Under NVL findes ekspertnetværket Nordiskt nätverk för Vägledning, som Danmarks Vejlederforening samarbejder med efter behov. Vi har fx sammen arrangeret et 3-dages seminar på Island om vejledning i tyndt befolkede områder. Læs seminarrapporten her: Seminarrapport 

Læs mere om netværket på NVL's hjemmeside: Nordiskt nätverk för Vägledning