Så er det ved at være sommerlæsningstid, og i den forbindelse har vi i Danmarks Vejlederforening besluttet at afholde en sommerkonkurrence.

Hvis du ønsker at deltage, kan du sende os en boganbefaling på 10-15 linjer, hvori du fortæller om hvorfor du anbefaler bogen, et par af hovedpointerne og hvad der inspirerede dig ved bogen.

Vi skal have din anbefaling via mail eller Facebook-besked senest d. 25. juni, hvorefter vi trækker lod blandt alle indkomne anbefalinger, om et boggavekort på 500 kr. Vinderen får direkte besked den 28. juni.

Læs mere på Facebook: Danmarks Vejlederforenings sommerkonkurrence 2021

En skikkelse omgivet af et abstrakt blåt mønster

“Stadig flere voksne danskere på arbejdsmarkedet kan genkende en følelse af at være fastbrændte og kørt fast, lyder det fra flere faglige organisationer, som magasinet Vejlederen har været i kontakt med. Når fagforeningerne opslår temamøder om fastbrændthed i jobbet, vælter det ind med tilmeldinger og emnet figurerer også hyppigere i vejledningssamtalerne.” Sådan begynder Torben Elsig-Pedersen en artikel i seneste nummer af VEJLEDEREN om voksne, der føler sig fastbrændt i jobbet.

I bladet kan du også møde Iben Bak Larsen, passioneret uddannelsesvejleder og medlem af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse. Hun beskriver sin oplevelse af at vejlede i krydspresset mellem systemets krav og hensynet til den unge.

Portrættet af Iben Bak Larsen kan kun læses i selve bladet, men artiklen om fastbrændthed kan også læses her på hjemmesiden: Flere oplever fastbrændthed i jobbet

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Som led i det nordiske samarbejde (NFSY) udarbejder Danmarks Vejlederforening hvert år en landerapport, som gennemgår, hvad foreningen har lavet i årets løb, og hvad der vejledningsfagligt er sket i Danmark.

I dette års rapport handler det naturligvis en del om, hvordan COVID-19 påvirkede det hele, og hvordan de danske vejledere håndterede situationen.

Du kan læse rapporten her (pdf): Danmarks Vejlederforening Landerapport 2020

Læs mere om det nordiske samarbejde her: Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning (NFSY)

“Mundbind, onlineundervisning og aflyste sociale aktiviteter har været med til at få flere studerende til at føle sig ensomme. Men mistrivsel blandt de unge har været en stigende tendens igennem flere år. Bekymringer for ikke at slå til, præstationspres og perfekthedskultur er nogle af årsagerne.” Sådan indledes en spændende artikel i det seneste nummer af vores medlemsblad VEJLEDEREN.

Bladet indeholder også en artikel om den nyudkomne bog “12 snørklede stier — om unges vej mod arbejdslivet”, som handler om 12 unge, der alle undervejs i deres studie ombestemte sig og valgte om. Citat: “Vejen var ikke altid let, og livet gik sjældent, som de forventede, men fælles for de unge er, at de har fundet en vej, som de ønsker at gå.”

Bogomtalen kan du kun læse i det fysiske blad, men artiklen om mistrivsel ligger også tilgængelig her på hjemmesiden: Mistrivsel var også et kendt begreb hos vejlederne før corona

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN landet i vores medlemmers postkasser. Denne gang handler det blandt andet om en ny narrativt baseret vejledningsmetode udviklet specifikt for grønlandske unge af UU-vejleder Morten Skovlund og Louise Maud Schäffer fra Foreningen Grønlandske Børn på basis af projektet De nødvendige skridt på vejen. Metoden handler som udgangspunkt om, at det ikke er vejlederens opgave at sige hvad der skal tales om, men at det i stedet er den unge selv, der vælger ud fra 9 forskellige temaer som fx familie, fritid og skole.

Derudover indeholder bladet en anmeldelse af bogen Vejledningsdidaktik, som udkommer i 2. reviderede udgave, redigeret af Peter Plant og Rita Buhl. Den nye udgave er 190 sider fordelt på 8 kapitler, hver med sin egen forfatter. Rita er medlem af bladets faste anmelderpanel 3xR, så denne anmeldelse er skrevet af en gæsteanmelder: Anne Holm-Nordhagen, universitetslektor og programkoordinator for master i karrierevejledning v/ Universitetet i Sørøst-Norge.

Artiklen om den grønlandske vejledningsmetode kan du kun læse i selve bladet, men anmeldelsen kan også læses her på hjemmesiden: Vigtigt oplæg til dialog om karriere og karrierevejledning

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.