I dette nyhedsbrev kan du læse om:

  • Aftale om styrket information og vejledning til forældre og unge forud for valg af ungdomsuddannelse
  • Lokale tiltag med vejledning af uddannelsesparate elever
  • Ny serie på Facebook og LinkedIn
  • Kontakt din bestyrelse

Aftale om styrket information og vejledning til forældre og unge forud for valg af ungdomsuddannelse

Elever i landets 9. og 10. klasser er i disse uger i gang med at lave deres ansøgning til hvad de skal efter grundskolen, da der er ansøgningsfrist den 1. marts.

Det sidste års tid har været særligt, også i forhold til at forberede sig på sit uddannelsesvalg. Langt de fleste vejledningsaktiviteter, så som erhvervspraktik, intro-kurser, brobygning, besøgsdage mm, har for en del unge været aflyst eller gjort virtuelt.

En måned før sidste ansøgningsfrist, den 29. januar, blev der lavet en aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne om styrket information og vejledning til forældre og unge forud for valg af ungdomsuddannelse.

Initiativerne i aftalen indebærer bl.a. at der skal sendes information ud til samtlige forældre via e-Boks, der skal afholdes ekstra forældrewebinarer, øget information om omvalg, der gives ekstra midler til eVejledning og der udvikles let tilgængeligt materiale til lærere og vejledere til brug i dialogen med eleverne i fjernundervisningen.

Dertil kommer at Børne- og Undervisningsministeriet går i dialog med KL om den kommunale ungeindsats’ vejledning af ikke-uddannelsesparate elever og at kommunerne opfordres til at understøtte kvalificeringen af uddannelsesvalget for elever i 9. og 10. klasse, der er vurderet uddannelsesparate, ved at en af elevens lærere tager en individuel samtale med hver elev om uddannelsesvalg.

I Danmarks Vejlederforening er vi store fortalere for styrket og bedre vejledning om valg af ungdomsuddannelse til alle. I en tid, hvor utryghed og uforudsigelighed er et vilkår, der træder endnu tydeligere frem end ellers, er der brug for vejledning. Vi synes derfor også at det er godt at der gives flere midler til eVejledning.

Vi er glade for, at det anerkendes, at elever der er vurderet uddannelsesparate også har behov for individuel vejledning af en kendt voksen. Vi mener dog, at denne vejledning bør foretages af professionelle KUI-vejledere, fremfor lærere. Det vil sikre en viden om vejledningsproces, uddannelsessystemet, ansøgningsproceduren og de sidste mange ændringer i krav og optagelse. Vi savner derfor, at der i en plan for styrket vejledning, afsættes midler til at den lokale vejledningsindsats kan udvides til også at inkludere uddannelsesparate elever.

Vi håber fremover at KUI tænkes ind i en styrket vejledningsindsats, hvor alle unge har ret til at modtage individuel vejledning af den lokale vejleder, de kender fra kollektiv vejledning, da vi har oplevet dette behov, også før COVID-19.

Denne kritik, samt håb om fremtidig vejledning, har vi rettet til de ordførere der har udtalt sig i forbindelse med aftalen.

Læs mere om aftalen her: Ny aftale sikrer unge bedre vejledning til valg af ungdomsuddannelse | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Lokale tiltag med vejledning af uddannelsesparate elever

Vi er i Danmarks Vejlederforening bekendte med at der er lokale tiltag, hvor det er de lokale KUI-vejledere der har fået opgaven med at vejlede de uddannelsesparate elever i tiden op til 1. marts. Vi er meget interesserede i at høre om jeres erfaringer. Hvordan er vejledningen organiseret? Hvad er jeres opfattelse af behovet for vejledning i denne gruppe? Hvilke temaer har samtalerne drejet sig om?

Vi skal bruge jeres input i vores arbejde med at gøre opmærksom på at alle elever skal have mulighed for at få vejledning af den lokale KUI-vejleder de kender fra den kollektive vejledning, også når vi ikke længere er nødt til at lukke ned pga COVID-19.

Skriv til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ny serie på Facebook og LinkedIn

I søndags startede en ny serie på Facebook og LinkedIn, hvor bestyrelsen præsenterer sig selv. Der kommer en ny præsentation hver søndag. Vi håber det er med til at give jer alle en indsigt i, hvad vi er optaget af og hvor mangfoldig en bestyrelse vi er i forhold til vejledningsområdet.

Vi er nye på LinkedIn og vil derfor gerne i kontakt med jer derinde. Find os som Danmarks Vejlederforening og anmod om kontakt, så kan du se hvad vi lægger op.

Kontakt din bestyrelse

I Danmark Vejlederforenings bestyrelse er vi altid interesserede i at høre fra jer medlemmer. Vi hører gerne om hvad der optager jer, men også i forhold til områder I synes vi bør have mere fokus på. Så derfor er I velkomne til at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med bud på, hvad det er vi skal tage fat i som forening. Vi holder vores næste bestyrelsesmøde den 10. marts.

På vegne af bestyrelsen
Karina Meinecke
Formand