I dette nyhedsbrev kan du læse om:

 • Generalforsamling 2021
 • Medlemsmøde
 • DVFs arbejde i denne periode

Generalforsamling 2021

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 29. november 2021, kl. 19:30.

Forslag, der af medlemmerne ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningens formand i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. den 1. november 2021. Forslag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Da vi havde god erfaring med at holde generalforsamling virtuelt sidste år, har vi valgt at gøre dette igen i år. Link til ZOOM vil blive offentliggjort på vores hjemmeside vejlederen.org senest et par dage før.

Endelig dagsorden offentliggøres ligeledes på vores hjemmeside senest den 15. november 2021.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer – er ikke på valg i 2021
 8. Valg af
  1. bestyrelse og suppleanter
  2. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
 9. Evt.

Yderligere informationer om generalforsamling og vores vedtægter findes på vores hjemmeside under menupunktet Vedtægter.

Medlemsmøde

Tiden nærmer sig til at vi afholder vores første virtuelle medlemsmøde. Det foregår på ZOOM onsdag den 29. september kl. 15.00-16.00.

Emnet er: Hvordan skal vejledningen være i grundskolen, hvis UPV fjernes?

Vi har brugt meget energi på at argumentere for, at UPV skal væk. Men hvad skal erstatte den? Hvordan sikrer vi at alle elever får den rette vejledning?

Ud over et par indspark i starten fra bl.a. Rita Buhl, vil vi bruge tid på at tale om emnet i breakoutrooms og have en efterfølgende debat.

Så hvis du som medlem vil være med til at klæde bestyrelsen på, til det arbejde vi laver i forbindelse med UPV og styrket vejledning i grundskolen, så deltag på mødet. Link til mødet vil vi offentliggøre på vores hjemmeside og på facebook/LinkedIn i dagene op til.

Det er et medlemsmøde og er derfor kun for medlemmer. Men hvis du ikke er medlem, kan du sagtens nå at melde dig ind inden.

Danmarks Vejlederforenings arbejde i denne periode

I DVF arbejder vi for en styrket livslang vejledning og det bærer de fokusområder vi arbejder med i øjeblikket også præg af.

Under forårets forhandlinger om udflytning af studiepladser på de videregående uddannelser, opfordrede vi de politiske ordførere til at se på hvilken rolle vejledning kan få i den forbindelse. Det har betydet at vi har fået invitationer til at mødes med tre ordførere og fortælle om vores bud på hvordan vejledning bl.a. kan skabe viden om muligheder, selvindsigt og klarhed og derfor bør have en større plads i forhold til valg af videre uddannelse.

Vi er også optaget af overgangen til ungdomsuddannelser og deltager i den forbindelse bl.a. i et møde i det nationale program i oktober.

Vi er også optaget af vejledning til voksne og det skal vi bl.a. have på programmet, når vi i bestyrelsen mødes fysisk første gang i lang tid, til seminar i første weekend i oktober.

Vi er altid interesserede i at høre fra jer medlemmer. Vi hører gerne om hvad der optager jer, men også i forhold til områder I synes vi bør have mere fokus på. Så derfor er I velkomne til at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med bud på, hvad det er vi skal tage fat i som forening.

 

På vegne af bestyrelsen
Karina Meinecke
Formand