Nye vejledningsregler

 

1.  Ny lovbekendtgørelse af Vejledningsloven

Vi har samlet den gældende lovgivning om vejledning i en lovbekendtgørelse; Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. den finder du her:

 

Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010

 

 

2. Fem nye bekendtgørelser

Og så har vi udstedt fem bekendtgørelser i medfør af loven; dem finder du her:

 

  1. Bekendtgørelse nr. 872 af 7. juli 2010 om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
  2. Bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
  3. Bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse
  4. Bekendtgørelse nr. 875 af 7. juli 2010 om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne
  5. Bekendtgørelse nr. 876 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse

 

Nr. 2 (med enkelte undtagelser), 4 og 5 træder i kraft d. 1. august 2010 og nr. 1 og 3 d. 31. december 2010.

 

3. Overgangsbestemmelser

Følgende er gældende indtil d. 31. december 2010:

 

Følgende er gældende indtil 30. juni 2011:

 

 

4. Andre tilgrænsende regler

Statens erstatningsordning er blevet tilpasset de nye bekendtgørelser, herunder således at erhvervspraktik i 8. klasse nu er dækket af ordningen. Du kan finde bekendtgørelsen her:

Bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

 

Bekendtgørelse om elevplaner, elev- og uddannelsesplaner samt uddannelsesplaner i folkeskolen. Denne bekendtgørelse er uændret.

Fra august 2010 sker der markante ændringer på vejledningsområdet.

De væsentligste ændringer kan du finde via denne samling af link til retsinfo.

Vejledningsregler:

PRESSEMEDDELELSE: Danmarks Vejlederforenings holdning til regeringens

 

Pressemeddelse: Opfordring til ændring af lovforslag
Positive elementer i regeringens ungdomspakke  
Danmarks Vejlederforening finder det særdeles positivt, at regeringen nu spiller ud med at ville tilvejebringe 5.000 flere praktikpladser til unge, så de kan gennemføre deres erhvervsuddannelse og samtidig modvirke, at ungdomsarbejdsløsheden bider sig fast.