Forældreindsatsen Ditbarnsfremtid har lavet en podcastserie under overskriften Samtaler om uddannelse. Vores formand Karina Meinecke er sammen med Rie Thomsen med i podcast 1: Forældre må godt blande sig, hvor de taler om det at være i tvivl om sit uddannelsesvalg og hvordan man som forældre kan støtte op om processen. Karina er også med i podcast 2: Er du i tvivl, er du ikke alene, hvor hun taler med fire unge om deres valgproces og drømme for fremtiden. I podcast 3: Forældre som bolværk, som kommer i næste uge, er vores næstformand Lis Brok-Jørgensen i studiet sammen med Rita Buhl. De taler også om forældrenes rolle i forbindelse med uddannelsesvalget. Der kommer yderligere to podcast. I kan finde dem alle her: Podcast | Ditbarnsfremtid

En anden medieoptræden fandt sted den 29. november 2019, hvor Karina var i P1 Morgen i forbindelse med EVAs undersøgelse, der viser at køn spiller en rolle for valg af uddannelse. Hør hvad Karina havde at fortælle: P1 Morgen | Fredag 29. nov. 2019

Som en lille julegave til vores læsere har vi helt ekstraordinært valgt at lægge endnu en artikel fra seneste nummer af VEJLEDEREN op på hjemmesiden. Denne artikel handler om kønnets betydning i forbindelse med uddannelsesvalg. Læs den her: Kønnet er helt skævt

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN landet i vores medlemmers postkasser, og denne gang indeholder det bl.a. et portræt af foreningens nye formand, Karina Meinecke. Hun taler bl.a. om, hvordan hun med sit formandskab gerne vil være med til at styrke vejlederidentiteten. Du kan læse hele artiklen enten i bladet, eller her på hjemmesiden: Ny formand vil sætte vejlederidentiteten i fokus

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Ved generalforsamlingen 18/11 2019 blev Karina Meinecke valgt som ny formand for Danmarks Vejleder­forening. Foreningens tidligere formand, Carla Tønder Jessing, havde valgt ikke at genopstille.

Derudover fik bestyrelsen to nye medlemmer og to nye suppleanter, og Laura Cordes Felby holdt et spændende oplæg om karrierelæring i gymnasiet.

Læs mere her: Referat generalforsamling 2019

Så er den endelige dagsorden klar for dette års generalforsamling, som afholdes i København d. 18. november kl. 15-17. Til denne generalforsamling vil der bl.a. blive valgt ny formand, idet Carla Tønder Jessing desværre har valgt at trække sig fra posten. Carla tog først en tørn som konstitueret formand, da daværende formand Charlotte Knagh Trojahn skulle på barsel, og derefter blev hun valgt som formand i 2017. Vi takker for tre gode år!

Generalforsamlingen vil som altid blive indledt med et vejledningsfagligt oplæg. Denne gang er oplægsholderen ph.d.-studerende Laura Cordes Felby, som vil fortælle om karrierelæring i teori og praksis.

Læs dagsordenen her på hjemmesiden: Dagsorden for ordinær generalforsamling 18/11 2019