Velkommen til Danmarks vejlederforenings nyhedsbrev. Dette nyhedsbrev indeholder følgende nyheder:

 • Bestyrelsens aktiviteter
 • Deltagelse i konferencer
  • IAEVGs konference i Bratislava
  • eVejlednings konference
  • Hvorfor vi deltager
 • Generalforsamling den 18. november
 • Liste over kommende konferencer om vejledning
 • Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens aktiviteter

Vi har holdt bestyrelsesmøde den 29. august og den 25. oktober i København. Arbejdet har især omfattet samarbejde med ministerierne, vejledningsinstitutionerne og UUVF. Vi er optaget af, hvordan KUI — den kommunale ungeindsats — og FGU — den forberedende ungdomsuddannelse — kommer til at fungere, og vi følger det gennem vores samarbejdspartnere.

Bestyrelsen har efter grundige drøftelser besluttet, at en eventuel sammenlægning med UUVF — Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening — udskydes i indtil videre to år med baggrund i forskellige syn på Tænketanksudspillet til politikerne, et udspil som vi har været med til at udarbejde.

Formanden har her op til generalforsamlingen beskrevet, hvilke opgaver formanden varetager for foreningen. Beskrivelsen kan findes på vores hjemmeside: Hvad laver en formand?

Næste bestyrelsesmøde er den 18. november forud for vores ordinære generalforsamling.

Alle referater af bestyrelsesmøder kan findes på vores hjemmeside under menupunktet bestyrelsesarbejde.

Vi har 3 afgivet høringssvar siden seneste nyhedsbrev i august. I kan finde alle vores høringssvar på hjemmesiden under menupunktet høringssvar.

Deltagelse i konferencer

IAEVGs konference i Bratislava

Flere fra bestyrelsen deltog i den internationale vejlederforenings — IAEVGs — konference i Slovakiets hovedstad Bratislava i september. Konferencen omfattede spændende indlæg om bl.a. betydningen af gruppetilhørsforhold for menneskers valg og placering på arbejdsmarkedet — og en tilbagevisning af mål som det, der betyder noget. I stedet blev der peget på proces og tilhørsforhold (Jessie Koen). Der var også et spændende oplæg til forsvar for “kapitalismens arbejdsmarkeds helte”, alle de mennesker, der udfører ufaglærte jobs som fx rengøring, hospitalstøjvask, slagteriarbejde, fjernelse af skrald — de fortjener respekt i stedet for opfordringer til at flytte sig (Saša Uhlová).

Referater af samtlige oplæg kan findes i konferencens Book of Abstracts (pdf). Du kan også læse mere om konferencens forløb på deres hjemmeside: IAEVG Conference 2019: Outcomes

eVejlednings konference

Flere af os deltog også i eVejlednings konference om, hvad der sker aktuelt på den digitale vejlednings område. Særligt spændende var oplæg og diskussion om, hvordan vejledere kan skabe en relation i den digitale vejledning — digital relationskompetence. Andre spændende oplæg drejede sig om chatbots som supplement til vejlederes arbejde, dvs. både regelbaserede chatbots og generative chatbots — de sidste er endnu ikke så udviklede, at de kan anvendes, men flere steder arbejdes der med at udvikle en regelbaseret chatbot, der kan svare på mere simple spørgsmål, bl.a på Århus Universitet ved Anne Højegaard-Vivild. En vigtig pointe her var, at formål og funktion er vigtigere end teknologi.

Hvorfor vi deltager

Vi deltager i konferencer med eller uden oplæg, men altid med promovering af foreningen. Deltagelse heri sker for at følge udviklingen i vejledningsforskning, -teori og -praksis og for at bevare blikket for bredden i vejledning. Det sker også for at få indblik i, hvordan vejledning tænkes og organiseres i landene omkring os. Den viden, vi får herigennem, er vigtig for vores arbejde med at påvirke beslutningstagere og ministerier.

Du kan til enhver tid følge med i foreningens møde- og konferencedeltagelse via vores kalender.

Generalforsamling den 18. november

Generalforsamlingen indledes med et oplæg af phd.-studerende Laura Cordes Felby: Hvad er karrierelæring i teori og praksis? Udgangspunktet for oplægget er Laura Cordes Felbys ph.d.-projekt om karrierelæring i gymnasiets læreplaner. I oplægget vil fokus være på, hvordan karrierelæring konstrueres didaktisk i spændingsfeltet mellem teori, politik og praksis. Hvad er karrierelæring “i teorien”? Hvordan omsættes karrierelæring i praksis, og hvordan forstår gymnasielærere karrierelæring i lyset af deres forventninger til den politiske agenda?

Både foreningens formand og flere bestyrelsesmedlemmer er på valg, så kom og vær med til at vælge ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer og få indflydelse på foreningens arbejde.

Generalforsamlingen holdes på UU København kl. 15-ca.17, og dagsordenen kan findes på vores hjemmeside: Dagsorden for ordinær generalforsamling 18/11 2019

Liste over kommende konferencer om vejledning

Træningskursus for specialvejledere, UU Danmark
5.11.2019, kl. 09.00-16.00, Odense
Med fokus på inddragelse af børn og unge med kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser.
Læs mere: Træningskursus for specialvejledere

Nordisk Ministerråd: arbejdsseminar om nordisk mobilitet for vejledere
13.11.2019, kl. 9.30-16.00, København
Seminaret afholdes i Nordens Hus, Ved Stranden 18, 1061 København K.

Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde
14.-15.11.2019, Nyborg
Læs mere: Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2019

Narrative samtaler med unge, kursus hos Generator
18.11.2019, kl. 10-17, Odense
Kurset er en grundlæggende introduktion til narrativ samtalepraksis samt dens metoder så vejlederen kan skabe udsyn til flere fortællinger og dermed flere handlemuligheder og perspektiver på livet.
Læs mere: Narrative samtaler med unge

CeFU-konference: Ny udsathed blandt unge
25.11.2019, København
Konferencen er på udkig efter forståelser af udsathed blandt unge og tager temperaturen på udsatheden i et af verdens rigeste og mest privilegerede
lande.
Læs mere: Konference: Ny udsathed

Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald blandt unge voksne, DPU
28.11.2019, København
DPU, Aarhus Universitet, præsenterer ny forsknings- og erfaringsbaseret viden om frafald i erhvervs- og voksenuddannelserne med fokus på de unge voksnes beslutningsprocesser.
Læs mere: Konference: At blive på sporet

Ungdomsuddannelsernes Topmøde 2019: Hvordan skal fremtidens uddannelseslandkort se ud?
5.12.2019, kl. 10-15.50, København
Læs mere: Ungdomsuddannelsernes Topmøde 2019

Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

På bestyrelsesmødet den 18. november fastlægges datoerne for de kommende bestyrelsesmøder. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

 

Bestyrelsen ønsker alle vores læsere et godt efterår, og jeg vil som formand sende en varm tak til bestyrelsen, til alle vores medlemmer, og til alle vores samarbejdspartnere for godt samarbejde og gode relationer til vores forening. Tak for spændende og gode år som formand og alle gode ønsker for fremtiden!

Mange hilsner fra Carla Tønder Jessing (formand) og Bestyrelsen