DVF er repræsenteret i Brug for alle unges følgegruppe for det 4-årige satspuljeprojekt om vejledning i UU, som løber fra 2015-2018.

Læs mere på projektets hjemmeside: Brug for alle unge