På et fælles seminar d. 12.-13. april for bestyrelserne fra hhv. Danmarks Vejlederforening og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening arbejdede vi videre på planerne om en eventuel sammenlægning af de to foreninger. Den nuværende plan er at sammenlægge pr. 1/1 2020, såfremt begge foreningers medlemmer stemmer for forslaget.

Læs mere i seneste nyhedsbrev samt i referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

Så er et nyt nummer af VEJLEDEREN udkommet! Denne gang kan du læse Hanne Paustian Tinds skarpe og kritiske klumme om finansieringen af den nye FGU. Derudover indeholder bladet Peter Plants gennemgang af Norges ambitiøse vejledningstiltag samt en spændende artikel om, hvordan man vha. adfærdsdesign kan få universitetsstuderende til i højere grad at benytte studievejledernes tilbud. 

Alle tre artikler kan findes i bladet, men klummen kan desuden læses gratis her på hjemmesiden: Kommer FGU til at stå for Fattig Generation Ung?

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

I Danmarks Vejlederforening vægter vi åbenhed højt, så derfor har man siden 2015 kunnet læse referater fra vores bestyrelsesmøder her på hjemmesiden. Du kan således altid holde dig opdateret på, hvad bestyrelsen aktuelt arbejder med og er optaget af. 

Referaterne kan findes under menupunktet “Om foreningen > Bestyrelsesarbejde”, eller ved at følge dette link: Bestyrelsesarbejde i Danmarks Vejlederforening

Bestyrelsen har netop afgivet høringssvar på 4 lovudkast, som har med den kommende FGU-lov at gøre. Denne nye lov vil betyde store forandringer på vejledningsområdet.

Særligt er nok lovudkast 3 interessant, fordi det handler om markante ændringer af den nuværende vejledningslov. Det vil betyde, at der ikke længere vil være en specifik lov om uddannelses- og erhvervsvejledning, hvilket Danmarks Vejlederforening beklager. Desuden er vi meget bekymrede for, at den professionelle vejledningsfaglighed og vejledningsudførelse vil blive udvisket i den foreslåede nye struktur, hvor ansvaret bliver lagt hos kommunalbestyrelsen i meget forskellige kommunale rammer.

Læs alle fire høringssvar her på hjemmesiden:

Kombinationen af at vejlede unge og at udvikle nye, systematiserede vejledningsmetoder er en drivkraft for UU-vejleder Karina Meinecke, der bliver portrætteret i årets første nummer af VEJLEDEREN. Karina Meinecke har blandt andet udviklet en manual for gruppevejledning. Samtidigt hejser hun et flag for individuel vejledning, som hun mener, alle burde have ret til, ikke blot de såkaldt ikke-uddannelsesparate unge. “Vejledningen har rigtig mange facetter, og det skal vi blive ved med at udforske og udfordre”, siger Karina Meinecke.

I bladet kan du også læse Bo Klindt Poulsens skarpe kritik af nutidens altomfattende indsamling af private data, og du kan læse om Hanne Warmings forskning i skjulte styrker hos udsatte børn og unge. Bladet indeholder også en grundig beskrivelse af, hvordan UU Center Syd bruger virtual reality til at vise unge hverdagen som håndværker og dermed justere deres stereotype opfattelser, så flere bliver interesserede i erhvervsuddannelser.

Portrættet af Karina Meinecke kan læses både i bladet, og her på hjemmesiden: Karina Meinecke: Udviklende arbejde styrker gejsten

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.