Kære alle sammen

Dette nyhedsbrev er dedikeret til en præsentation af bestyrelsen. Ved generalforsamlingen i november, blev nogle af posterne skiftet ud med nye medlemmer og vi fik ny formand.

Vores bestyrelse består af et bredt og stærkt felt, der tilsammen har mange års erfaring på vejledningsområdet og som repræsenterer det meste af vejledningsfeltet.

Bestyrelse:

Karina Meinecke

Formand
UU-vejleder i København

Jeg er blevet valgt som formand i november, og har inden da været bestyrelsesmedlem i to år. I mit daglige arbejde er jeg UU-vejleder for grundskoleelever, hvor jeg hjælper de unge med at træffe deres første uddannelsesvalg, nemlig omkring ungdomsuddannelse. Sideløbende med det, har jeg de sidste mange år også arbejdet med projekter med metodeudvikling af vejledningen som omdrejningspunkt.

Jeg har mange opgaver i foreningen. Jeg skriver bl.a. høringssvar i samarbejde med de andre bestyrelsesmedlemmer, står for kommunikationen udadtil og så deltager jeg bl.a. i rådgivningsgruppen omkring forenklet elevplan.

Lis Brok-Jørgensen

Næstformand
Vejlederkonsulent i Efterskoleforeningen

Siden 2004 har jeg været Vejlederkonsulent i Efterskoleforeningen. Mit arbejde består overordnet i at udvikle efterskolernes vejledning og være bindeleddet mellem efterskolerne og Undervisningsministeriet/det politiske lag.

Det betyder, at jeg hele tiden følger med i hvad der sker på det politiske område, som har indflydelse på vejledningsområdet i praksis. Jeg udarbejder høringssvar, skriver nyhedsbreve, deltager i møder i både Styrelse for It -og Læring (STIL) omkring Optagelse.dk og Styrelsen for Undervisning- og Kvalitet (STUK) omkring vejledningsprocesser.

Marie Nordskov Nielsen

Kasserer
Vejleder og efterskolelærer ved Himmerlandscentrets Idrætsefterskole

Jeg er efterskolelærer på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole i Himmerland og har de sidste 15 år også fungeret som vejleder i samarbejde med 2 kollegaer. Sideløbende har jeg taget en diplomuddannelse i vejledning.

Jeg har i en del år været medlem af Vejledningsudvalget i Efterskoleforeningen, som arbejder med udvikling af vejledningsområdet og vejledningsvilkårene indenfor vores område.

Arbejdet med at udvikle, påvirke og ikke mindst forbedre vejledningsfeltet optager mig – både i min egen lille verden, men også mere generelt. Jeg synes, det er spændende og oplever, at vi som forening bliver hørt og taget alvorligt.

Derudover varetager jeg funktionen som kasserer i foreningen, hvilket indebærer medlemshåndtering, kontingentopkrævning, regnskab mm.

Ann Christensen

Vejleder og efterskolelærer ved Frijsenborg Efterskole

Har været medlem af Danmarks Vejlederforening i en årrække. Arbejder som efterskolelærer og vejleder på Frijsenborg Efterskole. Derudover underviser Ann på basiskurset for nye efterskolevejledere, samt på pd-modulet i vejledning i efterskolen.

Gitte Dybdal

Centerleder i Studievalg Danmark, Center Nordjylland

Jeg hedder Gitte Dybdal, og er centerleder i Studievalg Danmark, Center Nordjylland. Studievalg Danmarks fokus i vejledningen er både på valg af videregående uddannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. Indtil jeg blev leder i Center Nordjylland i 2018, har jeg været Studie- og Karrierevejleder siden Studievalgs start i 2004.

Før jeg kom til Studievalg Danmark, var jeg vejleder på pædagoguddannelsen i Holstebro i 10 år. Vejledning har derfor været mit arbejdsområde i over 25 år. I disse år, har jeg uddannet mig i flere omgange indenfor vejledning, hvor jeg både har voksenvejlederuddannelsen, diplomuddannelsen i vejledning og er master i vejledning.

Jeg har været i Danmarks Vejlederforenings (DVF) bestyrelse i en del år, og er især optaget af at DVF dækker så mange vejledningsområder, og bestyrelsen er bredt sammensat så bestyrelsens stemme rammer ind i disse vejledningsområder. Udover at være bestyrelsesmedlem, er jeg også DVF’s danske repræsentant i det nordiske vejledernetværk, Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning (NFSY). Dette arbejde kan der læses mere om på nfsy.org.

Anette Jochumsen

Tidligere Uddannelsesvejleder i eVejledning ved Styrelsen for IT og Læring

Siden 2011 har jeg arbejdet aktivt i Danmarks Vejlederforening som bestyrelsesmedlem for at få politisk fokus på vejledningssystemernes muligheder og begrænsninger. Gennem ansættelser som vejleder igennem de sidste 25 år på efterskole, i den kommunale ungdomsskole, UU, Studievalg og eVejledning har jeg fået et grundigt indblik i de respektive opgaver og vilkår. Det giver mig et godt afsæt for at arbejde for vores fælles interesse for at kunne vejlede på et professionelt og etisk forsvarligt grundlag.

Charlotte Knagh Trojahn

Studenterrådgivningen

Mit navn er Charlotte Trojahn. Jeg har været medlem af bestyrelsen gennem de sidste 5 år, hvilket har været en fornøjelse. Jeg brænder for at arbejde for at øge studietrivsel og generel trivsel blandt unge. Inden for vejledning har jeg især arbejdet med studerende der enten bokser særligt med studielivet, eller er udfordret af psykiske diagnoser. Senest gennem min ansættelse i Studenterrådgivningen.

Inger-Lise Petersen

Lektor ved Københavns Professionshøjskole

Jeg er lektor på Københavns Professionshøjskole, hvor jeg er fagansvarlig for diplomuddannelserne: “Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning” samt “Vejledning og supervision”. Jeg underviser på begge uddannelser og deltager ligeledes i internationale og nationale projekter, udviklingsarbejde og udfører
konsulentopgaver.

Jeg er associeret medlem af forskningsenheden på Conservatoire National d`Arts et Métiers i Paris. Aktuelt deltager jeg i et forskningsprojekt om eksistentiel gruppevejledning. Jeg er medlem af “Nationalt netværk for forskning i vejledning”, “Nordic Research Network” samt “VALA” (nordisk netværk for undervisere på diplom- og masteruddannelser i vejledning i Norden). Min vejlederpraksis begyndte i erhvervsskoleverdenen og senere i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Eva Nørgaard Jensen

Højskolevejleder ved Uldum Højskole

Jeg er ansat på Uldum Højskole, hvor jeg indtil videre har været i 23 år. Mine daglige funktioner er primært kontoropgaver, men jeg er også mentor for vores mentorelever – og det er primært her mine vejledningsopgaver ligger. Jeg afsluttede min uddannelse som studie- og karrierevejleder i 2015, men har fungeret som vejleder siden mentorordningen startede på højskolerne i 2007.

Suppleanter:

Christina Rath

Uddannelses- og erhvervsvejleder ved Københavns fængsler

Jeg arbejder som uddannelses- og erhvervsvejleder i Københavns fængsler (Vestre Fængsel og Blegdamvejens Fængsel). Min primære målgruppe er indsatte varetægtsfængslede (i nogle tilfælde afsonere), som er ufaglærte og indsatte med uddannelse, som ønsker vejledning. Vi er en del af den resocialserende indsats, bl.a. sammen med de interne FVU-lærere, AMU-undervisere og EUD-grundforløb faglærer (Gastronom), som tilbydes i Københavns fængsler. Målet med den resocialiserede indsats er at inspirere de indsatte til en alternativ karriere, i forhold til den, mange af dem har pt. Altså en kriminalitetsfri tilværelse. I praksis er det ofte de små skridt, der er mulige for den enkelte, som involverer andre værdier end penge/materielle værdier, brud med vaner, netværk, problematisk barndom, diverse psykiske udfordringer og diagnoser, kontrol over impulser. Desuden skal nogle af de indsatte møde og tackle ting, som er en selvfølge for os, fx aldrig have prøvet at spise sin mad ved et veldækket bord, sætte en opvaskemaskine i gang mv. De kan således være en kompleks pakke af udfordringer der spænder ben for det liv en del af dem faktisk ønsker at leve. En af dem er at gennemføre et kursus-/uddannelsesforløb.

Lene Veldt Pedersen

Uddannelsesvejleder ved Ungeguiden Silkeborg

Jeg er uddannelsesvejleder for unge mellem 18-29 år i Silkeborg kommune. Er oprindelig uddannet designer og har arbejdet med design i mange år. I 2015 blev jeg færdig med diplom i uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning. Jeg er meget optaget af digital vejledning, samfundstendenser og er udover mit arbejde frivillig online uddannelsesvejleder på rådgivningssiden Mitassist, som er ejet af Center for Digital pædagogik.

Jacob Bækkegaard

Studie- og karrierevejleder ved Studievalg Danmark, Center Midt- og Vestjylland

Mit navn er Jacob Bækkegaard og er i 2019 valgt ind i Danmarks Vejlederforening som suppleant. Jeg er ansat ved Studievalg Danmark, Center Midt- og Vestjylland som studie- og karrierevejleder. Jeg kommer ud på ungdomsuddannelserne i mit område og vejleder både på valget af videregående uddannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder.

Min baggrund for at være i jobbet er uddannelsen til Offentlig Administration i Aarhus. Efter endt uddannelse var jeg på et vikariat i UU Randers inden jeg, som den første i landet med min baggrund, blev fuldtidsansat i Studievalg. Her har jeg siden slået mine folder og bosat mig tilbage i min hjemby Ikast, tæt på familie/venner/håndbold/tennis og ser frem til at sætte uddannelses- og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden i DVL.

Karen Lintner

Karrierekonsulent ved Arts Karriere, Aarhus Universitet

Jeg arbejder ved ARTS Karriere på Aarhus Universitet. Her hjælper jeg sammen med mine kolleger med at bygge bro mellem studieliv og arbejdsliv for de studerende på ARTS. Udover at afholde workshops med fokus på kompetencer, præferencer og arbejdsmarkedet, så bruger jeg også energi på at udbrede et karrierebegreb til både de studerende og underviserne, der bygger på en horisontal forståelse, sådan som blandt andre Rie Thomsen udlægger karrierebegrebet, frem for den nok mest udbredte hierarkiske forståelse.

Vi glæder os alle meget til at være med til at sætte vejledningen på dagsordenen.

I bestyrelsen hører vi meget gerne fra jer, hvis I har nogle emner, I gerne vil drøfte med os. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Danmarks Vejlederforening