Så er den endelige dagsorden klar for dette års generalforsamling, som afholdes i København d. 18. november kl. 15-17. Til denne generalforsamling vil der bl.a. blive valgt ny formand, idet Carla Tønder Jessing desværre har valgt at trække sig fra posten. Carla tog først en tørn som konstitueret formand, da daværende formand Charlotte Knagh Trojahn skulle på barsel, og derefter blev hun valgt som formand i 2017. Vi takker for tre gode år!

Generalforsamlingen vil som altid blive indledt med et vejledningsfagligt oplæg. Denne gang er oplægsholderen ph.d.-studerende Laura Cordes Felby, som vil fortælle om karrierelæring i teori og praksis.

Læs dagsordenen her på hjemmesiden: Dagsorden for ordinær generalforsamling 18/11 2019

Igen i 2020 inviterer Euroguidance på vejledningsfagligt studiebesøg i en række EU-lande under det såkaldte Academia-program. Der er begrænset antal pladser, så for at komme i betragtning skal man udfylde en ansøgning. Det skal ske senest 15. november.

Læs mere, og find ansøgningsblanketten: Academia 2020

Vi har spurgt formand Carla Tønder Jessing, hvad opgaven som formand for Danmarks Vejlederforening egentlig består af. Hun siger:

Vejledning er, ligesom uddannelse, et politisk felt, og det arbejder vi som forening ind i. Derfor er deltagelse i seminarer og konferencer vigtig for at få indsigter til at gå ind i det politiske arbejde.

Det samme gælder for samarbejdet med alle vejledningsaktører, og her er det en meget vigtig formandsopgave at skabe og vedligeholde en stor og betydningsfuld kontaktflade. Kontaktrelationerne skal plejes, og vores samarbejde og aktive deltagelse giver gehør hos aktører og beslutningstagere:

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN landet i vores medlemmers postkasser! Denne gang kan du bl.a. læse Bo Klindt Poulsens klumme om, hvordan vejledningen bør fokusere mere på at udvikle den unges selv-distance, i stedet for at bidrage yderligere til den massive individualisering, som efterlader den enkelte unge med et uoverskueligt ansvar.

Bladet indeholder også en spændende artikel af redaktør Torben Elsig-Pedersen om den nye kommunale ungeindsats (KUI) i Københavns Kommune, som for øjeblikket oplever en vanskelig opstartsfase. Dette kan have negative konsekvenser for de unge, som har brug for vejledning netop nu, og som risikerer at falde imellem to stole, siger Sussie Johansen, tillidsrepræsentant for UU København.

Bo Klindt Poulsens klumme kan kun læses i bladet, men artiklen om den københavnske KUI kan også læses her på hjemmesiden: Kommunal ungeindsats presses af besparelser og flere unge i målgruppen

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Det europæiske vejledningsnetværk CareersNet (under Cedefop) har netop udarbejdet et dokument, som beskriver de vejledningstendenser, der i de seneste år har gjort sig gældende i Europa. Det er sendt til os af vores danske repræsentant i CareersNet i Cedefop, Randi Skovhus, og kan læses her: CareersNet – Policy trends 2017-19

Dokumentet er skrevet på baggrund af en stor samling af nationale rapporter, som beskriver vejledningen i de enkelte lande. Formand Carla Tønder Jessing bidrog til Danmarks rapport.