Status:

Den vejledningspolitiske dagsorden har det seneste tiår bevæget sig fra en interesse i at gøre især vejledningen af børn og unge professionel, uafhængig og til gavn for både det enkelte individ og samfundet, til i meget høj grad at handle om at udskille målgrupper af ‘vejledningstrængende’ elever (elever med særlige vejledningsbehov) og rette sig mod fastholdelse i og gennemførelse af uddannelse.

I DVF ser vi gerne den vejledningspolitiske dagsorden drejet hen mod en adskillelse af myndighedsopgaver, vurderinger og kontrol på den ene side og den ‘egentlige’ vejledningsopgave på den anden side: Hjælp til karrierelæring, valgprocesser og tilegnelse af ‘career management skills’.

DVF er ligeledes optaget af at få sat en samlet voksenkarrierevejledning på den politiske dagsorden, så der igen kommer politisk fokus på at give alle voksne, der måtte ønske det, mulighed for at få uafhængig og professionel hjælp til valg af skift af erhverv eller uddannelse, eksempelvis i karrierecentre i statsligt regi (fx efter inspiration fra Careers Scotland).

DVFs konkrete initiativer og aktiviteter:

DVF er høringsberettiget i forhold til ny lovgivning på uddannelses-, beskæftigelses- og vejledningsområdet, og vi udarbejder derfor høringssvar på en lang række områder, der er i overensstemmelse med vores holdninger til vejledning.

DVF foreslår punkter til behandling i Det Nationale Dialogforum og andre organer, der beskæftiger sig med vejledningspolitik.

DVF er i flere tilfælde gået sammen med andre foreninger om forslag, der kan fremme de samme vejledningspolitiske dagsordner som foreningens. DVF har et særligt samarbejde med Ungdomsuddannelsernes vejlederforening (UUVF).

DVF gør vejledningsproblemstillinger synlige, bl.a. gennem kronikker og artikler.