Den 2/2 holdt Danmarks Vejlederforening et virtuelt medlemsmøde med temaet Vejledning til arbejdsmarkedet — kig ind i praksis fra hhv. Aarhus Universitet og Studievalg Danmark. Programmet stod på oplæg fra Karen Lintner, der er karrirekonsulent på Aarhus Universitet og oplæg af Jacob Bækkegaard, der er studie- og karrierevejleder i Studievalg Danmark, og derefter fælles debat og gruppesnak i break out rooms.

Slides fra Jacobs oplæg kan downloades her: Slides fra medlemsmøde 2/2 2022

Karen Lintner brugte ikke PowerPoint, men har opsummeret sit illustrerede oplæg herunder:

En person med mange hatte på, som holder ordene 'samfund' og 'individ' i sine hænder, som om der skal balanceres mellem dem.

At vejlede kan i manges ører lyde som en simpel opgave. Den vejledningssøgende, der f.eks. spørger “hvad skal jeg vælge, hvis jeg vil være sikker på at få et job” forventer et lineært svar — men vejledningen er ofte meget mere kompleks — både indholdsmæssigt og ligeledes den position man indtager som vejleder. En vejleder kan have mange kasketter og roller man udfylder. Der kan være forskellige målgrupper man arbejder med og mod. Der er en del viden og værktøjer man skal have styr på, for at kunne bedrive sin vejledning. Det er hele tiden i en balance mellem individet og samfundet. Og så står man også i situationer, hvor man bliver betragtet som en meningsdanner og/eller ekspert. Det kan både være egne forventninger til en selv, men også være forventninger der rent faktisk opstår blandt de relationer en vejleder opbygger i deres praksis. Denne illustration er et billede på karrierevejlederens rolle på universitetet. Hvad ville der stå på dine kasketter, skiltene og dit videnspapir?

En grafisk tegning af en båd sejlende på bølger.

Sådan indleder den nye klummeskribent, Hanne Fischer, sin artikel i seneste nummer af VEJLEDEREN. Hanne Fischer er direktør ved FGU Vestegnen og tillige formand for Direktør- og Rektorkollegiet for landets 27 FGU-institutioner. I klummen fortæller hun om den Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor læringen tager udgangspunkt i den enkelte unges behov, og hvor det sjældent er undervisningen alene, der har betydning: “Det handler også om, hvordan de unge bliver mødt, og hvordan der følges op på, hvor de er i livet.”

Du kan også læse bestyrelsesmedlem Marie Nordskov Nielsens eftertanke om at skifte arena og selv prøve at være vejledningssøgende i forbindelse med jobskifte og derved se sin egen praksis fra en anden side.

Eftertanken kan kun læses i det fysiske blad, men klummen kan også læses her på hjemmesiden: Der findes ingen forkerte unge

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Så er det snart tid til endnu et medlemsmøde. Temaet denne gang er Vejledning til arbejdsmarkedet — kig ind i praksis fra hhv. Aarhus Universitet og Studievalg Danmark. Vi ses på us02web.zoom.us/j/88424411216

(se dette opslag på Facebook)

Danmarks Vejlederforening inviterer til

Medlemsmøde

D. 2/2 kl. 19:30 - 20:30 på Zoom

Tema: Vejledning til arbejdsmarkedet

— kig ind i praksis fra hhv. Aarhus Universitet og Studievalg Danmark

Vores næste medlemsmøde bliver et uformelt møde, hvor vi kigge rind i vejledningspraksis. Det er med oplæg fra Karen Lintner, der er karrirekonsulent på Aarhus Universitet og oplæg af Jacob Bækkegaard, der er studie- og karrierevejleder i Studievalg Danmark. Der vil blive tid til at have en fælles debat og gruppesnak i break out rooms om temaet “Vejledning til arbejdsmarkedet”. Det foregår online over Zoom, og du behøver ikke at have programmet for at være med.

Moderator Karen og Jacob

Program

 • Kl. 19:30 - 19:35: Velkomst og aggrund for vores tema
 • Kl. 19:35 - 19:45: Praksis oplæg v. Karen
 • Kl. 19:45 - 19:50: Praksis oplæg v. Jacob
 • Kl. 19:50 - 20:20: Vekselvirkning mellem break out rooms og fælles debat
 • Kl. 20:20 - 20:30: Hvad har vi lært i dag? (opsamling)

Vel mødt på Zoom — linket er us02web.zoom.us/j/88424411216

Den 29. november afholdt Danmarks Vejlerforening generalforsamling, hvor formanden blev genvalgt med stor opbakning. Peter Plant indledte generalforsamlingen med et oplæg om Green Guidance. På dagsordenen var bl.a. et forslag om vedtægtsændring, ift. gennem hvilke kanaler bestyrelsen vil indkalde til generalforsamling.

Hvis du vil vide mere om hvad der fandt sted, kan du her på hjemmesiden læse både referatet og formandens beretning.

Vi starter 19.30. Link til ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/83383483157

Det er muligt at logge på fra 19.15.

Traditionen tro starter vi med et vejledningsrelevant oplæg på en halv time.

I år er vi så heldige at kunne byde velkommen til Peter Plant, som vil holde et oplæg om Green Guidance.

Derefter starter selve generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent og referent for generalforsamlingen
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer – er ikke på valg i år
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
 10. Evt

Indkomne forslag

Da vi bruger de sociale medier og hjemmesiden til at informere om nyheder, vil vi fremadrettet ikke udgive nyhedsbrevet i samme omfang og arbejder hen imod en udfasning. Derfor er det nødvendigt at ændre ordlyden i vedtægternes § 7 Generalforsamlingen. Hvor der nu står: …via hjemmesiden og nyhedsbrev, foreslår bestyrelsen i Danmarks Vejlederforening derfor følgende formulering:

Indkaldelse og foreløbig dagsorden offentliggøres via hjemmesiden og sociale medier senest 2 måneder før generalforsamlingen.

Medlem af bestyrelsen

Hvis du synes det kunne være spændende at være med i en engageret bestyrelse der brænder for vejledning, enten som bestyrelsesmedlem eller suppleant, er du velkommen til at kontakte Karina på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis du ønsker mere information.