

Møder med andre vejledningsaktører

Bestyrelsen har i efteråret været repræsenteret i UU Danmarks Tænketank og har i januar deltaget i arrangementer om vejledning i både Professionshøjskolen VIA og Københavns Professionshøjskole (KP). Bestyrelsesformanden er også blevet kontaktet af Politiken om de unges reaktioner på at blive erklæret ikke-uddannelsesparate. Ifølge avisen henvender mange unge sig til Danske Skolelever og savner vejledning om, hvad de nu skal (og kan) gøre. Avisen arbejder på at bringe artikler om UPV og virkninger heraf.

Høringssvar

Siden seneste nyhedsbrev har vi afgivet følgende høringssvar:

I kan finde alle vores høringssvar på hjemmesiden: Danmarks Vejlederforenings høringssvar

Kend din bestyrelse: Marie Nordskov Nielsen — ny kasserer

Portrætbillede

Marie fortæller: I 1999 færdiggjorde jeg min læreruddannelse på Skårup Seminarium, og jeg har fungeret som efterskolelærer i Himmerland lige siden — faktisk har jeg til sommer været 19 år på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole! Jeg har de sidste knap 15 år fungeret som vejleder på skolen, og jeg færdiggjorde min diplomuddannelse i vejledning i 2018.

Jeg har i en del år været medlem af Vejledningsudvalget i Efterskoleforeningen, som arbejder med udvikling af vejledningsområdet og vejledningsvilkårene indenfor vores område, og jeg har bl.a. været med i planlægningen af den årlige vejlederkonference.

Arbejdet med at udvikle, påvirke og ikke mindst forbedre vejledningsfeltet optager mig, og da muligheden for at indtræde i bestyrelsen for Danmarks Vejlederforening opstod, var jeg klar. Jeg glæder mig til dette arbejde og skal samtidig varetage funktionen som kasserer, hvilket indebærer medlemshåndtering, kontingentopkrævning, regnskab mm.

Liste over kommende konferencer om vejledning

Har skolen køn?
1.3.2019, kl. 14.45-16.45
Debatarrangement i anledning af nyt temanummer af Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift om køn i skole og uddannelse på DPU.
Læs mere: Har skolen køn?

Hvad er karriere? Tiltrædelsesforelæsning ved professor MSO Rie Thomsen
8.3.2019, kl. 15.00-16.00, København
Karrierevejledning som forskningsfelt — mellem tilpasning og emancipation. Tiltrædelsesforelæsning ved professor MSO i karrierevejledning Rie Thomsen.
Læs mere: Hvad er karriere?

Ulighedens Topmøde 2019: Uddannelse — hvordan får vi alle unge med
12.3.2019, kl. 10:00-15:00
Afholdes af Cevea i Fællessalen på Christiansborg.
Læs mere: Ulighedens Topmøde 2019

Højskolernes dialogmøder for vejledere 2019
19.3.2019, København
28.3.2019, Aarhus
Med udgangspunkt i temaet Mangfoldighed i vejledningen lægger Folkehøjskolernes Forening op til debat og erfaringsudveksling på tværs af vejledningsinstanser, for at understøtte gode overgange for unge i det danske uddannelsessystem.
Læs mere: Højskolernes dialogmøder for vejledere 2019

Kognitiv metode — vejledning af sårbare unge
1.-2.4.2019
Kursus hos Generator. Den kognitive metode er videnskabelig veldokumenteret og anerkendt som en af de allermest effektive interventionsmetoder i arbejdet med en bred vifte af menneskelige problemstillinger.
Læs mere: Kognitiv metode – vejledning af sårbare unge

UU Danmarks Årskonference: Udvikl din fremtidssans!
2.-3.4.2019
Læs mere: UU Danmarks årskonference

8th Nordic Conference on Adult Education and Learning
13-15.5.2019, København
Afholdes af DPU/AU. Sustainable adult education and learning in organisational settings.
Læs mere: 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning

International sommerskole om vejledning og digitale medier
12.-16.8.2019, Jyväskylä, Finland
4th International Summer school on Information and Communication Technology in Guidance and Counselling er et intensivt ugekursus på master/bachelor-niveau for alle vejledere arrangeret af University of Jyväskylä, Finland.
Læs mere: 4th International Summer School on Information and Communication Technology in Guidance and Counseling

Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen holder næste møde den 15. maj 2019 i Odense. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

Mange hilsner fra Carla Tønder Jessing (formand) og Bestyrelsen