Danmarks Vejlederforening bliver løbende inviteret med i diverse udvalgsarbejde i forbindelse med politisk arbejde relateret til vejledning. Eksempelvis var foreningen en del af Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse samt Referencegruppen for Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse.  Desuden har vi en tradition for en gang om året at mødes med de af ministeriets embedsfolk, der har vejledning som deres primære arbejdsområde.

Læs mere om ministeriet på deres hjemmeside: Undervisningsminiseriet