Status:

Den direkte indflydelse på udformningen af opgaver og vilkår for vejledningsinstitutionerne kommer fra UU Danmark, lederforeningen for Studievalg, ledelsen af eVejledning og arbejdsmarkedets parter, LO, DA, DI, og andre politiske interessenter og naturligvis ministrene for uddannelse, undervisning og beskæftigelse.

Alligevel er det et vigtigt formål for DVF at påvirke beslutningstagernes syn på vejledning som essentiel for unges og voksnes uddannelses-, erhvervs- og karrierevalg og den lovgivning, som vedtages. Det sker gennem samarbejde med og påvirkning af de direkte involverede i lovgivningsarbejdet og gennem samarbejde med Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF).

DVFs konkrete initiativer og aktiviteter:

DVF holder møder med interessenter og aktører på vejledningsfeltet om nye lovinitiativer og om muligheder for og ønsker om reformer af vejledningen. Aktuelt udtrykker UU Danmark ønsker om en vejledningsreform, og DVF støtter dette ønske, under forudsætning af, at en reform udformes bredt i forhold til både unge- og voksenvejledning.

DVF afholder i 2016 i samarbejde med Ungdomsuddannelsernes vejlederforening (UUVF) møder med UU Danmark, lederforeningen for Studievalg og ledelsen af eVejledning om idéer til en mulig vejledningsreform.

Derudover øver DVF indflydelse på lovgivningen gennem høringssvar og gennem drøftelser i Nationalt Dialogforum for Vejledning og i den referencegruppe for Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse, der er nedsat i 2016 under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Et overblik over DVFs aktuelle mødeaktivitet med andre interessenter i relation til lovgivning om vejledning:

  • Møder med vejledningskontoret i UVM om vejledningens status
  • Møder i Nationalt Dialogforum for vejledning
  • Møder og samarbejde med Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF)
  • Møder med UU Danmark, Studievalgslederne og leder af eVejledning
  • Møder i referencegruppen for Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse
  • Møder med Danmarks Lærerforening