Positive elementer i regeringens ungdomspakke  
Danmarks Vejlederforening finder det særdeles positivt, at regeringen nu spiller ud med at ville tilvejebringe 5.000 flere praktikpladser til unge, så de kan gennemføre deres erhvervsuddannelse og samtidig modvirke, at ungdomsarbejdsløsheden bider sig fast.