Velkommen til Danmarks vejlederforenings nyhedsbrev. Dette nyhedsbrev indeholder følgende nyheder:

 • Bestyrelsens aktiviteter
  • Vejledning til fremtidens fremtid
  • Andre møder og konferencedeltagelse
  • Udpegning til rådgivningsråd
  • Høringssvar
 • Deltagelse i ICCDPPs symposium i Tromsø i juni
 • Liste over kommende konferencer om vejledning
 • Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens aktiviteter

Vejledning til fremtidens fremtid

Vi har tidligere i både nyhedsbrevet og VEJLEDEREN nævnt notatet Vejledning til fremtidens fremtid fra UU Danmarks Tænketank, som er en opfordring til politikerne om at sætte en reform af vejledningen af unge og voksne på dagsordenen. Anders Ladegaard, formand for UU Danmark, og Rie Thomsen, professor i vejledning fra Århus Universitet, har siden offentliggørelsen af notatet haft møde med Folketingets uddannelsesudvalg, og UU Danmark har haft møder med partiernes uddannelsesordførere. Udspillet blev desuden præsenteret og debatteret på UU Danmarks vejlederkonference her i april. Vi håber, at politikerne er lydhøre.

På det seneste møde i Københavns Professionshøjskoles referencepanel var udspillet også til debat — herunder om vejledningens historie i Danmark siden vejledningsreformen i 2003 er en forfaldshistorie. I modsætning hertil er etableringen af Studievalg Danmark en opmuntring — referencepanelet fik et oplæg om Studievalg Danmarks arbejde med organiseringen af det fælles arbejde i de syv afdelinger.

Andre møder og konferencedeltagelse

I marts har vi i bestyrelsen desuden holdt møde med Sia Hovmand Sørensen og Stine Ny Jensen fra EVA om voksenvejledning i forbindelse med et EVA-projekt herom.

I april-maj holder vi møde i arbejdsgruppen om sammenslutning mellem UUVF og DVF, og vi holder et møde med Anne Larsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet, om Studievalg Danmark og voksenvejledning. Derudover deltager vi i et møde i et voksenvejledningsnetværk med Mette Werner Rasmussen, Lotte Klein og Torben Theilgaard, og endelig et møde om voksenvejledning med Torsten Gejl og Christa If Jensen, fra Alternativet. I maj deltager vi også i Københavns Professionshøjskoles vejlederkonference, og Lis Brok-Jørgensen og Claus Lei Hansen holder møde med projektkoordinator Søren Bøtker-Rasmussen fra Ungepanel.dk om muligt samarbejde.

Ønsker du at følge med i bestyrelsens møde- og konferencedeltagelse, findes der på vores hjemmeside en regelmæssigt opdateret aktivitetskalender for bestyrelsen.

Udpegning til rådgivningsråd

Endelig kan vi berette, at Karina Meinecke fra bestyrelsen er udpeget som medlem af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe for en forenklet elevplan. Ministeriet skriver således i deres brev til de inviterede medlemmer i rådgivningsgruppen:

Det følger af den politiske aftale om justeringer af folkeskolen af 30. januar 2019, at elevplanen skal justeres og forenkles, og at der skal etableres en rådgivningsgruppe, der skal komme med anbefalinger til folkeskoleforligskredsen herom. Det følger endvidere af aftalen “Fra folkeskole til faglært — Erhvervsuddannelser til fremtiden” af 22. november 2018, at der skal udarbejdes en række vurderinger og anbefalinger målrettet den nuværende uddannelsesparathedsvurdering, herunder hvordan og i hvilket omfang arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen og den forenklede elevplan kan sammentænkes i ét redskab.

Karina arbejder i UU København.

Høringssvar

Siden seneste nyhedsbrev har vi afgivet følgende høringssvar:

I kan finde alle vores høringssvar på hjemmesiden: Danmarks Vejlederforenings høringssvar

Deltagelse i ICCDPPs symposium i Tromsø 17.-20. juni

ICCDPP står for International Centre for Career Development and Public Policy — det er altså en organisation, der arbejder for at udvikle karrierevejledning og påvirke vejledningspolitikken internationalt. I år deltager cirka 130 personer fra 36 lande. Symposiet afholdes hvert andet år, og det er et arbejdende møde, hvor man arbejder i grupper på tværs af landene. Hvert lands delegation udarbejder handleplan for eget land. I år er temaet for symposiet Leading career development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation.

Den danske delegation består af: Gitte Dybdal, Studievalg Danmark, Kristina Mariager-Anderson, Aarhus Universitet, Lis Brok-Jørgensen, Efterskoleforeningen i Danmark, Jesper Sigaard Hansen, VIA University College, og undertegnede Carla Tønder Jessing, Danmarks Vejlederforening.

Læs mere om symposiet på arrangørens hjemmeside: ICCDPP International Symposium Norway 2019

Liste over kommende konferencer om vejledning

Voksenpædagogisk forums forårskonference 2019
25.4.2019, Kolding
Voksenpædagogikkens betingelser og muligheder i en digitaliseret verden.
Læs mere: Voksenpædagogisk forums forårskonference 2019

UU Danmark: Træningskursus: Kvalitet i vejledningen
7.5.2019
Hvordan kan vi arbejde med kvalitet i vejledningen? Og hvorfor skal vi overhovedet det?
Læs mere: Træningskursus: Kvalitet i vejledningen

DEAs Årsdag 2019: Hvor er visionerne for de videregående uddannelser?
9.5.2019, København
Tænketanken DEA holder Årsdag i København. Her vil vi sammen med jer genoplive debatten om de langsigtede visioner for videregående uddannelse.
Læs mere: DEAs Årsdag 2019

Seminar med fokus på Mobilitetsvejledning
9.-11.5.2019, Bergen, Norge
Seminaret arrangeres af det norske Erasmus+ kontor og Euroguidance i Norge.
Læs mere hos UFM: International vejledning — International Mobilitet og Livslang Læring

8th Nordic Conference on Adult Education and Learning
13-15.5.2019, København
Afholdes af DPU/AU. Sustainable adult education and learning in organisational settings.
Læs mere: 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning

Konference: Hvordan kan samfundets fællesskaber inkludere udsatte unge?
15.5.2019 kl. 10.00-16.00, GAME Streetmekka, København

CEFU-konference: Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?
22.5.2019, København
Om paradokser, variationer og udfordringer i unges fællesskaber, og hvordan vi understøtter gode fællesskaber.
Læs mere: Konference: Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?

Ungdomsliv: Tendenser og tematikker gennem tre årtier
24.5.2019, Aalborg
Åben forelæsning. Professor Noemi Katznelson trækker perspektiver og tendenser fra de seneste 20 års ungdomsforskning op og kommer med bud på, hvor ungdomslivet er på vej hen.
Læs mere: Forelæsning af Noemi Katznelson

ICCDPP-symposium
17.-20.6.2019, Tromsø, Norge
Leading career development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation
Læs mere: ICCDPP International Symposium Norway 2019

International sommerskole om vejledning og digitale medier
12.-16.8.2019, Jyväskylä, Finland
4th International Summer school on Information and Communication Technology in Guidance and Counselling er et intensivt ugekursus på master/bachelor-niveau for alle vejledere arrangeret af University of Jyväskylä, Finland.
Læs mere: 4th International Summer School on Information and Communication Technology in Guidance and Counseling

Ligeværd Konference: Model ViVirk’R
5.9.2019 kl. 10-15, Vejle
Vidensbaserede og virksomhedsrettede ressourceforløb for unge med særlige behov.
Læs mere: Ligeværd Konference Model ViVirk’R

IAEVG-konference: Career Guidance For Inclusive Society
11.-13.9.2019, Bratislava, Slovakiet
Læs mere: IAEVG Conference 2019

Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen holder næste møde den 15. maj 2019 i Odense. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

Med ønsket om en rigtig god påske
Mange hilsner fra Carla Tønder Jessing (formand) og Bestyrelsen