Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN udkommet, og vores faste klummepanel har fået en ny skribent. Vi er glade for at kunne byde velkommen til Kristina Mariager-Anderson, som er lektor ved Aarhus Universitet og del af Forskningsenheden i Vejledning. Hendes første klumme for bladet handler om, at vejledningen på uddannelser bør gå væk fra fraværssamtaler med fokus på procenter og konsekvenser, og i stedet normalisere tvivlen og usikkerheden.

I anledning af Kristinas tiltrædelse indeholder bladet også et interview med hende, hvori hun fortæller om sin forskning i, hvordan bedre fællesskaber på uddannelsen kan være en effektiv fastholdelsesstrategi. Kristina har selv haft en snørklet vej til vejledning — hendes oprindelige uddannelse var i musikvidenskab med sidefag i dansens æstetik og historie.

Både klummen og interviewet kan læses i bladet, og interviewet kan desuden læses her på hjemmesiden: At blive på sporet handler om at være del af et fællesskab

Vil du gerne også kunne læse klummen? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2020, kl. 19:30.

For første gang i foreningens historie vælger vi at afholde den virtuelt. Procedure for dette oplyses, sammen med den endelige dagsorden, senest den 11. november 2020 her på vores hjemmeside.

Forslag, der af medlemmerne ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningens formand i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. den 29. oktober 2020. Forslag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse.
  6. Valg af formand
  7. Valg af kasserer
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
  10. Evt.

Yderligere informationer om generalforsamling og vores vedtægter findes her på hjemmesiden under menupunktet Vedtægter.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN landet i vores medlemmers postkasser! Denne gang kan du bl.a. læse en kronik om, hvordan man kan låne sprog og begreber fra the hero's journey til at italesætte vejledning på en anderledes og mere positiv måde, og en klumme af Bo Klindt Poulsen som med et historisk perspektiv fortæller, at det moderne karrierelandskab måske ikke er helt så fundamentalt nyt og anderledes, som mange påstår.

Derudover har bladet interviewet fire vejledere om, hvad de har lært af Coronakrisen, og det er der blevet en rigtig spændende artikel ud af, som du kan læse gratis her på hjemmesiden, hvis du ikke modtager VEJLEDEREN: Vejledning i en krisetid

Vil du gerne også kunne læse de to andre artikler, vi beskrev? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Som man kan se her på hjemmesidens forside, har vi integreret Facebook mere med hjemmesiden, for der har i løbet af de sidste par måneder foregået en rigtig spændende erfaringsudveksling blandt vejledere. Særligt vil vi her fremhæve opslagsserien Hvordan ser vejlederopgaverne ud i forbindelse med COVID-19? Beretning fra hjemmekontoret, hvori vi har fået en række forskellige vejledningsprofessionelle til at fortælle om, hvordan de klarer deres arbejdsopgaver under COVID-19.

Du kan naturligvis læse dem alle på vores Facebook-side, men for at de fortsat skal være nemme at finde flere år ude i fremtiden, når corona er fortid og vi ønsker at se tilbage på det, har vi yderligere kopieret dem ind her på hjemmesiden: Beretninger fra coronakrisen

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN udkommet! Her kan man bl.a. læse en spændende artikel om det netop afholdte DM i Skills i Bella Center. I år var fokus på karrierelæring, og messen tog afsæt i de unges tvivl som en positiv kilde til nysgerrighed. Programleder Anthony Ansell-Henry fra Københavns Kommune forklarede det således: “Hvis man hele tiden pusher de unges valg i retning af en erhvervsuddannelse, vil en stor del af de unge, som enten ikke er klar til et valg eller på forhånd har besluttet sig for, at gymnasiet er det eneste rigtige for dem, ikke få nok ud af arrangementet.”

I den anden ende af vejledningens tidslinje kan man i bladet også læse en omtale af bogen Arbejdet forstået baglæns, der handler om overgangen mellem arbejdsmarkedet og pensionistlivet. Vores anmelderpanel 3xR (bestående af Rie Thomsen, Randi Skovhus og Rita Buhl) beskriver bogen som et spændende blik på et område af vejledningsfeltet, som ikke mange beskæftiger sig med.

Begge artikler kan læses i seneste nummer af VEJLEDEREN, og artiklen om DM i Skills kan desuden læses her på hjemmesiden: Det er ok at være i tvivl

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.