Den 29. november afholdt Danmarks Vejlerforening generalforsamling, hvor formanden blev genvalgt med stor opbakning. Peter Plant indledte generalforsamlingen med et oplæg om Green Guidance. På dagsordenen var bl.a. et forslag om vedtægtsændring, ift. gennem hvilke kanaler bestyrelsen vil indkalde til generalforsamling.

Hvis du vil vide mere om hvad der fandt sted, kan du her på hjemmesiden læse både referatet og formandens beretning.

Vi starter 19.30. Link til ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/83383483157

Det er muligt at logge på fra 19.15.

Traditionen tro starter vi med et vejledningsrelevant oplæg på en halv time.

I år er vi så heldige at kunne byde velkommen til Peter Plant, som vil holde et oplæg om Green Guidance.

Derefter starter selve generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent og referent for generalforsamlingen
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse
  6. Valg af formand
  7. Valg af kasserer – er ikke på valg i år
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
  10. Evt

Indkomne forslag

Da vi bruger de sociale medier og hjemmesiden til at informere om nyheder, vil vi fremadrettet ikke udgive nyhedsbrevet i samme omfang og arbejder hen imod en udfasning. Derfor er det nødvendigt at ændre ordlyden i vedtægternes § 7 Generalforsamlingen. Hvor der nu står: …via hjemmesiden og nyhedsbrev, foreslår bestyrelsen i Danmarks Vejlederforening derfor følgende formulering:

Indkaldelse og foreløbig dagsorden offentliggøres via hjemmesiden og sociale medier senest 2 måneder før generalforsamlingen.

Medlem af bestyrelsen

Hvis du synes det kunne være spændende at være med i en engageret bestyrelse der brænder for vejledning, enten som bestyrelsesmedlem eller suppleant, er du velkommen til at kontakte Karina på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis du ønsker mere information.

De sidste uger har vi i bestyrelsen haft travlt.

Den 29. september holdt vi vores første medlemsmøde, med temaet UPV. Her holdt Rita Buhl et spændende oplæg, og bagefter var vi i breakoutrooms, hvor der var mulighed for at tale med andre medlemmer om UPV og vejledning i grundskolen. Vi var glade for arrangementet og der vil komme flere medlemsmøder fremadrettet.

Den 1.-2. oktober holdt bestyrelsen seminar. Det var første gang i meget lang tid at vi fysisk har mødtes og vi havde alle glædet os. Vi brugte dagene på at formulere vores vision for livslang vejledning.  Den skal nu færdigformuleres og så vil vi i det nye år, præsentere den.

Den 11. oktober var vi inviteret til at komme med et kort oplæg til deltagerne i Partssamarbejdet spor 2, i Det nationale program. De ville gerne høre hvordan man kan styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, indenfor de nuværende rammer. Vi kunne have valgt mange vinkler, men denne gang prioriterede vi at fokusere på vigtigheden af at eleverne får den viden og vejledning de har behov for, i forhold til at træffe valg omkring ungdomsuddannelse. Vi opfordrede bl.a. til at man prioriterer at give alle mulighed for individuel vejledning af KUI-vejlederen, at styrke den kollektive vejledning og at uddannelse og job i højere grad end nu sker i samarbejde med de fagprofessionelle KUI-vejledere i kommunerne, f.eks. ved at vejlederne deltager i 20 timer om året i hver klasse i udskolingen.

Du kan til enhver tid følge med i, hvilke arrangementer, bestyrelsen deltager i, ved at kigge på vores kalender — vi gør vores bedste for at holde den opdateret med alt, hvad vi deltager i.

En rødhåret skikkelse, som kigger væk fra et meget firkantet baggrundsmønster

Så er et nyt nummer af vores medlemsblad VEJLEDEREN blevet sendt ud til vores medlemmer. Denne gang kan du bl.a. læse Bo Klindt Poulsens velskrevne klumme om de brandmetaforer, man ser overalt i stillingsannoncer: Hvis man virkelig brænder for sit job, ligger det så ikke snublende nær, at man brænder ud og brænder op?

Bladet indeholder også en tankevækkende artikel om vejlederens rolle i forbindelse med de unges uddannelsesvalg. Mads Eriksen fra Dansk Erhverv argumenterer for mere realistisk jobrettet vejledning, altimens Danmarks Vejlederforenings formand Karina Meinecke hellere vil skrue op for nysgerrigheden og skabe motivation, og Anne Sophie Madsen fra EVA påpeger at større fokus på erhvervsuddannelserne ville være både tids- og resourcekrævende, og derfor vil kræve en villighed til at prioritere det.

Bo Klindt Poulsens klumme kan kun læses i det fysiske blad, men debatartiklen kan også læses her på hjemmesiden: Alt er ikke lystbetonet

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Onsdag den 29. september kl. 15, holder vi vores første virtuelle medlemsmøde. Temaet er hvordan vejledning i grundskolen skal være, hvis UPV fjernes. Vi starter med et par indspark, bl.a. fra Rita Buhl og så går vi i breakoutrooms, hvor der er mulighed for at tale om emnet. Til sidst samler vi op i plenum, så vi i bestyrelsen får jeres tanker med os, til vores videre arbejde.

Link til ZOOM er https://us02web.zoom.us/j/85375571133