Torsdag d. 22. november afholdt Danmarks Vejlederforening sin årlige generalforsamling, og referatet kan nu findes på hjemmesiden: Referat af generalforsamling 2018. Det var en veltilrettelagt generalforsamling med oplagte og engagerede deltagere. Bestyrelsens sammensætning er efter mødet uændret, med undtagelse af foreningens tro kasserer gennem mange år, Stig Ravn, som valgte at stoppe. Han bliver fra d. 4/12 afløst af Marie Nordskov Nielsen.

Tidligere samme dag afholdtes et bestyrelsesmøde, og referatet derfra kan som sædvanlig findes under menupunktet bestyrelsesarbejde.

I oktobernummeret af VEJLEDEREN har journalist Ole Wisler interviewet UU-ledere fra fire forskellige kommuner om, hvordan det går med deres nye kommunale ungeindsatser. Det viser sig, at der er stor forskel kommunerne imellem — nogle er klar på de nye opgaver, og nogle er mere tøvende. Læs hele artiklen i seneste nummer af VEJLEDEREN, eller her på hjemmesiden: Stor forskel på sammenhængende ungeindsats landet over

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Så er det igen den tid på året, hvor Danmarks Vejlederforening holder generalforsamling. Denne gang indleder vi med et spændende oplæg af Steffen Jensen om vejlednings­reformens konsekvenser igennem de sidste 15 år.

Generalforsamlingen afholdes d. 22. november kl. 15:30–17:30 hos VIA i Århus. Læs dagsordenen her: Ordinær generalforsamling i Danmarks Vejlederforening 22.11.2018

Den internationale IAEVG-vejlederkonference blev afholdt i Göteborg 2.-4. oktober, og der var i år stort fokus på online vejledning. Carla Tønder Jessing deltog i et panel om vejledning i de nordiske lande, og hun holdt et oplæg om eVejledning i Danmark. Oplægget var forberedt sammen med Anette Jochumsen fra eVejledning, der selv havde en workshop på konferencen. Den danske eVejledning er stadig unik i Norden, og der bliver arbejdet på at oprette noget tilsvarende i Norge og Finland. Slides fra oplægget kan ses her: Presentation of eGuidance in Denmark

Så er et nyt nummer af medlemsbladet VEJLEDEREN landet i vores medlemmers postkasser. Denne gang handler det bl.a. om, hvordan voksenvejledningsområdet kommer til at ændre sig, når VEU-centrene lukkes og deres funktioner flyttes ind under eVejledning. I artiklen eVoksenvejledertoget kører — skinnerne lægges undervejs påpeger fhv. VEU-vejleder Ann-Charlotte Nordahl Nielsen, at mange ufaglærte voksne vil have svært ved at tilgå den tekst- og internetbaserede eVejledning, fordi de fx. læser dårligt eller har manglende digitale færdigheder. Desuden er det for disse personer ofte “vigtigt med den tillid, der opstår gennem mødet mellem vejleder og den voksne, der søger vejledning”. Hun frygter derfor, at ændringen vil skabe problemer for netop de personer, der er mest sårbare på arbejdsmarkedet og dermed har stort behov for vejledning.

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.