Danmarks Vejlederforening afgiver løbende høringssvar til særligt Børne- og Undervisningsministeriet til love og bekendtgørelser, der har med vejlednings- og uddannelsesområdet at gøre. På den måde fastholder vi politikernes og embedsværkets opmærksomhed på, at betingelserne for høj kvalitet i vejledning og uddannelse i høj grad drejer sig om de regler, der sætter rammen for praksis. Særligt gør vi opmærksom på, når dem der har brug for vejledning, rammes af uhensigtsmæssige ændringer. Et eksempel på det kan læses i den aktuelle høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Afstandszoner i skoleåret 2023/24). Her kommenterer Danmarks Vejlederforening, at det er med til at skabe uro hos de unge, når man gennemfører ny lovgivning på meget kort tid, som har stor konsekvens for de unge. 

Du kan til enhver tid holde dig opdateret på alle vores høringssvar her på hjemmesiden under menupunktet Høringssvar.

Vi i Danmarks Vejlederforening vil gerne sige tak til jer alle for et aktivt og resultatfyldt 2022. Vi ser frem til 2023, som starter flot ud med konference på Vejledningens Dag 1. februar.

Godt nytår!

En illustration af et grønt garnnøgle.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN udkommet!

Denne gang kan du bl.a. læse om forskningsprojektet Next Step, som viser at bare 30 minutter af målrettet vejledning kan løfte andelen af gymnasieelever fra ikke akademiske hjem, som søger ind på videregående uddannelser, fra 41% til 47%.

Du kan også læse om UU-vejleder Hanne Charina Baumanns erfaringer med at inddrage håndarbejde i vejledningsrummet som del af projektet Unge med Kant.

Strikkeartiklen kan du kun læse i selve bladet, men artiklen om Next Step kan også læses her på hjemmesiden: Vejledning kan ændre unges søgemønstre

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

D. 21. november afholdt Danmarks Vejlederforening sin årlige generalforsamling — endnu engang virtuelt, så alle interesserede let kunne dukke op. Bestyrelsen blev genvalgt, og Louise Dahl trådte til som ny suppleant.

Formand Karina Meinecke afgav sin beretning, som nu også ligger tilgængelig her på hjemmesiden: Formandens beretning 2022

Du kan også læse hele referatet af generalforsamlingen: Referat generalforsamling 2022

“We need to be practical and critical” siger professor Ronald Sultana, som er keynote på Københavns Professionshøjskole og Danmarks Vejlederforenings konference. Temaet for konferencen: “At høre til” vil blive drøftet af Ronald Sultana i et socialt retfærdighedsperspektiv.

Vi har alle brug for at høre til på arbejdsmarkedet, på uddannelsen, i lokalsamfundet, i skolen… og i vejledningen. Men hvordan understøttes oplevelsen af at høre til i en ellers stærkt individualiseret tid?

Efter Sultanas keynote vil vejledere samt ledere af vejledningsindsatser invitere os ind i deres daglige praksis, hvor det “at høre til” vil blive diskuteret og afprøvet i workshops.

Årets konference markerer samtidig startskuddet for “Vejledningens dag” som er professionens nye mærkedag d. 1. februar. Vi fejrer det professionelle fællesskab og vejledningsfaglige tilhør, som binder os sammen på tværs af sektorer.

Læs mere, og tilmeld dig, her: At høre til — Vejlederkonference på Vejledningens dag d. 1. februar