Status:

DVF er repræsenteret i følgende organisationer, foreninger og offentlige instanser: Det Nationale Dialogforum for Vejledning, Referencegruppen for Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse, Nordisk Forening for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (NFUE/NFSY) og Søfartens Fremme.

Derudover samarbejder DVF med en række organisationer, foreninger og offentlige instanser som Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF), Undervisningsministeriets Kontor for Vejledning, Danmarks Lærerforening, UU Danmark, Uddannelsesforbundet og Efterskoleforeningen.

DVFs konkrete initiativer og aktiviteter:

Foreningen fortsætter sit samarbejde med og sin repræsentation i de nævnte organer, idet det løbende vurderes, om DVF har ressourcer til samarbejdet og har fælles interesser med de pågældende organisationer, foreninger og offentlige instanser. Fra 2015 har DVF indledt et tættere samarbejde med Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF).