Danmarks Vejlederforening samarbejder blandt andet med VejlederForum om Schultz' Vejlederpris, hvor DVF er repræsenteret i bestyrelsen.

Læs mere om VejlederForum generelt, eller specifikt om Schultz' Vejlederpris.