I dette nyhedsbrev kan du læse om:

 • Generalforsamling 2020
 • Hvad optager dig som vejleder for tiden?
 • Kontakt din bestyrelse

Generalforsamling 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2020, kl. 19:30.

For første gang i foreningens historie vælger vi at afholde den virtuelt. Procedure for dette oplyses, sammen med den endelige dagsorden, senest den 11. november 2020 på vores hjemmeside vejlederen.org.

Forslag, der af medlemmerne ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningens formand i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. den 29. oktober 2020. Forslag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse.
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
 10. Evt.

Yderligere informationer om generalforsamling og vores vedtægter findes på vores hjemmeside under menupunktet Vedtægter.

Hvad optager dig som vejleder for tiden?

Vi har i denne uge startet en serie under denne overskrift på vores Facebook-side. Her vil en række vejledere fra forskellige vejledningsområder hen over efteråret svare på netop det. Hvis du ikke allerede følger Danmarks Vejlederforening på Facebook, så vil vi opfordre dig til at gøre det, og deltag gerne ved at kommentere og komme med dit bud på hvad der optager dig.

Kontakt din bestyrelse

I Danmark Vejlederforenings bestyrelse er vi altid interesserede i at høre fra jer medlemmer. Vi hører gerne om hvad der optager jer, men også i forhold til områder I synes vi bør have mere fokus på. Så derfor er I velkomne til at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med bud på, hvad det er vi skal tage fat i som forening. Vi holder vores næste bestyrelsesmøde den 5. oktober.

På vegne af bestyrelsen
Karina Meinecke
Formand