I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om:

  • Bestyrelsens arbejde
  • Rådgivningsgruppen for forenkling af elevplan i folkeskolen
  • Tak til bidragsydere på Facebook
  • Høringssvar

Bestyrelsens arbejde

I Danmarks Vejlederforening ønsker vi at have indflydelse og vi vil gerne tydeliggøre, hvad vejledning kan.

Derfor deltager vi i så meget som muligt med det formål. Vi deltager i følgegrupper og rådgivningsgrupper. Vi holder oplæg og deltager i debatter. Vi skriver artikler og afgiver høringssvar. Vi deltager i internationalt samarbejde, og vi stiller op til interview.

Dette nyhedsbrev giver eksempler på noget af alt det vi arbejder med, for at få indflydelse og vise hvad vejledning er og kan.

I bestyrelsen er vi lige for tiden optaget af at skabe en vision for livslang vejledning i Danmark. Hvad er det vejledningen kan på forskellige tidspunkter i menneskers liv? Og hvilke vejledningstilbud er der behov for?

I bestyrelsen hører vi meget gerne fra dig, hvis du har input til det. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Rådgivningsgruppen for forenkling af elevplan i folkeskolen

Danmarks Vejlederforening har været repræsenteret i rådgivningsgruppen for forenkling af elevplan i folkeskolen. Det har været et spændende arbejde over en længere periode, med repræsentanter fra praksis, forskning og foreninger/organisationer.

Rådgivningsgruppens opgave har været at komme med anbefalinger til folkeskoleforligskredsen om, hvordan elevplanen i folkeskolen kan forenkles, og hvordan der kan sikres en bedre sammenhæng og integration mellem elevplanen og de øvrige planer i udskolingen, herunder uddannelsesparathedsvurderingen (UPV’en), studievalgsportfolioen og uddannelsesplanen.

Nu er anbefalingerne afleveret. I Danmarks Vejlederforening er vi særligt glade for at en samlet gruppe anbefaler at uddannelsesparathedsvurderingen og studievalgsportfolioen afskaffes.

Du kan læse anbefalingerne her: Rådgivningsgruppe anbefaler at afskaffe elevplanen

Tak til bidragsydere på Facebook

I den periode hvor de fleste af os havde vores arbejdsplads derhjemme pga COVID-19, har vi haft en serie på Facebook, hvor vejledere har fortalt om deres hverdag på hjemmearbejdspladsen.

Vi vil gerne sige en stor tak til alle jer der har bidraget. Hvis ikke du har haft mulighed for at følge med på Facebook, har du også mulighed for at læse beretningerne her på hjemmesiden: Beretninger fra coronakrisen

Der har været stor interesse for beretningerne og vi vil derfor efter sommerferien gerne fortsætte med at køre serier på Facebook. Hvis du har forslag til temaer og/eller gerne vil bidrage, så send en mail til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Høringssvar

En måde at komme ud med Danmarks Vejlederforenings holdninger og få indflydelse på, er gennem høringssvar.

Vi svarer på de høringsbreve vi modtager.

De to sidste høringssvar vi har afgivet, har handlet om bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv og forslag til ændring af lov om Studievalg Danmark.

Omkring forslag til ændring af lov om Studievalg Danmark, finder vi det særdeles positivt og glædeligt at der er politisk opmærksomhed på, og opbakning til, at der nu er mulighed for at Studievalg Danmark kan give en bredere vejledning til eleverne på de gymnasiale ungdomsuddannelser. At Studievalg Danmark også vejleder om erhvervsuddannelserne, er en mulighed der længe har været efterspurgt af mange, også af målgruppen. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar til forslag til ændring af lov om Studievalg Danmark

Omkring bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse, udtrykker vi bl.a. bekymring for at en del unge føler sig presset i forhold til valgsituationen. Derfor foreslår vi at den kollektive vejledning styrkes, så der dels kommer flere temaer på under minimumsindhold, samt at det ikke er nok at eleverne introduceres til områderne, men skal opnå en viden de kan anvende i valgprocessen. Derudover mener vi at alle unge, både dem der er vurderet uddannelsesparate og ikke-uddannelsesparate, har krav på at modtage individuel vejledning med den vejleder der foretager den kollektive vejledning på skolen, hvor der er mulighed for at den unge kan skabe refleksion omkring egne styrker, interesser og muligheder og få hjælp til den videre proces mod et uddannelsesvalg. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Du kan til enhver tid læse alle vores høringssvar her på hjemmesiden under menupunktet Høringssvar.

Vi ønsker dig en rigtig god sommer😊

På vegne af bestyrelsen
Karina Meinecke
Formand