Så er det igen tid til Danmarks Vejlederforenings generalforsamling, som denne gang sker d. 13/9 2017 kl. 15. Generalforsamlingen afholdes i UU Danmarks lokaler på adressen Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V.

Generalforsamlingen indledes af Claus Lei Hansen fra Studievalg København med et oplæg om karrierelæring på baggrund af projektet “Karrierefokus - i og efter gymnasiet”.

Dagsordenen kan ses her: Dagsorden for ordinær generalforsamling 13/9 2017

På Study Support Center Vejle er alle de forskellige vejledere samlet i et åbent lokale. Målet er fleksibilitet og en løsningsorienteret tilgang til de unge, der søger vejledning. Udover de forskellige uddannelsesvejledere er der faste vejledere fra kommunens jobcenter og ydelsescenter, samt misbrugsrådgivning og åben anonym rådgivning. Souschef Trine Rosenbæk fortæller, at der er mange også svære sager, der løses rigtig godt i det tværfaglige rum. På mange måder er Study Support centret på forkant med regeringsudspillet om ungecentre. Dog er Trine Rosenbæk bekymret for vejledningsfagligheden, fordi regeringsudspillet ikke nævner, at man skal have en vejlederuddannelse for at vejlede. Hun påpeger derfor, at det kræver høj kvalitet i vejledningen, hvis man skal kunne hjælpe de unge med at træffe de rigtige valg. Læs hele artiklen i seneste nummer af VEJLEDEREN, eller her på hjemmesiden: Alt-i-eet-hus-vejledning vinder frem

Får du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem her.

Foreningens næstformand Carla Tønder Jessing har 18.-21. juni deltaget i ICCDPP-symposiet i Seoul, Sydkorea. Der er repræsentanter fra hele verden, og der bliver arbejdet på kryds og tværs af landegrænser. Sammensætningen giver både indsigt i de meget forskellige vejledningssystemer og -tænkninger, og det giver vanskeligheder med at formulere fælles handlingsforslag. Deltagerne har bl.a. samarbejdet om at udforme et fælles communique med anbefalinger om vejledning på baggrund af symposiets 4 temaer, som naturligvis vil blive offentliggjort her på hjemmesiden, når det er helt færdigt.

Repræsentanter fra Danmark og Saudiarabien sidder og samarbejder
Internationalt samarbejde, med næstformand Carla Tønder Jessing i højre side af billedet.

Vi har tidligere skrevet om Ekspertudvalgets forslag om, at Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning nedlægges som selvstændigt råd og slås sammen med Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU).

Nu er regeringens forslag til det forberedende område så kommet, herunder et forslag om at forenkle rådsstrukturen på ungdomsuddannelserne, så “der skabes en mere entydig og sammenhængende rådgivning af undervisningsministeren”. Udspillet indeholder forslag om en nedlæggelse af Rådet for Ungdomsuddannelser og Nationalt Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, samt at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser udvides til også at omfatte det forberedende området og vejledningsområdet.

I DVF ser vi det som en stor fejl at nedlægge Nationalt Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning. Vi foreslår, at Dialogforum bevares.

Dialogforum er både et råd med fokus på vejledning af unge i hele uddannelsesområdet, og med fokus på hele voksenvejledningsområdet, som er atomiseret og uoverskueligt. Dialogforum har derfor et vigtigt og bredt dobbeltformål, som vil forsvinde, hvis det lægges ind under en råd med et meget snævrere fokus: Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Det vil gå ud over den professionelle og faglige rådgivning af ministeren om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for unge og voksne.

Læs mere på nedenstående links:

På bestyrelsens vegne
Charlotte Knagh Trojahn, formand
og
Carla Tønder Jessing, næstformand

Kære Merete Riisager

Danmarks to vejlederforeninger UUVF og DVF har med interesse læst rapporten og anbefalingerne fra Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelser. På baggrund af rapporten fremsender vi hermed vores synspunkter og anbefalinger til det videre arbejde:

Det er vigtigt, at de unge fortsat kan få kvalificeret vejledning, hvor fokus er på den unges motivation og ressourcer. Vejledningen skal fortsat varetages af kvalificerede vejledere. Som foreninger er vi optaget af en fortsat professionalisering af vejledningen og af de tilbud, der gives til de unge.

Vi kan derfor være bekymrede for, om nedlæggelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning som selvstændig institution og etableringen af kommunale ungeenheder vil svække vejledningsfagligheden og den professionelle vejledning af de unge. Vi anbefaler, at der fortsat stilles krav om formel og anerkendt uddannelse af alle i ungeenhederne. Det frarådes at lade uddannelseskravet være op til den enkelte kommune, da vejledningsopgaven jo er tværkommunal og -sektoriel – der skal derimod fortsat sættes nationale standarder for kvalificering på området.

Desuden mener vi i tråd med Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, at:

  • Skoler og vejledere bør samarbejde tæt i udskolingen
  • Samarbejdet mellem skoler og vejledere bør bygge på karrierelæring
  • Vejledning i udskolingen bør være for alle elever, så alle bliver udfordret på deres valg

Med venlig hilsen
På vegne af Danmarks Vejlederforening og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Charlotte Knagh Trojahn og Carla Tønder Jessing (Formand og næstformand i DVF)
Lotte Klein og Benny Wielandt (Formand og næstformand i UUVF)