Vil du til Sydspanien i en uge? 31. januar er der ansøgningsfrist for det internationale Academia-program arrangeret af Euroguidance, hvor vejledere fra hele Europa i løbet af en uge kan få indblik i, hvordan vejledning foregår i et andet europæisk land.

Der er mulighed for studieophold i Belgien, Estland, Frankrig, Letland, Luxembourg, Rumænien, Slovenien, Spanien, Storbrittanien, Sverige og Tyskland. (og så selvfølgelig Danmark!) 

Programindholdet er gratis, men man står selv for alle andre udgifter.

Læs mere om Academia Mobility Experiences på Euroguidances hjemmeside.

I decembernummeret af VEJLEDEREN stiller formand Carla Tønder Jessing skarpt på forskellen mellem karrierelæring og karrierekompetencer og lægger op til en diskussion om, hvordan karriere skal forstås i en dansk kontekst. I en anden artikel advarer Svend Broholm mod, at “årlige besparelser koblet med en styringsfikseret ledelsesform presser de fagprofessionelle løsninger i knæ i den offentlige sektor”.

Forud for igangsættelsen af de nye sammenhængende kommunale ungeindsatser er der både negative og positive forventninger at spore hos UU-sektoren. Men der findes heldigvis gode erfaringer at bygge på, og Frederiksberg Kommune er et eksempel. Læs mere om Ungecenter Frederiksberg enten i dit blad, eller her på hjemmesiden: Fagligheden sejrer på Frederiksberg

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

I efterårets temanummer af VEJLEDEREN sætter vi fokus på karrierelæring. Læs bl.a. 10 skarpe til Rie Thomsen, hvori hun argumenterer for, at karrierelæring åbner verden, samt Camilla Hutters' klumme om at stadig flere unge trives dårligt og oplever stort forventningspres på uddannelserne. 

Derudover indeholder bladet en spændende artikel med titlen Slut med sodavandsbesøg med henvisning til de firmabesøg, hvor skoleeleverne bliver vist rundt på virksomheden med en afsluttende sodavand i kantinen uden kobling til refleksion og læring. Men karrierelæring er et langt bredere begreb, som netop flytter fokus fra valg til læring. Forsker Randi Boelskifte Skovhus påpeger i artiklen, at karrierelæring kan bidrage til at unge får erfaring med og mulighed for at reflektere og forstå betydningen af det arbejdsrum og det samfund, de lever i.

Læs artiklen her: Slut med sodavandsbesøg

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Fredag 13. oktober 2017 landede en stor aftale inden for det forberedende område, herunder den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det kritiske punkt har for Danmarks Vejlederforening været, hvorvidt Ungdommens Uddannelsesvejledning ville bestå. Vi ser nu i den færdige aftale, at opgaverne vil bestå, og at man heldigvis stadig vil kræve en vejledningsfaglig uddannelse af de personer, der skal varetage disse opgaver, netop som Danmarks Vejlederforening har kæmpet for i form af høringssvar samt møder i Undervisningsministeriet. 

Læs mere om aftalen på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor man også kan hente hele aftaleteksten i pdf-format: Reform af de forberedende tilbud

generalforsamlingen d. 13/9 2017 blev Carla Tønder Jessing valgt som ny formand for Danmarks Vejlederforening. Tidligere formand Charlotte Knagh Trojahn ønskede ikke genvalg, men blev i stedet valgt som ordinært bestyrelsesmedlem. Carla Tønder Jessing har stor erfaring med vejledning og er tidligere videncenterleder v/ VIA University College. Hun blev første gang valgt ind i bestyrelsen i 2012 og har gennem årene repræsenteret foreningen i en række udvalg, både i Danmark og internationalt. Danmarks Vejlederforening er stolte af at have en så stor vejledningsfaglig kapacitet på formandsposten.

Yderligere blev to nye medlemmer valgt til bestyrelsen. Se den nye bestyrelse her på hjemmesiden: Bestyrelsen

Læs hele referatet her: Referat generalforsamling 2017