Danmarks Vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig forening. Foreningen arbejder for:

  • At sætte karriere-, uddannelses og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden
  • At alle har adgang til livslang vejledning fra professionelle og uddannede vejledere
  • At alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering
  • At samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter
  • At øve indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet
  • At være et levende forum for debat og videndeling om vejledning på tværs af sektorer
  • At støtte og formidle forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for vejledning
  • At vejledning tager udgangspunkt i Principper for Etik i Vejledningen

Vores medlemmer er især at finde blandt erhvervsaktive vejledere fra hele spektret af vejledning. De er bl.a. ansat ved den kommunale ungeindsats, eVejledning, Studievalg, jobcentre, frie grundskoler, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler, professionshøjskoler og universiteter.

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i september. Foreningens blad, VEJLEDEREN, udgives 4 gange årligt. Bladet rummer artikler og debatindlæg, der vedrører relevante områder inden for vejledning, uddannelse og arbejde.

Bestyrelsen har to faste udvalg — et forretningsudvalg og et bladudvalg.

Danmarks Vejlederforening havde tidligere nogle sektioner for medlemmer med særlige interesseområder, men disse er nu blevet indlemmet i det bredere foreningsarbejde. Læs historisk materiale her: Sektioner