Chef for E-Vejledning udpeget

UUUC opretter sekretariat i København

UUUC / UU Lederforsamlingen opretter nu sekretariat for vejledning.

 

UUUC opretter sekretariat i København

UUUC / UU Lederforsamlingen opretter nu sekretariat for vejledning. Man har lejet sig ind i kontorfaciliteter i Højskolernes Hus på Nytorv i København.

Samtidig er blandt 23 ansøgere ansat cand. phil. i litteraturvidenskab, Pia Vigh, som sekretariatsleder. Pia Vigh er tiltrådt 15. august. Hun har senest været ansat som seniorrådgiver i Nordisk Ministerråd.

 

Bes øg UUUC her www.uuuc.dk

(Kilde: UUUC's nyhedsbrev)

De særtilrettelagte ungdomsuddannelser og specialundervisning for voksne bliver hårdt ramt af kommunal spareiver, mener Leif Sort. Som formand for følgegruppen Specialundervisning i DLF husker han kongressen på, at der er andre medlemmer end lærere.

 

læs hele nyheden hos DLF - klik her

Boliger til borgere med særlige behov & Udviklingsforstyrede
- kurser

Boliger til borgere med særlige behov

Boligkonference

- JA TAK!

men ikke uden at medtænke
Uddannelse Arbejde Fritid


Der gennemføres en undersøgelse i udvalgte kommuner vedr. sektoransvarlighed og samarbejde på tværs af forvaltningerne. Der vil blive udarbejdet en "drejebog" til forvaltninger og andre interesserede brugere. "Drejebogen" bygger på afdækning af vel-lykkede metoder og barrierer, når vi taler sektoransvarlighed. Den tænkes samtidig udarbejdet således, at den giver handlings-rettede løsningsforslag til, hvordan forvaltninger kan arbejde sammen i praksis.

Udviklingsforstyrrede

Bliv bedre til at forstå de unge med udviklings-forstyrrelser, og få målrettede redskaber som kan anvendes i arbejdet med de enkelte unge.

Læs mere