Har du lyst til at høre oplæg fra Norman Amundson, Gideon Arulmani, Mark Savickas, og mange andre spændende vejledningsstjerner? Så skal du til IAEVG-konference 11.-13. september i Bratislava, Slovakiet. Temaet for konferencen er i år Career Guidance for Inclusive Society.

Tilmelder man sig før d. 15. maj, koster det 100 euro mindre. Læs mere og tilmeld dig på konferencens hjemmeside: IAEVG Conference 2019

D. 8. marts afholdt Rie Thomsen sin tiltrædelsesforelæsning som Danmarks første professor i karrierevejledning. Forelæsningen handlede bl.a. om, hvordan de færreste mennesker følger en lineær karrierevej, og hvor vigtigt dette faktum er at kommunikere til de unge, så de kan føle sig mindre pressede ift. uddannelsesvalg. En reportage fra forelæsningen kan læses på folkeskolen.dk, og en optagelse af selve forelæsningen ligger på DPU's hjemmeside.

Rie har igennem mange år været fast skribent i VEJLEDEREN, og flere af vores bestyrelsesmedlemmer var naturligvis at finde blandt publikum. En opdateret oversigt over bestyrelsens aktiviteter kan til enhver tid findes i vores kalender.

Forelæsningen blev meget passende afsluttet med fællessangen Lad dem lege i livstræets krone.

Vil du på vejlederseminar i Norge med alt betalt?

Den 9.-11. maj afholder det norske Erasmus+-kontor et seminar om den internationale dimension af vejledning, og hvorfor international mobilitet er vigtig i uddannelsesforløb.

Der er plads til to danske deltagere, som udvælges af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Læs mere, og send din ansøgning, på UFM's hjemmeside: International Mobilitet og Livslang Læring

“Da UU blev dannet var vejledning tænkt for alle, til gavn for den unge og til gavn for samfundet. Men med alle de seneste reformer handler det mere om udsatte unge, om målgruppevurdering, uddannelsesparathedsvurdering, overgange og adgangskrav.”

Sådan siger Anders Ladegaard, formand for UU Danmark, i et interview i seneste nummer af VEJLEDEREN. Interviewet sker i forbindelse med offentliggørelsen af UU Danmarks Tænketanks notat Vejledning til fremtidens fremtid. Læs interviewet i seneste nummer af VEJLEDEREN, eller her på hjemmesiden: Tænketank vil sikre lige adgang til vejledning

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

For nylig tiltrådte Rie Thomsen som Danmarks første professor i karrierevejledning ved DPU. Rie har gennem mange år ydet en betydelig indsats i Danmarks Vejlederforening, bl.a. som fast skribent i VEJLEDEREN, hvor hun er en del af anmelderteamet 3xR. Vi ønsker hende stort tillykke med den nye stilling, og håber at se mange af vores medlemmer til hendes tiltrædelsesforelæsning d. 8. marts. Læs mere om begivenheden på DPU's hjemmeside: Hvad er karriere? Tiltrædelsesforelæsning ved professor MSO Rie Thomsen