Danmarks Vejlederforenings bestyrelse overvejer for tiden at starte en podcast til og for vejledere om vejledningsrelevante temaer. Har du input eller gode ideer til emner, vil vi gerne opfordre dig til at dele dem på vores Facebook-side.

En illustration af et ansigt, som spiser en rødbede.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN ved at lande i vores medlemmers postkasser! Denne gang kan du bl.a. læse om studievejleder Mette Sand, hvis hund Fjola er en hjælpende pote i vejledningsopgaven. I hendes erfaring har hunden en helt særlig beroligende indvirkning på de studerende med eksamensangst og stress, og derudover kan den også være en god indgang til en samtale om de svære ting.

Du kan også læse, hvad Torben Tranæs, forskningsdirektør i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har at sige om effekterne af vejledning. Han pointerer, at vi egentlig ved meget lidt om, hvilke effekter vejledningen kan have, og at det derfor kan være svært at vide, hvilke vejledningsaktiviteter der virker bedst for hvilke målgrupper.

Artiklen om Mette Sand og Fjola kan også læses her på hjemmesiden: Mette og hunden Fjola får de studerende til at gennemføre

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Så er det snart tid til endnu et medlemsmøde. Temaet denne gang er Unges valgproces og start på ungdomsuddannelse. Vi ses på https://us02web.zoom.us/j/82679543376

(se dette opslag på Facebook)

Danmarks Vejlederforening præsenterer

Unges valgproces og start på ungdomsuddannelse

Seniorkonsulent Mathilde Hangaard
Danmarks Evalueringsinstitut

MAX 100 DELTAGERE

Inspirationsmøde

Mathilde Hangaard, seniorkonsulent ved EVA, er helt tæt på den nye, store undersøgelse, som beskriver unges valgproces og start på ungdomsuddannelser.

Undersøgelsen giver et godt indblik i, hvordan unge oplever den proces, de går igennem, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Den viser bl.a., at 9 ud af 10 gymnasieelever har besluttet sig for gymnasiet allerede i 8. klasse, og at valget af en erhvervsuddannelse opleves som svært og som noget for de få.

Ved dette møde vil Mathilde give os et nærmere indblik i rapportens pointer og uddybe vejledningsmæssige perspektiver i den forbindelse.

Tag dig selv og dine kolleger under armen og mød os på ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82679543376

D. 7/4 KL. 15:30 – 16:30

Program:

Kl. 15:30 – 15:35: Velkomst v. Danmarks Vejlederforenings formand, Karina Meinecke

Kl. 15:35 – 16:00: Mathilde Hangaard præsenterer EVAs undersøgelse og uddyber vejledningsrelevante aspekter af denne.

Kl. 16:00 – 16:05: Spørgsmål til Mathilde

Kl. 16:05 – 16:20: Break out rooms med drøftelser af oplæggets pointer

Kl. 16:20 – 16:30: Fælles drøftelse, spørgsmål og opsamling i virtuelt plenum.

OBS: Efter mødet, må du meget gerne afsætte 5 minutter til evaluering

Vel mødt på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82679543376

Denne gang er karriere emnet for månedens Tænkepause fra Århus Universitetsforlag. Danmarks Vejlederforening er stolte af, at Rie Thomsen er blevet udvalgt som forfatter. Udover at være professor i karrierevejledning er hun en tredjedel af anmelderpanelet 3xR i vores medlemsblad VEJLEDEREN.

Læs mere om bogen, og bestil dit eksemplar, på Århus Universitetsforlags hjemmeside: Karriere | Tænkepauser — viden til hverdagen

I anledning af udgivelsen afholder Nørrebro Teater et arrangement kaldet Tænkepauser Live, hvor Rie Thomsen kommer på scenen sammen med bl.a. Sebastian Dorset. Det sker 4. april, og du kan læse mere her: TÆNKEPAUSER LIVE | Nørrebro Teater

En illustration af en dør i skygge, som åbner op til et farverigt landskab.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN ved at lande i vores medlemmers postkasser! Denne gang indeholder bladet bl.a. et interview med Anne Sophie Madsen, som er områdechef i EVA, Danmarks Evalueringsintitut. Heri fortæller hun om en ny undersøgelse fra EVA, som viser at de fleste unge allerede i 8. klasse har lagt sig fast på deres valg af ungdomsuddannelse, og at refleksionerne om uddannelsesvalg primært sker “som en privat praksis, hvor forældrene spiller langt den vigtigste rolle.”

Hvis du har lyst til at få mere indblik i de mange forskellige forståelser og konstruktioner af karriere og tilknyttede begreber, der er på spil på forskellige niveauer, så indeholder bladet også en anmeldelse af Laura Cordes Felbys Ph.D-afhandling Med ryggen til fremtiden. Konstruktionen af karriereperspektivet i gymnasiets læreplaner. Anmeldelsen er forfattet af vores faste anmelderpanel 3xR, bestående af Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus, og Rita Buhl.

Anmeldelsen kan du kun læse i bladet, men interviewet med Anne Sophie Madsen er også tilgængeligt her på hjemmesiden: Man kan ikke “sælge” en erhvervsuddannelse til unge

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.