Velkommen til Danmarks vejlederforenings nyhedsbrev. Vi håber, I alle har haft en god sommer.

Dette nyhedsbrev indeholder følgende nyheder:

 • Bestyrelsens aktiviteter
  • Bestyrelsesmøder
  • Høringssvar
 • Deltagelse i ICCDPPs symposium i Tromsø i juni
  • Handleplan
  • Anbefalinger
 • Liste over kommende konferencer om vejledning
 • Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har ikke holdt møder hen over sommeren — det seneste bestyrelsesmøde blev holdt den 15. maj i Odense. Siden sidste møde har der været folketingsvalg, og der er dannet en ny regering. Det bliver spændende at følge og prøve at få indflydelse på, hvad det kommer til at betyde for vejledningen, for de nationale tests, for initiativer om unges stress, for lærernes vilkår og for uddannelsesparathedsvurderingerne.

Næste bestyrelsesmøde er den 29. august i København. Mødet indledes med et møde i Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Center for Grundskole — et orienterende møde med ministeriet, som bestyrelsen deltager i hvert år.

Alle tidligere referater af bestyrelsesmøder kan findes på vores hjemmeside under menupunktet bestyrelsesarbejde.

Høringssvar

Vi har ikke afgivet høringssvar siden seneste nyhedsbrev i juni, da der pga. valget og ny regeringsdannelse ikke har været udsendt nye høringsbreve.

I kan finde alle vores tidligere høringssvar på hjemmesiden under menupunktet høringssvar.

Deltagelse i ICCDPPs symposium i Tromsø 17.-20. juni

I juni deltog DVF i det internationale ICCDPP-vejledersymposium i Tromsø. Følgende deltog fra Danmark: Gitte Dybdal, Studievalg Danmark, Kristina Mariager-Anderson, Aarhus Universitet, Lis Brok- Jørgensen, Efterskoleforeningen i Danmark og undertegnede Carla Tønder Jessing, Danmarks Vejlederforening. Desværre måtte Jesper Sigaard Hansen, VIA University College, melde afbud. Fra Danmark deltog desuden medlem af ICCDPPs bestyrelse, Steffen Jensen, tidligere kontorchef i Vejledningskontoret i UVM. I år var temaet for symposiet Leading career development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation. Læs mere på arrangørens hjemmeside: ICCDPP 2019

Handleplan

ICCDPP står for International Centre for Career Development and Public Policy — det er altså en organisation, der arbejder for at udvikle karrierevejledning og påvirke vejledningspolitikken internationalt. I år deltog cirka 130 personer fra 32 lande. Symposiet afholdes hvert andet år, og det er et arbejdende møde, hvor man arbejder i grupper på tværs af landene. Hvert lands delegation udarbejder en handleplan for eget land.

Den danske delegations handleplan fra symposiet lyder således — delegationen ønsker at:

 1. Arbejde for genetablering af et nationalt forum for karrierevejledning — gennem
  • Kontakt til Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og politikere
  • Opfordring til nyt uformelt møde i UU Danmarks regi
  • Samarbejde mellem UU Danmark, Danmarks Vejlederforening og professor Rie Thomsen
 2. Arbejde for en national strategi for vejledning i Danmark — ved at
  • Bygge videre på UU Danmarks Tænketanks-papir
 3. Stille forslag om en studietur for Folketingets uddannelsesudvalg til et land med nyudvikling af vejledningen, og hvor evalueringer af vejledning viser evidente resultater: tema Livslang Vejledning
  • Afklaring af initiativtager

Anbefalinger

Symposiet udarbejder hver gang en række anbefalinger. Dette års anbefalinger kan læses nedenfor (Communiqué 2019). Det skal huskes, at landenes vejledningssystemer er endog meget forskellige, derfor er nogle af anbefalingerne ikke helt relevante for dansk vejledning, mens de er meget nødvendige for andre lande. Men fx anbefaling 1. om at udvikle en tværsektoriel strategi for karrierevejledning i høj grad er aktuel for Danmark, ligesom bl.a. anbefaling 2, 3, 7, 9 og 11 er.

 • Addressing a changing context
  1. Develop a cross-sectoral strategy for career development [1] and embed it into wider skills, education, employment and social policies.
  2. Strengthen quantitative and qualitative evidence on career development to support decisions about policy and practice.
  3. Create mechanisms for sharing and learning from international policy and practice.
  4. Ensure that career development programmes and services develop citizens' ability to manage their own careers
 • Improving access
  1. Increase awareness of, and access to, career development programmes and services.
  2. Recognise the diversity of users of career development programmes and services and ensure that provision recognises this diversity.
 • Integrating career development into society
  1. Establish mechanisms to support co-ordination and co-operation between government departments and agencies with responsibility for career development and associated fields.
  2. Empower citizens to shape career development programmes and services.
  3. Develop and resource a national body to support consultation and co-ordination in career development.
 • Supporting innovation
  1. Provide resources to support innovation and space for piloting new career development programmes and services.
  2. Adopt an integrated and transformative multi-channel approach to the delivery of career development programmes and services.
  3. Ensure that career development professionals are highly trained and supported to continue to innovate and develop their practice.

[1] The activity described as ‘career development’ in this Communiqué is also known by other terms such as career guidance and lifelong guidance in different countries.

Anbefalingerne og forklaringerne til dem kan læses her: ICCDPP Communiqué 2019

Liste over kommende konferencer om vejledning

International sommerskole om vejledning og digitale medier
12.-16.8.2019, Jyväskylä, Finland
4th International Summer school on Information and Communication Technology in Guidance and Counselling er et intensivt ugekursus på master/bachelor-niveau for alle vejledere arrangeret af University of Jyväskylä, Finland.
Læs mere: 4th International Summer School on Information and Communication Technology in Guidance and Counseling

Konference om de nationale test, Formandskabet for Rådet for Børns Læring
3.9.2019, kl. 13.00-16.00
Læs mere: Invitation til konference om de nationale test

Ligeværd Konference: Model ViVirk’R
5.9.2019 kl. 10-15, Vejle
Vidensbaserede og virksomhedsrettede ressourceforløb for unge med særlige behov.
Læs mere: Ligeværd Konference Model ViVirk’R

IAEVG-konference: Career Guidance For Inclusive Society
11.-13.9.2019, Bratislava, Slovakiet
Læs mere: IAEVG Conference 2019

Efterskoleforeningens Vejlederkonference 2019 for efterskolevejledere
16.-17.9. 2019, Vejle
Læs mere: Vejlederkonference 2019

Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

På bestyrelsesmødet den 29. august fastlægges datoerne for de kommende bestyrelsesmøder. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

Bestyrelsen ønsker alle vores læsere velkommen tilbage til vejledningsarbejdet og de nye opgaver.

Mange hilsner fra Carla Tønder Jessing (formand) og Bestyrelsen