I dette nyhedsbrev kan du læse om:

  • Vi gør det online
  • Nyt læsestof
  • Bestyrelsens arbejde
  • Generalforsamling

Vi gør det online

Covid-19 har stadigvæk stor indflydelse på vores hverdag og arbejdsliv. Vi er i gang med et efterår, hvor vi er ved at vænne os til at der jævnligt sker ændringer, aflysninger og at der ofte mangler nogle der er sendt hjem for at blive testet mm. Det bliver mere og mere normalt at man tager et møde på Teams/Skype/Zoom end tidligere, og nogle gange er der nogle deltagere fysisk sammen i rummet, mens andre toner frem på skærmen. Man kan sige at vi konstant øver os i at være omstillingsparate.

Det er også et efterår, hvor vi oplever nye måder at gøre noget, der er forbundet med mange traditioner. Uddannelsesmesser online, konferencer online, kurser online, ja der sker rigtig mange spændende ting online. Og det er jo fantastisk at vi forsøger at skabe en så normal tilstand som muligt, med så mange af de samme elementer.

Så tak til alle jer, der kaster jer ud i at gøre det online. Som stiller jer op foran en skærm og holder oplæg, bruger tid på at tilpasse jeres materiale til et online publikum, som skaber helt nye måder hvorpå I kommer ud til jeres målgrupper og som sikrer at viden og budskaber kommer ud, på trods af at vi ikke kan samles som vi plejer.

Nyt læsestof

I den sidste måned er der kommet flere udgivelser der er relevante for vejledningsområdet.

Her er nogle eksempler:

Skolen og det trygge klassemiljø er udgivet af Børns Vilkår og Trygfonden. Her kan man bl.a. læse om de unges bekymringer om fremtiden, herunder karakterer, uddannelsesparathed, eksamener og uddannelsesvalg.

Minoritetskøn på erhvervsuddannelser er en analyse af frafald og trivsel på kønsdominerede uddannelser, og er udgivet af Institut for menneskerettigheder.

Covid-19 og 3. g'ernes planer efter gymnasiet undersøger hvilke tanker om uddannelsesvalg unge gør sig i deres sidste halve år på ungdomsuddannelserne. Rapporten undersøger ligeledes hvad Covid-19 har betydet for 3.g'ernes planer for valg af uddannelse og/eller sabbatår. Rapporten er udgivet af DPU Aarhus Universitet.

Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet handler om betydningen af fagligt engagement og social tilknytning på de videregående uddannelser og er udgivet af EVA.

Bestyrelsens arbejde

I Danmarks Vejlederforening ønsker vi at have indflydelse på ting der har med vejledning at gøre på alle områder. Vi udtaler os gerne til medier, tager en snak med forskere eller organisationer, og deltager også i møder og følgegrupper med bl.a. ministerierne.

Vi oplever at der er interesse i at inddrage os, og der er en stigning i forespørgsler om interviews, i forbindelse med udarbejdelse af materialer til vejledere med flere. Det er vi rigtig glade for, da vi på den måde også kan være med til at bidrage med viden og udvikling.

I bestyrelsen mødes vi online i disse tider og sidste gang var den 7. oktober.

På mødet talte vi bl.a. om et for nyligt afholdt møde med de øvrige nordiske medlemmer i NFSY, hvor vi er repræsenteret. Vi er også i gang med at indkredse vores mærkesager og lave en opdatering af vores formålsbeskrivelser, som vi glæder os til at præsentere, når de er helt færdige.

Alle referater af bestyrelsesmøder kan findes på vores hjemmeside under menupunktet bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen holder næste møde den 25. november. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Generalforsamling 2020

Torsdag den 26. november 2020 klokken 19.30 holder Danmarks Vejlederforening generalforsamling. For første gang er det virtuelt på ZOOM.

Vi starter traditionen tro med et kort oplæg den første halve time. I år er det med ph.d. i uddannelsesvidenskab Miriam Madsen, der fortæller om politisk forståelse af relevans og arbejdsmarkedsparathed på videregående uddannelser.

Du kan finde dagsordenen og praktiske informationer på vores hjemmeside.

På gensyn den 26. november, hvor vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen
Karina Meinecke
Formand