Følgende forslag blev stillet og vedtaget ved den ordinære generalforsamling i 2013.

Oprettelse af sektionen SKUD

Forslag til Danmarks Vejlederforenings generalforsamling 5. september 2013, stillet af Liza Schmidt (DTU), Charlotte Knagh Vestergaard (IVA), Helle Lausen (RUC), Anne Kjølby (KU), Ester Mark (IVA), Anja Mee Foldberg (ITU), Martin Jensen (RUC)

Sektionen for Studie- og Karrierevejledere ved de lange videregående uddannelser i Danmark (SKUD) skal være et forum for systematisk videndeling og erfaringsudveksling vedr. studie- og karrierevejledningspraksis på de lange videregående uddannelser. Sektionen skal tage initiativ til diskussion og sparring vedr. vejledningsfaglige spørgsmål samt drøftelser af vejledningspolitiske temaer. 

Sektionen skal bidrage til at:

  1. Understøtte den fortsatte professionalisering af studie- og karrierevejledningsindsatsen for studerende på de lange videregående uddannelser
  2. Fremme grundlaget for en højere grad af viden-/forskningsbaseret vejledningspraksis, herunder metodeudvikling.
  3. Styrke den systematiserede nationale videndeling på studie- og karrierevejledningsområdet.
  4. Styrke de danske studie- og karrierevejlederes viden om og deltagelse i den internationale videndeling på området.
  5. Styrke og synliggøre studie- og karrierevejledningsområdet og -professionen via deltagelse i vejledningspolitiske drøftelser og beslutninger på nationalt plan.