“Da UU blev dannet var vejledning tænkt for alle, til gavn for den unge og til gavn for samfundet. Men med alle de seneste reformer handler det mere om udsatte unge, om målgruppevurdering, uddannelsesparathedsvurdering, overgange og adgangskrav.”

Sådan siger Anders Ladegaard, formand for UU Danmark, i et interview i seneste nummer af VEJLEDEREN. Interviewet sker i forbindelse med offentliggørelsen af UU Danmarks Tænketanks notat Vejledning til fremtidens fremtid. Læs interviewet i seneste nummer af VEJLEDEREN, eller her på hjemmesiden: Tænketank vil sikre lige adgang til vejledning

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

For nylig tiltrådte Rie Thomsen som Danmarks første professor i karrierevejledning ved DPU. Rie har gennem mange år ydet en betydelig indsats i Danmarks Vejlederforening, bl.a. som fast skribent i VEJLEDEREN, hvor hun er en del af anmelderteamet 3xR. Vi ønsker hende stort tillykke med den nye stilling, og håber at se mange af vores medlemmer til hendes tiltrædelsesforelæsning d. 8. marts. Læs mere om begivenheden på DPU's hjemmeside: Hvad er karriere? Tiltrædelsesforelæsning ved professor MSO Rie Thomsen

Igen i år er Danmarks Vejlederforenings bestyrelse med til at repræsentere Danmark til det årlige internationale vejledningssymposium arrangeret af ICCDPP (The International Centre for Career Development and Public Policy): Gitte Dybdal som repræsentant for Studievalg Danmark, Lis Brok-Jørgensen som repræsentant for Efterskoleforeningen, og vores formand Carla Tønder Jessing som repræsentant for Danmarks Vejlederforening. Delegationen består yderligere af Jeppe Hansen, repræsentant for VIA UC, og Kristina Mariager-Anderson, repræsentant for DPU, Århus Universitet

Til forskel fra tidligere år er den danske deltagelse i år ikke arrangeret af Undervisningsministeriet, men derimod af Steffen Jensen, bestyrelsesmedlem hos ICCDPP. 

Bestyrelsen glæder sig til at høre nyt fra og bidrage til den internationale dialog i Tromsø 17.-20. juni. Læs mere om symposiet på arrangørens hjemmeside: ICCDPP International Symposium Norway 2019

Regeringen kom kort før jul med et udspil, der indeholder en styrkelse af Studievalg Danmark med et bevillingsløft på 24 mio. kr. De ekstra ressourcer ville blive brugt til at styrke vejledningen på ungdomsuddannelserne, fx ved at give mere tid til vejledning af den enkelte unge. Udspillet er en del af regeringens Sammenhængsreform.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside: Nyt ungeudspil: Veje til uddannelse og job med mod på livet

Årets sidste nummer af VEJLEDEREN er udkommet, og denne gang indeholder det bl.a. en skarp klumme af Hanne Paustian Tind om, hvordan man burde ændre uddannelses­parat­heds­vurderingen til at fokusere mere på processen end det, der for de unge opfattes som et stempel. Hun foreslår, at man i stedet for at opdele eleverne i “uddannelsesparat” og “ikke uddannelsesparat” ændrer ordlyden til “direkte overgang er mulig” og “forlænget overgang anbefales”, så der kommer mere fokus på, at der ikke er lukket af for elevens ønskede uddannelse — de skal måske bare tage en lidt længere rute derhen. Læs klummen i seneste nummer af VEJLEDEREN, eller her på hjemmesiden: Uddannelsesparathedsvurdering — må vi blive fri

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.