Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Danmarks Vejlederforening. Det sker mandag d. 21. november klokken 19-21, online på ZOOM.

Foreløbig dagsorden

 1. Inspirerende oplæg (30 minutter)
 2. Valg af dirigent og referent for generalforsamlingen
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse.
 7. Valg af formand — er ikke på valg i 2022
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af
  1. bestyrelse og suppleanter
  2. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
 10. Evt.

Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden og vores sociale medier senest 7. november 2022.

Forslag, der af medlemmerne ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Dette gøres på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 24. oktober 2022.

Deltag på ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/87576286557

Danmarks Vejlederforenings bestyrelse overvejer for tiden at starte en podcast til og for vejledere om vejledningsrelevante temaer. Har du input eller gode ideer til emner, vil vi gerne opfordre dig til at dele dem på vores Facebook-side.

En illustration af et ansigt, som spiser en rødbede.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN ved at lande i vores medlemmers postkasser! Denne gang kan du bl.a. læse om studievejleder Mette Sand, hvis hund Fjola er en hjælpende pote i vejledningsopgaven. I hendes erfaring har hunden en helt særlig beroligende indvirkning på de studerende med eksamensangst og stress, og derudover kan den også være en god indgang til en samtale om de svære ting.

Du kan også læse, hvad Torben Tranæs, forskningsdirektør i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har at sige om effekterne af vejledning. Han pointerer, at vi egentlig ved meget lidt om, hvilke effekter vejledningen kan have, og at det derfor kan være svært at vide, hvilke vejledningsaktiviteter der virker bedst for hvilke målgrupper.

Artiklen om Mette Sand og Fjola kan også læses her på hjemmesiden: Mette og hunden Fjola får de studerende til at gennemføre

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Så er det snart tid til endnu et medlemsmøde. Temaet denne gang er Unges valgproces og start på ungdomsuddannelse. Vi ses på https://us02web.zoom.us/j/82679543376

(se dette opslag på Facebook)

Danmarks Vejlederforening præsenterer

Unges valgproces og start på ungdomsuddannelse

Seniorkonsulent Mathilde Hangaard
Danmarks Evalueringsinstitut

MAX 100 DELTAGERE

Inspirationsmøde

Mathilde Hangaard, seniorkonsulent ved EVA, er helt tæt på den nye, store undersøgelse, som beskriver unges valgproces og start på ungdomsuddannelser.

Undersøgelsen giver et godt indblik i, hvordan unge oplever den proces, de går igennem, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Den viser bl.a., at 9 ud af 10 gymnasieelever har besluttet sig for gymnasiet allerede i 8. klasse, og at valget af en erhvervsuddannelse opleves som svært og som noget for de få.

Ved dette møde vil Mathilde give os et nærmere indblik i rapportens pointer og uddybe vejledningsmæssige perspektiver i den forbindelse.

Tag dig selv og dine kolleger under armen og mød os på ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82679543376

D. 7/4 KL. 15:30 – 16:30

Program:

Kl. 15:30 – 15:35: Velkomst v. Danmarks Vejlederforenings formand, Karina Meinecke

Kl. 15:35 – 16:00: Mathilde Hangaard præsenterer EVAs undersøgelse og uddyber vejledningsrelevante aspekter af denne.

Kl. 16:00 – 16:05: Spørgsmål til Mathilde

Kl. 16:05 – 16:20: Break out rooms med drøftelser af oplæggets pointer

Kl. 16:20 – 16:30: Fælles drøftelse, spørgsmål og opsamling i virtuelt plenum.

OBS: Efter mødet, må du meget gerne afsætte 5 minutter til evaluering

Vel mødt på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82679543376

Denne gang er karriere emnet for månedens Tænkepause fra Århus Universitetsforlag. Danmarks Vejlederforening er stolte af, at Rie Thomsen er blevet udvalgt som forfatter. Udover at være professor i karrierevejledning er hun en tredjedel af anmelderpanelet 3xR i vores medlemsblad VEJLEDEREN.

Læs mere om bogen, og bestil dit eksemplar, på Århus Universitetsforlags hjemmeside: Karriere | Tænkepauser — viden til hverdagen

I anledning af udgivelsen afholder Nørrebro Teater et arrangement kaldet Tænkepauser Live, hvor Rie Thomsen kommer på scenen sammen med bl.a. Sebastian Dorset. Det sker 4. april, og du kan læse mere her: TÆNKEPAUSER LIVE | Nørrebro Teater