Status:

DVF repræsenterer en bred vifte af uddannelsesvejledere, hvis uddannelsesbaggrund er mangfoldig. Ikke alle uddannelsesvejledere har en formel vejlederuddannelse bag sig. De kan eksempelvis være ansat i funktionen med en pædagogisk, social- eller erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund. For vejledere ansat i Studievalg og UU og for studievejledere ansat i gymnasiale og erhvervsuddannelser, samt mellemlange og korte videregående uddannelser er det et lovkrav, at de enten har en vejlederuddannelse forud for ansættelsen eller vil tage en i løbet af ansættelsen.

På øvrige ansættelsessteder som eksempelvis jobcentrene, eVejledning, studievejledningen på universiteterne, vejledningen på VUC, i sprogcentre, i fængsler m.m. er formel uddannelse ikke et lovkrav. Nogle vejledere får dog alligevel tilbudt en formel uddannelse, mens andre opkvalificeres med kurser i vejledningsteori og metode.

DVF’s konkrete aktiviteter og initiativer:

Danmarks Vejlederforening lobbyer via de fora, vi er repræsenteret i, for formel opkvalificering i vejledningsteori og -metode. DVF mener, at uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er en faglig disciplin, en profession. For at sikre de vejledte optimalt udbytte arbejder vi som forening for, at alle vejledere skal være formelt uddannede. Vi ved desuden, at vejlederes adgang til uddannelse fremmes gennem lovkrav til uddannelse.

DVF arbejder også for indflydelse på vejlederuddannelserne, så de er relevante for alle vejledere, gennem vores repræsentation i referencepanelerne for Diplomuddannelsen i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK) i UCC og VIA UC.