Så er det snart tid til endnu et medlemsmøde. Temaet denne gang er Unges valgproces og start på ungdomsuddannelse. Vi ses på https://us02web.zoom.us/j/82679543376

(se dette opslag på Facebook)

Danmarks Vejlederforening præsenterer

Unges valgproces og start på ungdomsuddannelse

Seniorkonsulent Mathilde Hangaard
Danmarks Evalueringsinstitut

MAX 100 DELTAGERE

Inspirationsmøde

Mathilde Hangaard, seniorkonsulent ved EVA, er helt tæt på den nye, store undersøgelse, som beskriver unges valgproces og start på ungdomsuddannelser.

Undersøgelsen giver et godt indblik i, hvordan unge oplever den proces, de går igennem, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Den viser bl.a., at 9 ud af 10 gymnasieelever har besluttet sig for gymnasiet allerede i 8. klasse, og at valget af en erhvervsuddannelse opleves som svært og som noget for de få.

Ved dette møde vil Mathilde give os et nærmere indblik i rapportens pointer og uddybe vejledningsmæssige perspektiver i den forbindelse.

Tag dig selv og dine kolleger under armen og mød os på ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82679543376

D. 7/4 KL. 15:30 – 16:30

Program:

Kl. 15:30 – 15:35: Velkomst v. Danmarks Vejlederforenings formand, Karina Meinecke

Kl. 15:35 – 16:00: Mathilde Hangaard præsenterer EVAs undersøgelse og uddyber vejledningsrelevante aspekter af denne.

Kl. 16:00 – 16:05: Spørgsmål til Mathilde

Kl. 16:05 – 16:20: Break out rooms med drøftelser af oplæggets pointer

Kl. 16:20 – 16:30: Fælles drøftelse, spørgsmål og opsamling i virtuelt plenum.

OBS: Efter mødet, må du meget gerne afsætte 5 minutter til evaluering

Vel mødt på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82679543376

Denne gang er karriere emnet for månedens Tænkepause fra Århus Universitetsforlag. Danmarks Vejlederforening er stolte af, at Rie Thomsen er blevet udvalgt som forfatter. Udover at være professor i karrierevejledning er hun en tredjedel af anmelderpanelet 3xR i vores medlemsblad VEJLEDEREN.

Læs mere om bogen, og bestil dit eksemplar, på Århus Universitetsforlags hjemmeside: Karriere | Tænkepauser — viden til hverdagen

I anledning af udgivelsen afholder Nørrebro Teater et arrangement kaldet Tænkepauser Live, hvor Rie Thomsen kommer på scenen sammen med bl.a. Sebastian Dorset. Det sker 4. april, og du kan læse mere her: TÆNKEPAUSER LIVE | Nørrebro Teater

En illustration af en dør i skygge, som åbner op til et farverigt landskab.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN ved at lande i vores medlemmers postkasser! Denne gang indeholder bladet bl.a. et interview med Anne Sophie Madsen, som er områdechef i EVA, Danmarks Evalueringsintitut. Heri fortæller hun om en ny undersøgelse fra EVA, som viser at de fleste unge allerede i 8. klasse har lagt sig fast på deres valg af ungdomsuddannelse, og at refleksionerne om uddannelsesvalg primært sker “som en privat praksis, hvor forældrene spiller langt den vigtigste rolle.”

Hvis du har lyst til at få mere indblik i de mange forskellige forståelser og konstruktioner af karriere og tilknyttede begreber, der er på spil på forskellige niveauer, så indeholder bladet også en anmeldelse af Laura Cordes Felbys Ph.D-afhandling Med ryggen til fremtiden. Konstruktionen af karriereperspektivet i gymnasiets læreplaner. Anmeldelsen er forfattet af vores faste anmelderpanel 3xR, bestående af Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus, og Rita Buhl.

Anmeldelsen kan du kun læse i bladet, men interviewet med Anne Sophie Madsen er også tilgængeligt her på hjemmesiden: Man kan ikke “sælge” en erhvervsuddannelse til unge

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Er I gode nok til at vejlede de unge til erhvervsuddannelserne?

Det var et af de spørgsmål, vores formand Karina Meinecke blev spurgt om live på TV2 Fyn mandag den 28. februar. Se optakt og hendes svar her: 19:30 - 28. feb. 2022 | TV2 Fyn

Den 2/2 holdt Danmarks Vejlederforening et virtuelt medlemsmøde med temaet Vejledning til arbejdsmarkedet — kig ind i praksis fra hhv. Aarhus Universitet og Studievalg Danmark. Programmet stod på oplæg fra Karen Lintner, der er karrirekonsulent på Aarhus Universitet og oplæg af Jacob Bækkegaard, der er studie- og karrierevejleder i Studievalg Danmark, og derefter fælles debat og gruppesnak i break out rooms.

Slides fra Jacobs oplæg kan downloades her: Slides fra medlemsmøde 2/2 2022

Karen Lintner brugte ikke PowerPoint, men har opsummeret sit illustrerede oplæg herunder:

En person med mange hatte på, som holder ordene 'samfund' og 'individ' i sine hænder, som om der skal balanceres mellem dem.

At vejlede kan i manges ører lyde som en simpel opgave. Den vejledningssøgende, der f.eks. spørger “hvad skal jeg vælge, hvis jeg vil være sikker på at få et job” forventer et lineært svar — men vejledningen er ofte meget mere kompleks — både indholdsmæssigt og ligeledes den position man indtager som vejleder. En vejleder kan have mange kasketter og roller man udfylder. Der kan være forskellige målgrupper man arbejder med og mod. Der er en del viden og værktøjer man skal have styr på, for at kunne bedrive sin vejledning. Det er hele tiden i en balance mellem individet og samfundet. Og så står man også i situationer, hvor man bliver betragtet som en meningsdanner og/eller ekspert. Det kan både være egne forventninger til en selv, men også være forventninger der rent faktisk opstår blandt de relationer en vejleder opbygger i deres praksis. Denne illustration er et billede på karrierevejlederens rolle på universitetet. Hvad ville der stå på dine kasketter, skiltene og dit videnspapir?