(ønsker du at printe disse formål, findes de også i en printervenlig version)

Baggrund, forklaringer og konkretisering, April 2016

Indledning

Medlemmerne af bestyrelsen vil gerne uddybe de otte formål, som foreningen arbejder ud fra. Derfor har vi gennem en periode i fællesskab diskuteret og skrevet på den uddybning, som du kan læse nedenfor.

Hvert af de otte formål nedenfor linker til en side, hvor vi har skrevet ud fra en opdeling i ‘status’ og ‘konkrete initiativer og aktiviteter’. ‘Status’ angiver situationen, som den er nu for tiden på det felt, som formålet handler om, og ‘konkrete initiativer og aktiviteter’ beskriver bestyrelsens handlinger med henblik på at fremme opfyldelsen af formålet.

Desuden har vi skrevet et afsnit om baggrundshistorikken for vores formål.

DVF arbejder for at opfylde følgende formål:

Danmarks Vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig forening.
Foreningen arbejder for:

  1. At sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden
  2. At alle har adgang til livslang professionel vejledning
  3. At alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering
  4. At samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter
  5. At øve indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet
  6. At være et levende forum for debat og videndeling om vejledning på tværs af sektorer
  7. At støtte og formidle forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for vejledning
  8. At vejledning tager udgangspunkt i Principper for Etik i Vejledningen