Velkommen til Danmarks Vejlederforenings nyhedsbrev.

Dette nyhedsbrev indeholder følgende nyheder:

 • Bestyrelsens aktiviteter
  • Møder og konferencer
  • Udpegning til følgegruppe
  • Høringssvar
 • Deltagelse i ICCDPPs symposium i Tromsø i juni
 • Kend din bestyrelse: Christina Rath — “Fra VEU til Vestre”
 • Liste over kommende konferencer om vejledning
 • Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens aktiviteter

Møder og konferencer

Seneste bestyrelsesmøde blev holdt den 15. maj i Odense hos Studievalg Danmark. Mødet blev indledt med et oplæg fra Studievalg Danmarks direktør Mathilde Tronegård om arbejdet med fælles afsæt og metodikker i den relativt nye organisation.

Vigtige punkter på dagsordenen var: Drøftelse af de ændringer, der sker i øjeblikket med UUernes overgang til Kommunale Ungeindsatser, etableringen af FGUerne, idéer til at tiltrække flere nye medlemmer, foreningens økonomi, og orientering om de møder og konferencer, som bestyrelsens medlemmer har deltaget i siden mødet i februar.

Alle referater af bestyrelsesmøder kan findes på vores hjemmeside under menupunktet bestyrelsesarbejde.

Udpegning til følgegruppe

Bestyrelsen havde modtaget en invitation fra UVM til at indstille medlemmer til at repræsentere DVF i følgegruppen for ekspertudvalget for erhvervsretning af 10. klasse. Bestyrelsen har indstillet Lis Brok-Jørgensen og Karina Meinicke som medlemmer af følgegruppen.

Høringssvar

Siden seneste nyhedsbrev har vi afgivet følgende høringssvar:

I kan finde alle vores høringssvar på hjemmesiden under menupunktet høringssvar.

Deltagelse i ICCDPPs symposium i Tromsø 17.-20. juni

Som vi skrev i seneste nyhedsbrev, deltager Gitte Dybdal, Studievalg Danmark, Kristina Mariager-Anderson, Aarhus Universitet, Lis Brok- Jørgensen, Efterskoleforeningen i Danmark og undertegnede Carla Tønder Jessing, Danmarks Vejlederforening i symposiet i uge 25. Desværre har Jesper Sigaard Hansen, VIA University College, måttet melde afbud.

ICCDPP står for International Centre for Career Development and Public Policy — det er altså en organisation, der arbejder for at udvikle karrierevejledning og påvirke vejledningspolitikken internationalt. I år deltager cirka 130 personer fra 36 lande. Symposiet afholdes hvert andet år, og det er et arbejdende møde, hvor man arbejder i grupper på tværs af landene. Hvert lands delegation udarbejder handleplan for eget land. I år er temaet for symposiet Leading career development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation.

Læs mere på arrangørens hjemmeside: ICCDPP International Symposium Norway 2019

Vi vil skrive om symposiet i næste nyhedsbrev.

Kend din bestyrelse: Christina Rath — “Fra VEU til Vestre”

Bestyrelsessuppleant Christina Rath har skiftet job fra VEU Center København og Bornholm til Vestre Fængsel. Hun skriver sådan om sit nye vejledningsarbejde:

Vejledningen er en del af den resocialiserende indsats i Kriminalforsorgen, og dermed i Vestre Fængsel.  Målet er at “at bringe indsatte videre til et liv uden kriminalitet”.

Vestre Fængsel er Danmarks største arresthus (470 pladser), hvor de indsatte er varetægtsfængslet inden en evt. dom. Da der mangler plads i fængslerne rundt om i landet, sidder der også afsonere.

Alle vejledere i kriminalforsorgen skal have DUEK [1]. I Vestre er vi 5 vejledere. Jeg er den eneste vejleder på fuld tid. De andre 4 har også forskellige typer undervisnings- og misbrugsbehandlingsopgaver. Jeg oplever, at mine kollegaer er dedikerede og brænder for faget.

I Vestre har vejledningen gode kår. Vi har ingen måltal, proceskrav og få administrative opgaver. De der er, giver god mening, nemlig at skrive aftaler ned i en plan, så vejledere på eventuelle afsoningssteder kan arbejde videre. Med andre ord ser det ud til, at de tykke mure stort set har holdt stand mod diverse New Public Management-orkaner.

I er arresthus er der stor omsætning. En del sidder i kort tid, helt ned til et par uger. Andre har meget komplicerede sager, og de kan sidde i et par år i arrest. Det betyder, at vi generelt ikke kan lave længere forløb. Ofte slutter vi efter første samtale, nogle får to eller flere samtaler. Vi bestemmer selv, hvor længe en samtale varer. Da antallet af indsatte svinger, gælder det tilsvarende for antallet af indsatte til vejledning. Det er aftalt, at første samtale skal gennemføres to uger efter, at vi har modtaget en mail fra en af de socialrådgivere, der modtager arrestanten ved indsættelse. Det er således den nævnte socialrådgiver, der er krumtappen. Det er hende, der vurderer, om en indsat er “uddannelsesparat” og derfor skal tilbydes vejledning. Man er uddannelsesparat, når man ikke har en uddannelse, uanset alder. Desuden skal man have dansk CPR-nummer og have tilknytning til Danmark. Alle indsatte kan dog bede om vejledning, og så får de den.

Selv vejledningen foregår i de indsattes celler. Smartphones, fitnesstrackere, tablets og andet trådløst udstyr er absolut forbudt for både ind- og ansatte. Ansatte har adgang til en kablet pc på kontoret. Så vejledningen indebærer en del fodture mellem kontoret og fløjene, hvor de indsatte sidder. Så hvis ug.dk registrerer en del udprintninger fra nogle bestemte ip-numre, er det nok os 😊. Det at mangle direkte adgang til nettet i en digital tid, giver nogle bump på vejen. De indsatte kan f.eks. ikke tilmelde sig via optagelse.dk og bruge digitale vejledningsværktøjer.

Dog har vi et samtalerum vi kan bruge i tilfælde, hvor den indsatte fx er meget uafklaret. Den indsatte må dog ikke selv betjene den pc, der er der. Og vi skal være sikre på, at vi kender den indsatte godt. Det kan være et problem for mig, da jeg ikke ser dem i undervisningssammenhænge og ofte tager de første samtaler. Da Vestre er et lukket fængsel, kan de ikke få udgang til skoler, eksamener, lærepladser m.v. Så en del af mine opgaver er også at kontakte disse steder, hvis de indsatte ønsker eller anmoder om det.

Heldigvis har det vist sig, at man kan få virkelige mange spændende samtaler i de indsattes celler. Mange samtaler der viser, at en stor del ønsker en kriminalitetsfri tilværelse, men at de ikke altid kan gennemføre deres ønsker. Et stort flertal har ikke 9. kl., en del har afbrudte EUD/EUV [2], mange har svært ved at sidde stille, kan ikke koncentrere sig i længere tid, har været kriminelle siden de var børn og har svært ved at kunne magte alternativet pga. leverum, forforståelse osv. Og rigtigt mange har svært ved at tænke langsigtet, og deres store problem er, at de reagerer impulsivt, hvilket gang på gang bringer mange af dem i fedtefadet, og derfor bremser dem i det, de gerne vil.

En tankevækkende undersøgelse, der er et par år gammel, viser at 9% af de indsatte på Vestre er raske. Resten har psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser pga. alkohol og stoffer, andre har personlighedsforstyrrelser, fx antisocialitet, borderline, paranoia, psykisk sygdom som fx skizofreni og psykose. Dertil er der mange med stress, ADHD, fobier, depression, hjerneskade… [3] En anden ting, der overrasker mig, er, at der er færre kvinder, end jeg troede.

I øvrigt kan det nævnes, at Kriminalforsorgen kommer til at spille en rolle som udbyder af den nye FGU [4]. Vestre Fængsel, er et af de steder, der skal udvikle det. Det bliver forankret hos vejlederne, som jeg oplever, at man skatter meget i Vestre. Det betyder, at vi ofte får de spændende muligheder, og at man stoler på, at det, vi gør er kvalificeret. Derudover vil vi også søge at udvikle gruppevejledningsforløb.

Jeg må sige, at jeg bag de tykke mure har fundet en vejledningens perle, og jeg er glad for min VEU-centertid, da jeg her fik de uuddannede og kortuddannede under huden, samt de muligheder der er for læring og karriere for dem. Og, ja — jeg kan finde på at spørge en indsat om de har intentioner om at fortsætte den karriere, de har nu, eller overvejer at få en anden slags karriere.

Læs mere på Kriminalforsorgens hjemmeside.

[1] Rie Thomsen har for en del år siden lavet en anbefaling, Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler, som man langt hen ad vejen har fulgt i Vestre.

[2] Artikel fra Dansk Statistik: 50 pct. af dømte unge er uden ungdomsuddannelse

[3] Artikel fra Fængselsforbundet: Ni ud af ti er psykisk syge i Vestre Fængsel

[4] Se kap. 8 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Liste over kommende konferencer om vejledning

International sommerskole om vejledning og digitale medier
12.-16.8.2019, Jyväskylä, Finland
4th International Summer school on Information and Communication Technology in Guidance and Counselling er et intensivt ugekursus på master/bachelor-niveau for alle vejledere arrangeret af University of Jyväskylä, Finland.
Læs mere: 4th International Summer School on Information and Communication Technology in Guidance and Counseling

Konference om de nationale test, Formandskabet for Rådet for Børns Læring
3.9.2019, kl. 13.00-16.00
Læs mere: Invitation til konference om de nationale test (pdf)

Ligeværd Konference: Model ViVirk’R
5.9.2019 kl. 10-15, Vejle
Vidensbaserede og virksomhedsrettede ressourceforløb for unge med særlige behov.
Læs mere: Ligeværd Konference Model ViVirk’R

IAEVG-konference: Career Guidance For Inclusive Society
11.-13.9.2019, Bratislava, Slovakiet
Læs mere: IAEVG Conference 2019

Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen holder næste møde den 29. august 2019 i Odense. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

 

Bestyrelsen ønsker alle vores læsere en rigtig god sommer.

Mange hilsner fra Carla Tønder Jessing (formand) og Bestyrelsen