En illustration af en dør i skygge, som åbner op til et farverigt landskab.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN ved at lande i vores medlemmers postkasser! Denne gang indeholder bladet bl.a. et interview med Anne Sophie Madsen, som er områdechef i EVA, Danmarks Evalueringsintitut. Heri fortæller hun om en ny undersøgelse fra EVA, som viser at de fleste unge allerede i 8. klasse har lagt sig fast på deres valg af ungdomsuddannelse, og at refleksionerne om uddannelsesvalg primært sker “som en privat praksis, hvor forældrene spiller langt den vigtigste rolle.”

Hvis du har lyst til at få mere indblik i de mange forskellige forståelser og konstruktioner af karriere og tilknyttede begreber, der er på spil på forskellige niveauer, så indeholder bladet også en anmeldelse af Laura Cordes Felbys Ph.D-afhandling Med ryggen til fremtiden. Konstruktionen af karriereperspektivet i gymnasiets læreplaner. Anmeldelsen er forfattet af vores faste anmelderpanel 3xR, bestående af Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus, og Rita Buhl.

Anmeldelsen kan du kun læse i bladet, men interviewet med Anne Sophie Madsen er også tilgængeligt her på hjemmesiden: Man kan ikke “sælge” en erhvervsuddannelse til unge

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Er I gode nok til at vejlede de unge til erhvervsuddannelserne?

Det var et af de spørgsmål, vores formand Karina Meinecke blev spurgt om live på TV2 Fyn mandag den 28. februar. Se optakt og hendes svar her: 19:30 - 28. feb. 2022 | TV2 Fyn

Den 2/2 holdt Danmarks Vejlederforening et virtuelt medlemsmøde med temaet Vejledning til arbejdsmarkedet — kig ind i praksis fra hhv. Aarhus Universitet og Studievalg Danmark. Programmet stod på oplæg fra Karen Lintner, der er karrirekonsulent på Aarhus Universitet og oplæg af Jacob Bækkegaard, der er studie- og karrierevejleder i Studievalg Danmark, og derefter fælles debat og gruppesnak i break out rooms.

Slides fra Jacobs oplæg kan downloades her: Slides fra medlemsmøde 2/2 2022

Karen Lintner brugte ikke PowerPoint, men har opsummeret sit illustrerede oplæg herunder:

En person med mange hatte på, som holder ordene 'samfund' og 'individ' i sine hænder, som om der skal balanceres mellem dem.

At vejlede kan i manges ører lyde som en simpel opgave. Den vejledningssøgende, der f.eks. spørger “hvad skal jeg vælge, hvis jeg vil være sikker på at få et job” forventer et lineært svar — men vejledningen er ofte meget mere kompleks — både indholdsmæssigt og ligeledes den position man indtager som vejleder. En vejleder kan have mange kasketter og roller man udfylder. Der kan være forskellige målgrupper man arbejder med og mod. Der er en del viden og værktøjer man skal have styr på, for at kunne bedrive sin vejledning. Det er hele tiden i en balance mellem individet og samfundet. Og så står man også i situationer, hvor man bliver betragtet som en meningsdanner og/eller ekspert. Det kan både være egne forventninger til en selv, men også være forventninger der rent faktisk opstår blandt de relationer en vejleder opbygger i deres praksis. Denne illustration er et billede på karrierevejlederens rolle på universitetet. Hvad ville der stå på dine kasketter, skiltene og dit videnspapir?

En grafisk tegning af en båd sejlende på bølger.

Sådan indleder den nye klummeskribent, Hanne Fischer, sin artikel i seneste nummer af VEJLEDEREN. Hanne Fischer er direktør ved FGU Vestegnen og tillige formand for Direktør- og Rektorkollegiet for landets 27 FGU-institutioner. I klummen fortæller hun om den Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor læringen tager udgangspunkt i den enkelte unges behov, og hvor det sjældent er undervisningen alene, der har betydning: “Det handler også om, hvordan de unge bliver mødt, og hvordan der følges op på, hvor de er i livet.”

Du kan også læse bestyrelsesmedlem Marie Nordskov Nielsens eftertanke om at skifte arena og selv prøve at være vejledningssøgende i forbindelse med jobskifte og derved se sin egen praksis fra en anden side.

Eftertanken kan kun læses i det fysiske blad, men klummen kan også læses her på hjemmesiden: Der findes ingen forkerte unge

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Så er det snart tid til endnu et medlemsmøde. Temaet denne gang er Vejledning til arbejdsmarkedet — kig ind i praksis fra hhv. Aarhus Universitet og Studievalg Danmark. Vi ses på us02web.zoom.us/j/88424411216

(se dette opslag på Facebook)

Danmarks Vejlederforening inviterer til

Medlemsmøde

D. 2/2 kl. 19:30 - 20:30 på Zoom

Tema: Vejledning til arbejdsmarkedet

— kig ind i praksis fra hhv. Aarhus Universitet og Studievalg Danmark

Vores næste medlemsmøde bliver et uformelt møde, hvor vi kigge rind i vejledningspraksis. Det er med oplæg fra Karen Lintner, der er karrirekonsulent på Aarhus Universitet og oplæg af Jacob Bækkegaard, der er studie- og karrierevejleder i Studievalg Danmark. Der vil blive tid til at have en fælles debat og gruppesnak i break out rooms om temaet “Vejledning til arbejdsmarkedet”. Det foregår online over Zoom, og du behøver ikke at have programmet for at være med.

Moderator Karen og Jacob

Program

  • Kl. 19:30 - 19:35: Velkomst og aggrund for vores tema
  • Kl. 19:35 - 19:45: Praksis oplæg v. Karen
  • Kl. 19:45 - 19:50: Praksis oplæg v. Jacob
  • Kl. 19:50 - 20:20: Vekselvirkning mellem break out rooms og fælles debat
  • Kl. 20:20 - 20:30: Hvad har vi lært i dag? (opsamling)

Vel mødt på Zoom — linket er us02web.zoom.us/j/88424411216