Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN landet i vores medlemmers postkasser, og denne gang indeholder det bl.a. et portræt af foreningens nye formand, Karina Meinecke. Hun taler bl.a. om, hvordan hun med sit formandskab gerne vil være med til at styrke vejlederidentiteten. Du kan læse hele artiklen enten i bladet, eller her på hjemmesiden: Ny formand vil sætte vejlederidentiteten i fokus

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Ved generalforsamlingen 18/11 2019 blev Karina Meinecke valgt som ny formand for Danmarks Vejleder­forening. Foreningens tidligere formand, Carla Tønder Jessing, havde valgt ikke at genopstille.

Derudover fik bestyrelsen to nye medlemmer og to nye suppleanter, og Laura Cordes Felby holdt et spændende oplæg om karrierelæring i gymnasiet.

Læs mere her: Referat generalforsamling 2019

Så er den endelige dagsorden klar for dette års generalforsamling, som afholdes i København d. 18. november kl. 15-17. Til denne generalforsamling vil der bl.a. blive valgt ny formand, idet Carla Tønder Jessing desværre har valgt at trække sig fra posten. Carla tog først en tørn som konstitueret formand, da daværende formand Charlotte Knagh Trojahn skulle på barsel, og derefter blev hun valgt som formand i 2017. Vi takker for tre gode år!

Generalforsamlingen vil som altid blive indledt med et vejledningsfagligt oplæg. Denne gang er oplægsholderen ph.d.-studerende Laura Cordes Felby, som vil fortælle om karrierelæring i teori og praksis.

Læs dagsordenen her på hjemmesiden: Dagsorden for ordinær generalforsamling 18/11 2019

Igen i 2020 inviterer Euroguidance på vejledningsfagligt studiebesøg i en række EU-lande under det såkaldte Academia-program. Der er begrænset antal pladser, så for at komme i betragtning skal man udfylde en ansøgning. Det skal ske senest 15. november.

Læs mere, og find ansøgningsblanketten: Academia 2020

Vi har spurgt formand Carla Tønder Jessing, hvad opgaven som formand for Danmarks Vejlederforening egentlig består af. Hun siger:

Vejledning er, ligesom uddannelse, et politisk felt, og det arbejder vi som forening ind i. Derfor er deltagelse i seminarer og konferencer vigtig for at få indsigter til at gå ind i det politiske arbejde.

Det samme gælder for samarbejdet med alle vejledningsaktører, og her er det en meget vigtig formandsopgave at skabe og vedligeholde en stor og betydningsfuld kontaktflade. Kontaktrelationerne skal plejes, og vores samarbejde og aktive deltagelse giver gehør hos aktører og beslutningstagere: