Bestyrelsen har netop afgivet høringssvar på 4 lovudkast, som har med den kommende FGU-lov at gøre. Denne nye lov vil betyde store forandringer på vejledningsområdet.

Særligt er nok lovudkast 3 interessant, fordi det handler om markante ændringer af den nuværende vejledningslov. Det vil betyde, at der ikke længere vil være en specifik lov om uddannelses- og erhvervsvejledning, hvilket Danmarks Vejlederforening beklager. Desuden er vi meget bekymrede for, at den professionelle vejledningsfaglighed og vejledningsudførelse vil blive udvisket i den foreslåede nye struktur, hvor ansvaret bliver lagt hos kommunalbestyrelsen i meget forskellige kommunale rammer.

Læs alle fire høringssvar her på hjemmesiden:

Kombinationen af at vejlede unge og at udvikle nye, systematiserede vejledningsmetoder er en drivkraft for UU-vejleder Karina Meinecke, der bliver portrætteret i årets første nummer af VEJLEDEREN. Karina Meinecke har blandt andet udviklet en manual for gruppevejledning. Samtidigt hejser hun et flag for individuel vejledning, som hun mener, alle burde have ret til, ikke blot de såkaldt ikke-uddannelsesparate unge. “Vejledningen har rigtig mange facetter, og det skal vi blive ved med at udforske og udfordre”, siger Karina Meinecke.

I bladet kan du også læse Bo Klindt Poulsens skarpe kritik af nutidens altomfattende indsamling af private data, og du kan læse om Hanne Warmings forskning i skjulte styrker hos udsatte børn og unge. Bladet indeholder også en grundig beskrivelse af, hvordan UU Center Syd bruger virtual reality til at vise unge hverdagen som håndværker og dermed justere deres stereotype opfattelser, så flere bliver interesserede i erhvervsuddannelser.

Portrættet af Karina Meinecke kan læses både i bladet, og her på hjemmesiden: Karina Meinecke: Udviklende arbejde styrker gejsten

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Vil du til Sydspanien i en uge? 31. januar er der ansøgningsfrist for det internationale Academia-program arrangeret af Euroguidance, hvor vejledere fra hele Europa i løbet af en uge kan få indblik i, hvordan vejledning foregår i et andet europæisk land.

Der er mulighed for studieophold i Belgien, Estland, Frankrig, Letland, Luxembourg, Rumænien, Slovenien, Spanien, Storbrittanien, Sverige og Tyskland. (og så selvfølgelig Danmark!) 

Programindholdet er gratis, men man står selv for alle andre udgifter.

Læs mere om Academia Mobility Experiences på Euroguidances hjemmeside.

I decembernummeret af VEJLEDEREN stiller formand Carla Tønder Jessing skarpt på forskellen mellem karrierelæring og karrierekompetencer og lægger op til en diskussion om, hvordan karriere skal forstås i en dansk kontekst. I en anden artikel advarer Svend Broholm mod, at “årlige besparelser koblet med en styringsfikseret ledelsesform presser de fagprofessionelle løsninger i knæ i den offentlige sektor”.

Forud for igangsættelsen af de nye sammenhængende kommunale ungeindsatser er der både negative og positive forventninger at spore hos UU-sektoren. Men der findes heldigvis gode erfaringer at bygge på, og Frederiksberg Kommune er et eksempel. Læs mere om Ungecenter Frederiksberg enten i dit blad, eller her på hjemmesiden: Fagligheden sejrer på Frederiksberg

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

I efterårets temanummer af VEJLEDEREN sætter vi fokus på karrierelæring. Læs bl.a. 10 skarpe til Rie Thomsen, hvori hun argumenterer for, at karrierelæring åbner verden, samt Camilla Hutters' klumme om at stadig flere unge trives dårligt og oplever stort forventningspres på uddannelserne. 

Derudover indeholder bladet en spændende artikel med titlen Slut med sodavandsbesøg med henvisning til de firmabesøg, hvor skoleeleverne bliver vist rundt på virksomheden med en afsluttende sodavand i kantinen uden kobling til refleksion og læring. Men karrierelæring er et langt bredere begreb, som netop flytter fokus fra valg til læring. Forsker Randi Boelskifte Skovhus påpeger i artiklen, at karrierelæring kan bidrage til at unge får erfaring med og mulighed for at reflektere og forstå betydningen af det arbejdsrum og det samfund, de lever i.

Læs artiklen her: Slut med sodavandsbesøg

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.