Den 20. juni udkom seneste nummer af foreningens medlemsblad, VEJLEDEREN. Her kan du blandt andet læse Camilla Hutters’ klumme om en nyligt offentliggjort undersøgelse af EVA af 6000 unges oplevelse af uddannelsesvalget. Ikke mindre end 44 procent af de unge udtrykker, at det er et stort pres at skulle vælge uddannelse. En fjerdedel af dem oplever ovenikøbet, at de ikke får den hjælp, de har brug for i forbindelse med deres uddannelsesvalg. Camilla Hutters peger på, at hvis presset omkring de unges uddannelsesvalg skal reduceres, er det vigtigt at tilbyde en vejledning, der understøtter de unges læreprocesser.

Læs hele klummen af Camilla Hutters i VEJLEDEREN, eller her på hjemmesiden: Unges oplevelse af pres skal tages alvorligt

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Husk, at du altid kan få mere vejledernyt i vores nyhedsbrev, som udkommer cirka hver anden måned og er skrevet af formanden. Du kan modtage nyhedsbrevet per email, eller du kan læse alle hidtil udkomne nyhedsbreve her på hjemmesiden: Nyhedsbrev fra Danmarks Vejlederforening

På et fælles seminar d. 12.-13. april for bestyrelserne fra hhv. Danmarks Vejlederforening og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening arbejdede vi videre på planerne om en eventuel sammenlægning af de to foreninger. Den nuværende plan er at sammenlægge pr. 1/1 2020, såfremt begge foreningers medlemmer stemmer for forslaget.

Læs mere i seneste nyhedsbrev samt i referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN udkommet! Denne gang kan du læse Hanne Paustian Tinds skarpe og kritiske klumme om finansieringen af den nye FGU. Derudover indeholder bladet Peter Plants gennemgang af Norges ambitiøse vejledningstiltag samt en spændende artikel om, hvordan man vha. adfærdsdesign kan få universitetsstuderende til i højere grad at benytte studievejledernes tilbud. 

Alle tre artikler kan findes i bladet, men klummen kan desuden læses gratis her på hjemmesiden: Kommer FGU til at stå for Fattig Generation Ung?

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

I Danmarks Vejlederforening vægter vi åbenhed højt, så derfor har man siden 2015 kunnet læse referater fra vores bestyrelsesmøder her på hjemmesiden. Du kan således altid holde dig opdateret på, hvad bestyrelsen aktuelt arbejder med og er optaget af. 

Referaterne kan findes under menupunktet “Om foreningen > Bestyrelsesarbejde”, eller ved at følge dette link: Bestyrelsesarbejde i Danmarks Vejlederforening