Følgende forslag blev stillet og vedtaget ved den ordinære generalforsamling i 2011.

Forslag om: Ny sektion for forskning og udvikling af vejledning

Et stigende antal offentlige og private institutioner beskæftiger sig med forskning i og udvikling af vejledning. Målet med sektionen for forskning i og udvikling af vejledning er at sætte fokus på behovet og vilkårene for forsknings-, forsøgs,- og udviklingsarbejde indenfor vejledningsområdet i Danmark. Sektionen skaber et forum for dette på tværs af institutionelle tilhørsforhold. Aktiviteterne i sektionen kan bestå af mødevirksomhed, erfaringsudveksling, seminarer og netværkssamarbejde. Sektionen kan også beskæftige sig med rekrutteringsspørgsmål i forhold til at rekruttere til forsknings-, og udviklingsarbejde indenfor vejledning i Danmark.

Forslaget er stillet af Rie Thomsen, Rita Buhl og Randi Boelskifte Skovhus.