I efterårets temanummer af VEJLEDEREN sætter vi fokus på karrierelæring. Læs bl.a. 10 skarpe til Rie Thomsen, hvori hun argumenterer for, at karrierelæring åbner verden, samt Camilla Hutters' klumme om at stadig flere unge trives dårligt og oplever stort forventningspres på uddannelserne. 

Derudover indeholder bladet en spændende artikel med titlen Slut med sodavandsbesøg med henvisning til de firmabesøg, hvor skoleeleverne bliver vist rundt på virksomheden med en afsluttende sodavand i kantinen uden kobling til refleksion og læring. Men karrierelæring er et langt bredere begreb, som netop flytter fokus fra valg til læring. Forsker Randi Boelskifte Skovhus påpeger i artiklen, at karrierelæring kan bidrage til at unge får erfaring med og mulighed for at reflektere og forstå betydningen af det arbejdsrum og det samfund, de lever i.

Læs artiklen her: Slut med sodavandsbesøg

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Fredag 13. oktober 2017 landede en stor aftale inden for det forberedende område, herunder den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det kritiske punkt har for Danmarks Vejlederforening været, hvorvidt Ungdommens Uddannelsesvejledning ville bestå. Vi ser nu i den færdige aftale, at opgaverne vil bestå, og at man heldigvis stadig vil kræve en vejledningsfaglig uddannelse af de personer, der skal varetage disse opgaver, netop som Danmarks Vejlederforening har kæmpet for i form af høringssvar samt møder i Undervisningsministeriet. 

Læs mere om aftalen på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor man også kan hente hele aftaleteksten i pdf-format: Reform af de forberedende tilbud

generalforsamlingen d. 13/9 2017 blev Carla Tønder Jessing valgt som ny formand for Danmarks Vejlederforening. Tidligere formand Charlotte Knagh Trojahn ønskede ikke genvalg, men blev i stedet valgt som ordinært bestyrelsesmedlem. Carla Tønder Jessing har stor erfaring med vejledning og er tidligere videncenterleder v/ VIA University College. Hun blev første gang valgt ind i bestyrelsen i 2012 og har gennem årene repræsenteret foreningen i en række udvalg, både i Danmark og internationalt. Danmarks Vejlederforening er stolte af at have en så stor vejledningsfaglig kapacitet på formandsposten.

Yderligere blev to nye medlemmer valgt til bestyrelsen. Se den nye bestyrelse her på hjemmesiden: Bestyrelsen

Læs hele referatet her: Referat generalforsamling 2017

Robusthed er det nye modeord i den pædagogiske verden. Det ses ofte som den enkeltes eget ansvar at blive robust, men det er helt forkert, mener professor Peter Berliner, som i seneste nummer af VEJLEDEREN peger på, at netop fællesskaber er afgørende for at skabe robuste individer. Sociolog Rasmus Willig følger op med et sociologisk perspektiv på samfundsudviklingen, hvor han skriver, at “vi er gået fra at have haft medbestemmelse over til en periode med medhør, og nu skal vi bare være medgørlige”. Den fulde artikel kan læses både i seneste nummer af VEJLEDEREN, samt her på hjemmesiden: Robusthed er en fælles sag

Får du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem her.

Carla Tønder Jessing fra Danmarks Vejlederforening har deltaget i et større udviklingsarbejde sammen med Undervisningsministeriet om køn og ligestilling i dagtilbud, uddannelse og vejledning. Resultatet er offentliggort i en rapport, som kan downloades nederst på denne side.

Opfølgende har Carla nu skrevet et debatindlæg på UU Danmarks hjemmeside om rapportens tilblivelse og indhold. Bl.a. fortæller hun, at udvalget foreslog, at det obligatoriske emne Uddannelse og Job skulle timefastsættes for at få virkelig kønsmæssig effekt, men at dette er fjernet i den endelige rapport. Læs hele indlægget her: Hvad kan vi gøre for at ændre uligestillingen?