Igen i år er Danmarks Vejlederforenings bestyrelse med til at repræsentere Danmark til det årlige internationale vejledningssymposium arrangeret af ICCDPP (The International Centre for Career Development and Public Policy): Gitte Dybdal som repræsentant for Studievalg Danmark, Lis Brok-Jørgensen som repræsentant for Efterskoleforeningen, og vores formand Carla Tønder Jessing som repræsentant for Danmarks Vejlederforening. Delegationen består yderligere af Jeppe Hansen, repræsentant for VIA UC, og Kristina Mariager-Anderson, repræsentant for DPU, Århus Universitet

Til forskel fra tidligere år er den danske deltagelse i år ikke arrangeret af Undervisningsministeriet, men derimod af Steffen Jensen, bestyrelsesmedlem hos ICCDPP. 

Bestyrelsen glæder sig til at høre nyt fra og bidrage til den internationale dialog i Tromsø 17.-20. juni. Læs mere om symposiet på arrangørens hjemmeside: ICCDPP International Symposium Norway 2019

Regeringen kom kort før jul med et udspil, der indeholder en styrkelse af Studievalg Danmark med et bevillingsløft på 24 mio. kr. De ekstra ressourcer ville blive brugt til at styrke vejledningen på ungdomsuddannelserne, fx ved at give mere tid til vejledning af den enkelte unge. Udspillet er en del af regeringens Sammenhængsreform.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside: Nyt ungeudspil: Veje til uddannelse og job med mod på livet

Årets sidste nummer af VEJLEDEREN er udkommet, og denne gang indeholder det bl.a. en skarp klumme af Hanne Paustian Tind om, hvordan man burde ændre uddannelses­parat­heds­vurderingen til at fokusere mere på processen end det, der for de unge opfattes som et stempel. Hun foreslår, at man i stedet for at opdele eleverne i “uddannelsesparat” og “ikke uddannelsesparat” ændrer ordlyden til “direkte overgang er mulig” og “forlænget overgang anbefales”, så der kommer mere fokus på, at der ikke er lukket af for elevens ønskede uddannelse — de skal måske bare tage en lidt længere rute derhen. Læs klummen i seneste nummer af VEJLEDEREN, eller her på hjemmesiden: Uddannelsesparathedsvurdering — må vi blive fri

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.

Torsdag d. 22. november afholdt Danmarks Vejlederforening sin årlige generalforsamling, og referatet kan nu findes på hjemmesiden: Referat af generalforsamling 2018. Det var en veltilrettelagt generalforsamling med oplagte og engagerede deltagere. Bestyrelsens sammensætning er efter mødet uændret, med undtagelse af foreningens tro kasserer gennem mange år, Stig Ravn, som valgte at stoppe. Han bliver fra d. 4/12 afløst af Marie Nordskov Nielsen.

Tidligere samme dag afholdtes et bestyrelsesmøde, og referatet derfra kan som sædvanlig findes under menupunktet bestyrelsesarbejde.

I oktobernummeret af VEJLEDEREN har journalist Ole Wisler interviewet UU-ledere fra fire forskellige kommuner om, hvordan det går med deres nye kommunale ungeindsatser. Det viser sig, at der er stor forskel kommunerne imellem — nogle er klar på de nye opgaver, og nogle er mere tøvende. Læs hele artiklen i seneste nummer af VEJLEDEREN, eller her på hjemmesiden: Stor forskel på sammenhængende ungeindsats landet over

Modtager du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem af Danmarks Vejlederforening og få bladet med posten.