Fra august 2010 sker der markante ændringer på vejledningsområdet.

De væsentligste ændringer kan du finde via denne samling af link til retsinfo.

Vejledningsregler:

PRESSEMEDDELELSE: Danmarks Vejlederforenings holdning til regeringens

 

Pressemeddelse: Opfordring til ændring af lovforslag
Positive elementer i regeringens ungdomspakke  
Danmarks Vejlederforening finder det særdeles positivt, at regeringen nu spiller ud med at ville tilvejebringe 5.000 flere praktikpladser til unge, så de kan gennemføre deres erhvervsuddannelse og samtidig modvirke, at ungdomsarbejdsløsheden bider sig fast.