Forældres baggrund har enorm betydning på børns karakterer, viser kvalitetsrapport fra København. Ekspert er overrasket.

 

For første gang i Danmark er det blevet undersøgt, hvor stor betydning den sociale arv har for karakterniveauet for børn i folkeskolen.

Mens 20 procent af de børn, der har den svageste baggrund, får 4,7 i snit til folkeskolens afgangsprøve, scorer resten af børnene i kommunen 6,3 i snit.

 
Det viser en endnu ikke offentliggjort kvalitetsrapport fra Københavns Kommune. Rapporten omfatter alle elever i Københavns folkeskoler, der tog 9.-klasses afgangsprøve i år. Ved at sammenholde elevernes karakterer med deres såkaldte socioøkonomiske baggrund – der omfatter forældrenes uddannelsesniveau, job og indkomst – kunne eksperterne bag rapporten se effekten af social arv.

 

Skriver politiken06/10 læs mere her

Skal produktionsskoleeleverne betale regningen?

 

Statsministeren påpegede i sin åbningstale, at der er alt for mange der falder fra ungdomsuddannelserne. "Det skal vi lave om på", var hans erklæring. Derfor kan det da også undre, at han sammen med regeringen og DF er klar til at lave en drastisk beskæring af produktionsskolerne, der netop er til for at hjælpe de unge tilbage i uddannelse. Og der er ikke tale om en lille studsning. Det drejer sig både om, at det skal blive sværere for de unge at få lov til at komme på produktionsskole, og at den løn, de får for at deltage i arbejdet på skolens værksteder, for en stor del af elevernes vedkommende skal halveres.

 

Skriver Produktionsskoleforeningen i en Pressemeddelelse

Dansk Erhverv imod en forhøjet praktikpladspræmie

Statsministeren har i sin åbningstale bebudet, at regeringen vil lade praktikpladspræmien fortsætte i 2011 og hæve præmien fra de nuværende 50.000 kr. til 70.000 kr. Det vækker ikke begejstring i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

 

Læs mere her

Foto Colurbox.com

 

Afskaf cafépengene og beløn studieophold i udlandet

 

Det skal være slut med SU til hjemmeboende studerende, og studerende, der vælger et studieophold i udlandet, skal belønnes. Sådan lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i åbningstalen. Det vækker begejstring i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Læs mere her

Foto: Colurbox.com

 

 

  

Efterskolelever går i Facebook-dialog med politikere

Udsigten til store besparelser på efterskolerne har fået tidligere efterskoleelever til at gå i aktiv dialog med politikerne på Folketingets åbningsdag. Det foregår som en Facebook-event, hvor tidligere elever skriver deres budskaber på politikernes væg.

Statsminister Lars løkke Rasmussen er en af dem, som allerede har fået flere hilsner:

Foto: Colourbox.com

Der var næsten 600.000 AMU-kursister i første halvår af 2010. Dermed fortsætter den høje AMU-aktivitet fra 2009, hvor mere end en million kursister tog et AMU-kursus.

 

skriver UVM.dk

undefined