Årets sidste nummer af VEJLEDEREN er udkommet, og denne gang indeholder det bl.a. en skarp klumme af Hanne Paustian Tind om, hvordan man burde ændre uddannelses­parat­heds­vurderingen til at fokusere mere på processen end det, der for de unge opfattes som et stempel. Hun foreslår, at man i stedet for at opdele eleverne i “uddannelsesparat” og “ikke uddannelsesparat” ændrer ordlyden til “direkte overgang er mulig” og “forlænget overgang anbefales”, så der kommer mere fokus på, at der ikke er lukket af for elevens ønskede uddannelse — de skal måske bare tage en lidt længere rute derhen. Læs klummen i seneste nummer af VEJLEDEREN, eller her på hjemmesiden: Uddannelsesparathedsvurdering — må vi blive fri

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Torsdag d. 22. november afholdt Danmarks Vejlederforening sin årlige generalforsamling, og referatet kan nu findes på hjemmesiden: Referat af generalforsamling 2018. Det var en veltilrettelagt generalforsamling med oplagte og engagerede deltagere. Bestyrelsens sammensætning er efter mødet uændret, med undtagelse af foreningens tro kasserer gennem mange år, Stig Ravn, som valgte at stoppe. Han bliver fra d. 4/12 afløst af Marie Nordskov Nielsen.

Tidligere samme dag afholdtes et bestyrelsesmøde, og referatet derfra kan som sædvanlig findes under menupunktet bestyrelsesarbejde.

I oktobernummeret af VEJLEDEREN har journalist Ole Wisler interviewet UU-ledere fra fire forskellige kommuner om, hvordan det går med deres nye kommunale ungeindsatser. Det viser sig, at der er stor forskel kommunerne imellem — nogle er klar på de nye opgaver, og nogle er mere tøvende. Læs hele artiklen i seneste nummer af VEJLEDEREN, eller her på hjemmesiden: Stor forskel på sammenhængende ungeindsats landet over

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Så er det igen den tid på året, hvor Danmarks Vejlederforening holder generalforsamling. Denne gang indleder vi med et spændende oplæg af Steffen Jensen om vejlednings­reformens konsekvenser igennem de sidste 15 år.

Generalforsamlingen afholdes d. 22. november kl. 15:30–17:30 hos VIA i Århus. Læs dagsordenen her: Ordinær generalforsamling i Danmarks Vejlederforening 22.11.2018

Den internationale IAEVG-vejlederkonference blev afholdt i Göteborg 2.-4. oktober, og der var i år stort fokus på online vejledning. Carla Tønder Jessing deltog i et panel om vejledning i de nordiske lande, og hun holdt et oplæg om eVejledning i Danmark. Oplægget var forberedt sammen med Anette Jochumsen fra eVejledning, der selv havde en workshop på konferencen. Den danske eVejledning er stadig unik i Norden, og der bliver arbejdet på at oprette noget tilsvarende i Norge og Finland. Slides fra oplægget kan ses her: Presentation of eGuidance in Denmark