Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN udkommet, og denne gang indeholder det bl.a. en spændende klumme fra Camilla Hutters om hendes håb for det nye nationale program for valg af ungdomsuddannelse. På baggrund af eksisterende forskning foreslår hun bl.a. at mindske presset på de unge, og at se uddannelsesvalg som noget, der skal læres.

Bladet indeholder også et portræt af Rie Thomsen, Danmarks nye professor i karrierevejledning, hvori hun tager afstand til karrierevejledning der fokuserer på hvad samfundet har brug for: “Det er et snævert perspektiv at måle succes på, hvad der giver anerkendelse i andres øjne. Jeg er optaget af at lave en karrierevejledning, som stiller spørgsmålet: Hvordan bliver dit liv, som du ønsker, det skal være?”

Camilla Hutters' klumme kan kun læses i bladet, men portrættet af Rie Thomsen kan også læses her på hjemmesiden: Vejledningen skal skabe håb og optimisme

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Som vi var en af de første kilder til at fortælle om her i påskeferien, er vores bestyrelsesmedlem Karina Meinecke en af de 21 udvalgte medlemmer af Undervisningsministeriets nye rådgivningsgruppe for en forenklet elevplan. Vi ønsker hende et stort tillykke.

Rådgivningsgruppen skal ifølge Undervisningsministerietse på mulighederne for at integrere de forskellige planer, eleverne møder i 8. og 9. klasse. Udover elevplanen drejer det sig om uddannelsesparathedsvurderingen, uddannelsesplanen og studievalgsportfolioen.” Rådgivningsgruppen vil undervejs samarbejde med en ekspertgruppe, som bliver nedsat i efteråret 2019.

Har du lyst til at høre oplæg fra Norman Amundson, Gideon Arulmani, Mark Savickas, og mange andre spændende vejledningsstjerner? Så skal du til IAEVG-konference 11.-13. september i Bratislava, Slovakiet. Temaet for konferencen er i år Career Guidance for Inclusive Society.

Tilmelder man sig før d. 15. maj, koster det 100 euro mindre. Læs mere og tilmeld dig på konferencens hjemmeside: IAEVG Conference 2019

D. 8. marts afholdt Rie Thomsen sin tiltrædelsesforelæsning som Danmarks første professor i karrierevejledning. Forelæsningen handlede bl.a. om, hvordan de færreste mennesker følger en lineær karrierevej, og hvor vigtigt dette faktum er at kommunikere til de unge, så de kan føle sig mindre pressede ift. uddannelsesvalg. En reportage fra forelæsningen kan læses på folkeskolen.dk, og en optagelse af selve forelæsningen ligger på DPU's hjemmeside.

Rie har igennem mange år været fast skribent i VEJLEDEREN, og flere af vores bestyrelsesmedlemmer var naturligvis at finde blandt publikum. En opdateret oversigt over bestyrelsens aktiviteter kan til enhver tid findes i vores kalender.

Forelæsningen blev meget passende afsluttet med fællessangen Lad dem lege i livstræets krone.

Vil du på vejlederseminar i Norge med alt betalt?

Den 9.-11. maj afholder det norske Erasmus+-kontor et seminar om den internationale dimension af vejledning, og hvorfor international mobilitet er vigtig i uddannelsesforløb.

Der er plads til to danske deltagere, som udvælges af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Læs mere, og send din ansøgning, på UFM's hjemmeside: International Mobilitet og Livslang Læring