NYHEDSBREV 10-2010
webmaster, søndag 16 maj 2010

NYHEDSBREV  10-2010

Af Bo Svane Møller
Formand Danmarks Vejlederforening

Uddannelsesparathed

Danmarks Vejlederforening har kritiseret ungepakkernes oplæg til vurdering af de unges uddannelsesparathed, som den forligger i lovteksten. Det har vi fået mange forskellige tilbagemeldinger på; det vil fremgå senere i nyhedsbrevet.


NYHEDSBREV  10-2010

Af Bo Svane Møller
Formand Danmarks Vejlederforening

Uddannelsesparathed

Danmarks Vejlederforening har kritiseret ungepakkernes oplæg til vurdering af de unges uddannelsesparathed, som den forligger i lovteksten. Det har vi fået mange forskellige tilbagemeldinger på; det vil fremgå senere i nyhedsbrevet.

Rent retorisk stillede vi os spørgsmålet: ”Skal vi have en vurdering af uddannelsesparathed eller ej?”

Grundlæggende er Danmarks Vejlederforening imod, at UU-vejlederen skal være den myndighedsperson, der skal vurdere, om en ung er uddannelsesparat eller ej. Det er i strid med god vejlederetik og al god vejledningsforskning. Det peger imod en dirigerende vejledningstilgang, som ligger de fleste uddannelsesvejledere fjernt.

Nu er det bare sådan, at svaret er givet. UU-vejlederne skal lave vurdering af unges uddannelsesparathed. Derfor tillader DVF sig at have en holdning til, at hvis det skal gøres, skal det gøres for alle unge og med en vejledningsfaglig tilgang, som bevirker, at der ikke sker en stigmatisering af de svageste grupper. Uddannelsesparathed skal ikke bare være noget, man er eller ikke er. Nogle uddannelser er man parat til, andre ikke. Det skal man efter vores mening indarbejdes i uddannelsesplanen helt fra folkeskolen, og der skal være et større samarbejde med ungdomsuddannelser om at redegøre for, hvilke kompetencer (faglige, personlige og sociale kompetencer), der skal til for at kunne tage uddannelserne. Med andre ord, det skal gøres til den unges eget projekt at blive uddannelsesparat gennem en proces i arbejdet med uddannelsesplanen. Vi anbefalede en mere specifik vurdering ud fra ovenstående synspunkt og i håbet om en efterfølgende nuanceret debat.
Som forslaget forligger, skal de unge fra grundskolen, der vurderes ikke-uddannelsesparate, gennemføre en aktivitet, der har til hensigt at gøre dem uddannelsesparate. Hvis de gennemføre denne aktivitet, er de pr. definition uddannelsesparate. Det er så spørgsmålet, om de er det?
Derudover kommer UU til at indtage en uriaspost i forholdet til kommunen og erhvervsuddannelserne. Hvis der er for mange, som ikke er uddannelsesparate, vil de økonomisk trængte kommuner påpege, at UU ikke skal påføre kommunen unødige ekstraudgifter, og hvis der kommer ”for” mange ikke-uddannelsesparate i ungdomsuddannelserne, vil de påpege, at UU ikke magter opgaven. Der vil helt sikkert komme en evalueringsrapport, der siger det sidste. Det vil ikke være for uddannelsesvejledernes bedste at anbefale dette lovforslag!
Når nu uddannelsesparathed er sat på dagsordnen, burde vi kigge mere nuanceret på det og udvikle det til et reelt vejledningsredskab med etikken iorden, der så også er med til at give erhvervsuddannelserne mere prestige og reelt øge chancen for at nå målet om, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse.
Vi kan i den sammenhæng anbefale, at man læser formand for Børne-og Kulturchefforeningen Klaus Majgaards artikel, der er fremsynet mht. en ny evalueringskultur med udgangspunkt i uddannelsesparathed:
http://www.ug.dk/flereomraader/videnscenter/vejltemaer/uddannelsesparathed_som_kompetenceideal__klaus_majgaard.aspx

Nu er diskursen åben, og selvom loven bliver vedtaget i sin nuværende form, bør vi nuancere debatten til den evaluering, der må komme.
Debatten er i gang i vejledningsverdenen. Der kan henvises til Vejlederforums tema, Magt og modstand, til Parat til uddannelse fra Videncenter for vejledning m.m.
Undervisningsministeren har svaret på DVF’s henvendelse. Det er vi glade for til trods for uenigheden, og det skal være indgangsvinklen til at vise nogle af de holdninger, der er til vurdering af unges uddannelsesparathed.
Undervisningsministeren påpeger, at UU-lederforsamlingen støtter regeringens forslag om uddannelsesparathed. Alle uddannelsesvejledere i DVF er ikke enig med vores udmelding, men alle UU-ledere er heller ikke enige med UU-lederforsamlingens synspunkt omkring uddannelsesparathed. Det kan bl.a. ses i artiklen fra centerchef Leif Petersen, UU-København. Se de efterfølgende link:


Link til vores hjemmeside:

UVMs svar til DVF:
http://www.vejlederen.org/e107_plugins/content/content.php?content.233
 
UU-lederforsamlingens synspunkt:
http://www.vejlederen.org/e107_plugins/content/content.php?content.230

Et skridt frem og to tilbage - Artikel af Flemming Larsen  DI og Leif Erik Pedersen UU København:
http://www.vejlederen.org/e107_plugins/content/content.php?content.231Ny ungepolitik skal sikre helhed i unges liv

Så kom det endelig – et forslag i Folketinget om at nedsætte en ungdomskommission, der skal komme med forslag til en ungepolitik i Danmark. Beslutningsforslaget blev 1. behandlet i Folketinget torsdag den 6. maj. Ungdomsringen, Børne- og Kulturchefforeningen og Danmarks Vejlederforening hilser forslaget velkomment
Link:
http://www.ungdomsringen.dk/Seneste-nyheder-1951.aspx?Action=1&NewsId=802&M=NewsV2&PID=7930


Øvrige Link:
KLs svar på DVF's holdning til Uddannelsesparathed.
http://www.vejlederen.org/e107_plugins/content/content.php?content.232

Grundforløb der favner alle ikke uddannelsesparate.
http://www.vejlederen.org/news.php?item.414