Status 2015:

DVFs brug af medier skal overordnet set tage hensyn til vores medlemmer og vores politiske formål og samarbejdspartnere. Derfor er en del mediebrug rettet mod foreningens interne arbejde (rekruttering, videndeling m.m.) og en del rettet ud mod eksterne interessenter.

DVF benytter sig pt. af følgende medier: Facebook, hjemmeside, nyhedsbrev, bladet VEJLEDEREN, LinkedIn, Twitter samt diverse trykte materialer (f.eks. postkort).

  • Bladet VEJLEDEREN: Artikler, forskningsformidling, bestyrelsens stemme via ‘Formandens hjørne’ og ‘Eftertanken’, annonceindtægter, formidling fra diverse konferencer, kurser m.m.
  • Facebook: Bruges til reklame for arrangementer, hurtig videndeling, status på bestyrelsens arbejde, møder og konferencer
  • Hjemmeside: Oplysning om foreningen og bestyrelsens aktiviteter, tilmelding til nyhedsbrev, medlemstilmelding, dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder, høringssvar, reklame for Facebook
  • Nyhedsbrev: Opdatering fra bestyrelsen direkte til abonnenterne, reklame for VEJLEDEREN
  • LinkedIn: Nyt medie fra 2015
  • Twitter: Nyt medie fra 2015 – bestyrelsens redskab til politisk indflydelse, opsnuse politiske strømninger
  • Diverse trykte materialer (f.eks. postkort): Reklame for foreningen

DVF’s konkrete initiativer og aktiviteter:

Under hensynstagen til de forskellige mediers styrker samt DVFs formål bruges en bred vifte af medier. Herunder både digitale, sociale og fysiske medier. Herved håber DVF at kommunikere på relevante måder til en bred målgruppe.

De enkelte medier bidrager til opfyldelse af foreningens ønske om synlighed, medlemsrekruttering, videndeling, debat og dialog, samt politisk indflydelse:

Synlighed: Facebook, hjemmeside, nyhedsbrev, bladet VEJLEDEREN, LinkedIn, Twitter samt div. trykte materialer (f.eks. postkort)

Medlemsrekruttering: Facebook, hjemmeside, bladet VEJLEDEREN, nyhedsbrevet og div. trykte materialer (f.eks. postkort)

Videndeling: Bladet VEJLEDEREN, nyhedsbrev på hjemmesiden

Debat og dialog: LinkedIn, Facebook, nyhedsbrev, bladet VEJLEDEREN

Politisk indflydelse: Twitter, nyhedsbrev, bladet VEJLEDEREN, hjemmesiden