Somme tider kører vi på vores Facebook-side en række opslag, hvori en række vejledningsrelevante mennesker alle besvarer det samme spørgsmål. Disse serier bliver efterfølgende lagt tilgængelige her på hjemmeisden også, så de fortsat vil være nemme at finde også to år fra nu.

Vinter/forår 2021: Mød bestyrelsen I denne vores første videobaserede opslagsserie introducerer alle bestyrelsesmedlemmerne sig selv.

Vinter 2021: Hvad optager dig som vejleder for tiden?

Efterår 2020: Hvad optager dig som vejleder for tiden?

Forår 2020: Hvordan ser vejlederopgaven ud under COVID-19? I denne vores første opslagsserie ser vi på, hvordan den dengang nye coronasituation påvirkede vejledningen.