Som led i det nordiske samarbejde (NFSY) udarbejder Danmarks Vejlederforening hvert år en landerapport, som gennemgår, hvad foreningen har lavet i årets løb, og hvad der vejledningsfagligt er sket i Danmark.

I dette års rapport handler det naturligvis en del om, hvordan COVID-19 påvirkede det hele, og hvordan de danske vejledere håndterede situationen.

Du kan læse rapporten her (pdf): Danmarks Vejlederforening Landerapport 2020

Læs mere om det nordiske samarbejde her: Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning (NFSY)

“Mundbind, onlineundervisning og aflyste sociale aktiviteter har været med til at få flere studerende til at føle sig ensomme. Men mistrivsel blandt de unge har været en stigende tendens igennem flere år. Bekymringer for ikke at slå til, præstationspres og perfekthedskultur er nogle af årsagerne.” Sådan indledes en spændende artikel i det seneste nummer af vores medlemsblad VEJLEDEREN.

Bladet indeholder også en artikel om den nyudkomne bog “12 snørklede stier — om unges vej mod arbejdslivet”, som handler om 12 unge, der alle undervejs i deres studie ombestemte sig og valgte om. Citat: “Vejen var ikke altid let, og livet gik sjældent, som de forventede, men fælles for de unge er, at de har fundet en vej, som de ønsker at gå.”

Bogomtalen kan du kun læse i det fysiske blad, men artiklen om mistrivsel ligger også tilgængelig her på hjemmesiden: Mistrivsel var også et kendt begreb hos vejlederne før corona

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN landet i vores medlemmers postkasser. Denne gang handler det blandt andet om en ny narrativt baseret vejledningsmetode udviklet specifikt for grønlandske unge af UU-vejleder Morten Skovlund og Louise Maud Schäffer fra Foreningen Grønlandske Børn på basis af projektet De nødvendige skridt på vejen. Metoden handler som udgangspunkt om, at det ikke er vejlederens opgave at sige hvad der skal tales om, men at det i stedet er den unge selv, der vælger ud fra 9 forskellige temaer som fx familie, fritid og skole.

Derudover indeholder bladet en anmeldelse af bogen Vejledningsdidaktik, som udkommer i 2. reviderede udgave, redigeret af Peter Plant og Rita Buhl. Den nye udgave er 190 sider fordelt på 8 kapitler, hver med sin egen forfatter. Rita er medlem af bladets faste anmelderpanel 3xR, så denne anmeldelse er skrevet af en gæsteanmelder: Anne Holm-Nordhagen, universitetslektor og programkoordinator for master i karrierevejledning v/ Universitetet i Sørøst-Norge.

Artiklen om den grønlandske vejledningsmetode kan du kun læse i selve bladet, men anmeldelsen kan også læses her på hjemmesiden: Vigtigt oplæg til dialog om karriere og karrierevejledning

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Ved generalforsamlingen d. 26/11 fik vi et splinternyt bestyrelsesmedlem ved navn Iben Bak Larsen, samt to nye suppleanter, Henrik Overgaard og Inge Stange Rasmussen. Yderligere blev to tidligere suppleanter valgt ind som ordinære bestyrelsesmedlemmer — det drejer sig om Christina Rath og Jacob Bækkegaard. Vi ønsker dem alle tillykke med valget.

Hvis du gerne vil have sat ansigter på disse navne, kan du til enhver tid se en oversigt over alle bestyrelsesmedlemmer under menupunktet bestyrelsen.

For første gang i Danmarks Vejlederforenings historie blev årets generalforsamling afholdt over Zoom. På trods af de ændrede omstændigheder forløb generalforsamlingen med god stemning og virtuelle klapsalver.

Her på hjemmesiden kan du læse både referatet og formandens beretning.